Tổng hợp

Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2022 – 2023

Mục lục

Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2022 – 2023

Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp các Liên đội trường học đăng ký thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu khen thưởng. Sau đó xin xác nhận của Ban giám hiệu và nộp lên Ban Thường vụ Huyện đoàn để làm căn cứ xét khen thưởng cuối năm.

Khi kết thúc năm học, bản đăng ký thi đua khối đội sẽ là căn cứ đối chiếu để xem khối đội đó đã đạt được mục tiêu đã đặt ra hay chưa, rút kinh nghiệm ra sao, làm cơ sở để khen thưởng hay xử phạt đối với đơn vị đó. Vậy sau đây là 2 mẫu đăng kí thi đua khối đội năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu đăng ký thi đua khối đội năm 2022 – 2023

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua khối đội năm 2022 – 2023

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………..

………………., ngày … tháng …. năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2022 – 2023

Kính gửi: BTV Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện……….

Căn cứ Chương trình công tác Đội năm học 20….- 20…. Liên đội trường:………….……… đăng ký nội dung thi đua, như sau:

1. Tổng số học sinh:……..: Trong đó: đội viên:……., thiếu niên:……, nhi đồng:……….

– Phấn đấu số đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:………………. em.

2. Tổng số lớp:…………….; Tổng số chi đội (Tính từ lớp 3 trở lên)…………………………

– Phấn đấu: Số chi đội mạnh:………, Số chi đội khá:………, Số chi đội trung bình:…………

3. Tổng số thiếu niên, nhi đồng được kết nạp Đội:………………………….…………

4. Số HS khó khăn được giúp đỡ:…………; xuất quà trao…………………………………

5. Cơ sơ vật chất của Đội (Phòng Đội, báo đội, trống, cờ, huy hiệu đội, đồng phục đội cờ, đội trống, …)…………………………………………………………………………….

6. Số công trình măng non: ……………………………………………………………

7. Thời gian tổ chức: Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”……………………………………………..

8. Thời gian tổ chức: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” (đối với khối Tiểu học) và “Tiến Bước lên Đoàn” (đối với khối THCS)…………………………………………………………………..

9. Thời gian tổ chức: diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”

…………………………………………………………………………………………………..…………………

10. Thời gian tổ chức chuyên đề: “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” ……………………………………………………………………………………………………………

11. Thời gian tổ chức: chương trình giờ ra chơi “Trải nghiệm sáng tạo khoa học” : …..

…………………………………………………………………………………………………..…………………

12. Các hoạt động lớn tổ chức trong năm học (Tên hoạt động, thời gian tổ chức).

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..……………..….

………………………………………………………………………………………………………………………….

13. TPT Đội đăng ký là giáo viên, TPT Đội giỏi: Cấp trường ☐; Cấp huyện ☐.

14. Liên đội trường phấn đấu đạt danh hiệu (Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành nhiệm vụ)….……………….……….

15. Liên đội phấn đấu đạt khen thưởng cấp (huyện, tỉnh, trung ương):…….………..…

Trên đây là bản đăng ký thi đua của đơn vị, đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện theo dõi và xét công nhận thi đua.

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

GV – TPT ĐỘI TRƯỜNG

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua Đội TNTP

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………..

………………., ngày … tháng …. năm 20………

ĐĂNG KÝ THI ĐUA
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 20… – 20….

Kính gửi: Hội đồng đội huyện………………….

Căn cứ chương trình công tác và phong trào thiếu nhi năm học 20…..-20………, Liên đội trường…………………………………………đăng ký danh hiệu thi đua, cụ thể như sau:

I. Đề nghị khen thưởng cấp Trung Ương:

Tập thể:…………………………………………………………………………………………..

II. Đề nghị khen thưởng cấp Thành Phố:

1.Liên đội dẫn đầu thi đua cấp Thành Phố:

– Tiểu học:……………………………………………………………………………………..

– THCS:…………………………………………………………………………………………

2. Tập thể Liên đội mạnh cấp Thành Phố:

– Tập thể: +……………………………………………………………………………………

– Cá nhân: +……………………………………………………………………………………

III. Đề nghị khen thưởng cấp huyện:

1.Giấy khen UBND huyện:

– Tập thể:………………………………………………………………………………………

– Cá nhân:+…………………………………………………………………………………….

+………………………………………………………………………………………

2. Giấy khen Huyện Đoàn:

– Tập thể:………………………………………………………………………………………

– Cá nhân:+…………………………………………………………………………………….

+……………………………………………………………………………………..

* Lưu ý: Dùng để đăng ký thi dua của Liên đội. Chi đội, giáo viên TPT- Giáo viên phụ trách chi Đội, Hiệu trưởng, hiệu phó, Liên đội trưởng, chi đội trưởng…….

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU

GV – TPT ĐỘI TRƯỜNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *