Tổng hợp

Bảng cân đối kế toán là gì?

Mục lục

Bảng cân đối kế toán là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu về bảng cân đối kế toán (balance sheet).

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán (balance sheet) cho biết tình hình tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán (balance sheet) cho biết tình hình tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Thông thường, bảng cân đối kế toán được chia thành hai bên, một bên ghi nợ (bên trái) và một bên ghi có (bên phải).

Các khoản mục được ghi từ trên xuống dưới theo nguyên tắc khả năng thanh toán (tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) của các tài sản giảm dần và được chia thành các mục cơ bản: (1) bên phải: tài sản lưu động, tài sản cố định; (2) bên trái: nợ ngắn hạn và dài hại, vốn sở hữu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán được lập dựa theo nguyên tắc : Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Vậy tức là với mỗi 1 đồng tài sản , ta sẽ có một phần được mua bằng vốn chủ sở hữu và một phần dùng tiền của người khác để mua. Vấn đề ở đây là liệu sở hữu toàn bộ tài sản sẽ tốt hơn, hay tài sản có một phần vay mượn tốt hơn, tỉ lệ giữa phần của mình và phần vay mượn như thế nào là tối ưu. Đây chính là bản chất của bảng cân đối kế toán mà chúng ta cần phải hiểu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *