Tổng hợp

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mục lục

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BNC.Edu.vn xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ tài chính.

Tên Công ty:…………………………………

Địa chỉ:…………………………………………

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo tài chính

Quí……Năm………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý … năm 20…

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *