Tổng hợp

Apartment, condominium, flat và condo là gì?

Apartment, condominium, flat và condo là gì?

Apartment, condominium, flat và condo có cách phát âm khác nhau nhưng có cùng một nghĩa phòng ngủ, căn hộ và chung cư cao cấp.

Apartment (n) /əˈpɑːtmənt/: buồng ngủ, căn phòng, căn hộ.

Khi apartment được người ta mua và dọn vào ở, thì được gọi là condominium và trong văn nói thường   ngày, gọi tắt là condo. 

Apartment, condominium, flat và condo là gì Ex: It is 20 building with 100 two and three bedroom apartments.

Bạn đang xem: Apartment, condominium, flat và condo là gì?

Đó là một tòa nhà 20 tầng với 100 căn hộ loại 2 và 3 phòng ngủ.

Condominium (n) /ˌkɒndəˈmɪniəm/: chế độ quản lý chung, đơn vị, tài sản, nước công quản.

Ex: He is just bought a condominium in Denver.

Anh ấy vừa mua một căn hộ ở Denver.

Flat (adj) /flæt/: dãy phòng, căn hộ.

Một tòa nhà lớn bao gồm nhiều flat gọi là “a block of flats”. Mỹ thì được gọi là “an apartment house”, “an apartment building” hoặc “an apartment block”.

Ex: They went to live in a tiny unfurnished flat in London.

Họ lên Luân Đôn ở trong một căn hộ bé xíu không có đồ đạc sẵn.

Condo (n) /’kɒndəʊ/: căn hộ trong khu cao cấp.

Ex: He bought an ocean-front condo in his native Florida.

Ông đã mua một căn hộ phía trước đại dương ở Florida quê hương mình.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết apartment, condominium, flat và condo là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *