Tổng hợp

Active and passive là gì?

Active and passive là gì?

Active câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác. Passive là câu trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.

Active /ˈæk.tɪv/: câu chủ động.

Ex: Bell invented the telephone.

Active and passive là gì Bell đã phát minh ra điện thoại.

Bạn đang xem: Active and passive là gì?

Passive /ˈpæs.ɪv/: câu bị động.

Ex: The telephone was invented by Bell.

Điện thoại được phát minh bởi Bell.

Trong câu bị động, khi chúng ta muốn nói về người hoặc cái gì mà tạo nên hành động ta dùng by.

Ex: On our way home we were stopped by the police.

Trên đường về nhà, chúng tôi đã bị cảnh sát chặn lại.

Để thể mô tả chi tiết về hành động, chúng ta có thể sử dụng cụm nói về thời gian hoặc nơi chốn.

Ex: The telephone was invented in 1876.

Điện thoại được phát minh vào năm 1876.

Trong câu bị động, thỉnh thoảng chúng ta đề cập đến chủ thể mà tạo ra hành động bằng cách dùng by nhưng chủ thể ở đây chúng ta đề cập nó phải có ý nghĩa quan trọng trong câu.

Ex: The medals were presented by Nelson Mandela.

Các huy chương đã được trình bày bởi Nelson Mandela.

Những trường hợp chúng ta không sử dụng by.

Chúng ta không đề cập đến chủ thể nếu không thêm được thông tin mới.

Ex: All our money and passports were stolen.

Tất cả tiền và hộ chiếu của chúng tôi đã bị đánh cắp.

Ở đây chúng ta không cần nói thêm tiền và giấy thông hành bị ăn trộm bởi tên ăn trộm hoặc người đàn ông bị bắt bởi cảnh sát.

Chúng ta không đề cập đến chủ thể nếu nó không quan trọng.

Ex: Oil has been discovered at the North Pole.

Dầu đã được phát hiện tại Bắc Cực.

Ai tìm ra dầu không quan trọng bằng thực tế sự khám phá ra nó.

Đôi khi khó để nói ai là chủ thể.

Ex: A number of attempts have been made to find the Loch Ness monster.

Một số nỗ lực đã được thực hiện để tìm ra quái vật hồ Loch Ness.

Tư liệu tham khảo: Oxford Practice Grammar. Bài viết active and passive là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *