Tổng hợp

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu tới các bạn Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên. Đây là mẫu văn bản được sử dụng trong các nhà trường để các em học sinh, sinh viên có thể tham gia ký kết tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhằm giúp các em nâng cao ý thức cá nhân khi tham gia giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

UBND Huyện:………….
Đơn vị:…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

Bạn đang xem: Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

BẢN CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG
HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 201… – 201……

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………

Phụ huynh em:……………………………………………….. sinh năm:……………………………………

Hiện học lớp: ………………. thuộc trường:………………………………………………………………..

Điạ chỉ gia đình: …………………………………. số điện thoại (nếu có)………………………………

2. Giáo viên: ……………………………………………… chủ nhiệm lớp:………………………………..

Điạ chỉ liên hệ: …………………………………………. số điện thoại (nếu có) ………………………..

Cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau:

a) Em: ………………………………………………….. tuyệt đối chấp hành tốt Luật giao thông, không đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi và phải có giấy chứng nhận học luật Giao thông và phải có Giấy phép lái xe khi sử dụng xe từ 70 cm3 trở lên.

b) Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, chấp hành Luật của học sinh – sinh viên.

c) Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông trong học sinh – sinh viên

d) Hạ bậc hạnh kiểm nếu vi phạm luật giao thông (sử dụng xe mô tô từ 70 cm3 trở lên mà không có giấy phép lái xe…)

Cam kết này được lập thành 2 bản để hai bên lưu giữ thực hiện cam kết.

Phụ huynh HS SV
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh – sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

GVCN lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận cuHiệu trưởng
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *