Tổng hợp

Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn

Mục lục

Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn

TÊN CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..…………………………..

Bạn đang xem: Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn

Họ tên chủ cơ sở……………………………………Số CCHND:……………………….

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………… ĐT:……………………

Phạm vi kinh doanh:…………………………………………………………………………….

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Nơi cấp bằng

Công việc được phân công

Nam

Nữ

…., ngày…..tháng…….năm…..

Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật

Ký ghi rõ họ tên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *