Tổng hợp

Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50

Mục lục

Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50

Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021 được nhà trường lập ra, tổng kết và gửi lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền về việc báo cáo thống kê kết quả tham gia cuộc thi viết thư UPU.

Chủ đề viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021 là “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19″ (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID – 19 pandemic), dài không quá 800 từ.

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50

Sau đợt triển khai cuộc thi viết thư UPU, các đơn vị trường học thường phải gửi báo cáo kết quả triển khai gửi lên phòng GD&ĐT. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ nội dung triển khai, hình thức, thời gian thực hiện và kết quả đạt được. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Báo cáo kết quả cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 năm 2021

PHÒNG GD&ĐT …………

LĐ TRƯỜNG …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …./BC-…..

…., ngày tháng …năm

BÁO CÁO
Kết quả triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ ….

Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện ………………………

Thực hiện công văn số …./PGD&ĐT-CM ngày… tháng … năm 20… của Phòng giáo dục & đào tạo huyện……. về việc hướng dẫn triển khai “cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ …”.

Liên đội trường ……… báo cáo kết quả triển khai “Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ …..” tại Liên Đội trường ……… như sau :

I. NỘI DUNG TRIỂN KHAI.

Triển khai tới toàn Liên đội về thể lệ cuộc thi, tham mưu với BGH Chỉ đạo triển khai rộng rãi cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ… tới đội viên học sinh trong toàn trường.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Hình thức:

Tuyên truyền và tổ chức cho học sinh tìm hiểu về chủ đề, hiểu về ý nghĩa cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ …..

Tổ chức lồng ghép vào các buổi ngoại khóa, chào cờ, thể dục giữa giờ và sinh hoạt lớp.

Hướng dẫn học sinh ghi mã bưu điện, dán tem thư trên phong bì và tổ chức thu bài thi tại trường, tổng hợp số lượng bài dự thi của học sinh.

2. Thời gian thực hiện: Từ … tháng… năm 20…đến … tháng…. tiến hành cho học sinh tìm hiểu về thể lệ cuộc thi và viết thư.

Ngày…tháng …tiến hành thu bài và gửi tại bưu điện huyện………..

III. KẾT QUẢ.

Tổng số bài dự thi là …. bài trên…. đội viên trong nhà trường tham gia.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai “Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ ….” của Liên đội trường …….. Rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Phòng giáo dục & đào tạo huyện ………

TM. LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *