Tổng hợp

About & on là gì?

About & on là gì?

About là xung quanh, rải rác, khoảng chừng hoặc quanh quẩn ở đâu đó. On là ở trên, sát, dựa vào hoặc căn cứ nhằm vào mục đích của việc gì đó chưa rõ ràng.

About (adv) /əˈbaʊt: xung quanh, quanh quẩn, đây đó, trong khoảng.

Ex: This is about the best we can hope for.

About & on là gì Đây là về điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng.

Bạn đang xem: About & on là gì?

Ex: He is writing a book for children about Africa and its people.

Anh ấy đang viết cuốn sách dành cho trẻ em về Châu Phi và cư dân của châu lục đó.

On (pre) /ɑːn/: trên, ở trên.

Ex: I watched a show last night on advances in forensic science to cut yourself on barbed wire.

Tôi đã xem một chương trình tối qua về những tiến bộ trong khoa học pháp y tự cắt cây thép gai.

Ex: Abby explains she’s on all day as a medical student.

Abby giải thích cô ấy cả ngày là một sinh viên y khoa.

Ex: I wonder what’s on at the movies tonight.

Tôi tự hỏi những gì trên phim tối nay.

Ex: She has a texbook on Asian economics.

Cô ta có cuốn sách giáo khoa về kinh tế châu Á.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết about & on là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *