Tổng hợp

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương được ban hành theo Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số: 01-7/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Phụ lục

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

Bạn đang xem: Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng……….năm hoặc quý…..năm………..

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………

[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Tên công trình

Doanh thu

Cơ quan thuế địa phương quản lý

Tỷ lệ phân bổ (%)

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Công trình A

Cơ quan thuế A

2

Công trình B

Cơ quan thuế B

Cơ quan thuế C

Tổng cộng:

……, ngày …….tháng ……năm …..

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *