Tổng hợp

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Mục lục

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

BNC.Edu.vn xin giới thiệu biểu mẫu Đánh giá quá trình thực hiện công việc, nhận xét nhân viên vào dịp cuối năm để từ đó làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc hoặc mức thưởng cho nhân viên một cách hợp lý.

LOGÔ CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG NĂM 20….

Tên CBNV: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Chức danh: ……………………………………… Phòng ban:…………………………………………………………

Hướng dẫn thực hiện:

– Cán bộ nhân viên (CBNV) tự đánh giá và cho điểm theo năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn (thang điểm tự đánh giá từ 1 đến 5 tùy theo khả năng làm việc của mỗi CBNV).

– Dựa trên kết quả đánh giá, mỗi nhân viên sẽ có số điểm cụ thể và tự động được xếp loại theo quy định mà không theo ý kiến chủ quan của đơn vị, để bảo đảm tính khách quan.

– Bảng Thang điểm đánh giá thi đua được lập không thông qua cấp quản lý, chuyển thẳng qua phòng HCNS trong vòng 02 ngày kể từ ngày Thang điểm được chuyển đến nhân viên.

PHẦN I: NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

A- CBNV tự đánh giá về quá trình làm việc trong thời gian qua của mình và cho ý kiến, đề xuất.

1. Tóm tắt về các chức năng, nhiệm vụ công việc chính của bạn trong thời gian vừa qua?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Bạn nhận thấy kết quả thực hiện công việc thời gian qua của mình như thế nào: tốt, đạt yêu cầu hay kém? Giải thích lý do vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Điều gì bạn thích và không thích khi làm việc tại công ty trong thời gian vừa qua? Bạn có ý kiến gì đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới (Quy trình bán hàng, giao hàng, thu mua hàng hóa, thủ tục hành chính, nội quy, phúc lợi, tiền lương… ) không?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong vị trí hiện tại?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Mục tiêu và kế hoạch trong năm tới của bạn là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

B- CBNV tự cho điểm theo khả năng và năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí sau đây: Thang điểm đánh giá (1và 2 điểm = Kém, 3 điểm = Trung bình, 4 điểm = Khá, 5 điểm = Tốt)

1. Kiến thức về công việc

_______ điểm

2. Sự sáng tạo

_______ điểm

3. Kiến thức chuyên môn

_______ điểm

4. Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định

_______ điểm

5. Kỹ năng quản lý thời gian

_______ điểm

6. Kỹ năng làm việc theo nhóm và mở rộng công việc

_______ điểm

7. Lập kế hoạch công việc và làm báo cáo công việc với cấp trên

_______ điểm

8. Mức độ hoàn thành công việc được giao

_______ điểm

9. Khả năng chịu được áp lực công việc

_______ điểm

10. Khả năng làm việc độc lập và sự linh hoạt trong công việc

_______ điểm

11. Kỹ năng giao tiếp

_______ điểm

12. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

_______ điểm

13. Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

_______ điểm

14. Tinh thần học hỏi và cầu tiến

_______ điểm

15. Tính kỷ luật của bản thân trong công việc

______ điểm

16. Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

_______ điểm

Tổng điểm: ………….

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

  1. Điểm mạnh của nhân viên

Đưa ra những điểm mạnh của nhân viên khi đánh giá công tác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Những điểm cần cải thiện

Những đề nghị mà nhân viên cần chỉnh sửa và cải thiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Kiến nghị

Những đề xuất của người quản lý đối với nhân viên được đánh giá:

….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nhân viên Ký tên Ngày … tháng … năm

Quản lý Ký tên Ngày … tháng … năm

Giám đốc Ký tên Ngày … tháng … năm

*Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên dựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

– Tổng điểm từ: 70 –80: Tốt

– Tổng điểm từ: 60 – 70: Khá

– Tổng điểm từ: 50 – 60: Trung bình

– Tổng điểm từ: 30 – 50: Yếu

BNC.Edu.vn file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *