Tổng hợp

Bán tệ là gì?

Mục lục

Bán tệ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu bán tệ (near money) là gì?

Bán tệ là gì?

Bạn đang xem: Bán tệ là gì?

Bán tệ là những tài sản dễ dàng bán đi để chuyển thành tiền

Bán tệ (near money) hay còn gọi là tiền cận, chuẩn tệ.

Bán tệ là những tài sản dễ dàng bán đi để chuyển thành tiền. Đây là những tài sản có khả năng thanh toán hay tính thanh khoản cao, tức rất dễ chuyển đổi thành tiền mặt.

Tuy có thể thực hiện chức năng cất giữ giá trị của tiền, nhưng chúng không phải là phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi. Hiện nay có nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn đề nên coi loại bán tệ nào là tiền và cần đưa vào định nghĩa về khối lượng tiền tệ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi ngân hàng, tín phiếu kho bạc đều được coi là bán tệ. Các tài sản này cũng như các loại bán tệ khác được coi là một phần của cung tiền M2 vì nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng. Trong khi, tiền và tiền tệ được xếp vào cung tiền M1 hay lượng cung tiền hẹp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *