Tổng hợp

Bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

Mục lục

Bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

Bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…….., ngày……tháng….năm 20……

Bạn đang xem: Bản cam kết đạt chứng chỉ Ngoại ngữ – Tin học

BẢN CAM KẾT
ĐẠT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ (TIN HỌC)

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu;

– Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên là: ………………………………………………… Sinh ngày: …………………………..

Số CMND hoặc hộ chiếu: . ……………………………… Giới tính: …………………

Quê quán: ……………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………….

Chức danh được tuyển: ………………………………………………………..

Theo kết quả phỏng vấn Ngoại ngữ, Tin học ngày ….. tháng … năm 20.… tại …………………………………. tôi đã không đạt phần ……………….

Đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định, tôi không đạt yêu cầu về………., vì vậy tôi làm Bản cam kết này với Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (đơn vị tuyển dụng) cho tôi nợ lại phần ………………….

Tôi cam kết sẽ đăng ký kiểm tra lại trước khi hết thời gian tập sự và tự túc phần kinh phí kiểm tra. Nếu kết quả đạt xin Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (đơn vị tuyển dụng) xem xét cho tôi được tiếp tục ký hợp đồng với Trường. Ngược lại, nếu không đạt tôi xin chấm dứt hợp đồng theo quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (đơn vị tuyển dụng).

Chân thành cảm ơn!

PHÒNG (KHOA)

NGƯỜI CAM KẾT

(ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *