Tổng hợp

Báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Mục lục

Báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Mẫu báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là biểu mẫu được sử dụng rộng rãi trong các trường học, được lập ra nhằm báo cáo kết quả, tình hình thực hiện việc sinh hoạt hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là một nội dung tuy không mới nhưng việc triển khai thực hiện tại các nhà trường còn rất nhiều hạn chế. Một số đơn vị thậm chí còn chưa biết đến hình thức sinh hoạt chuyên môn này, vẫn thực hiện sinh hoạt theo cách thức truyền thống. Bên cạnh mẫu báo cáo các bạn xem thêm: biên bản, kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

TRƯỜNG ………………………….

Bạn đang xem: Báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

TỔ KHỐI………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng ….. năm ……

BÁO CÁO

SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
NĂM HỌC 20…. – 20….

Thực hiện công văn số …………, ngày……………về việc hướng dẫn các hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) cấp THCS của Phòng GD&ĐT huyện ……………….. Cụm 1 xin báo cáo công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học của cụm như sau:

I. Công tác tổ chức

– Thực hiện đúng theo kế hoạch số ……/KH-THCS ngày 11/9/20……. của cụm.

– Các trường trong cụm tham gia hội thảo đầy đủ, đúng thành phần.

– Thực hiện hội thảo chuyên môn NCBH 4 đợt đối với 12 môn: KHTN lớp 8 (Hóa, Sinh, Lý), Tin lớp 6, KHXH lớp 7 (Địa) , Ngữ văn lớp 8, Toán lớp 8, Công nghệ lớp 7, KHXH lớp 8 (Sử), Mỹ thuật lớp 8, GDCD lớp 7, tiếng Anh lớp 6.

– Cách thức sinh hoạt chuyên môn theo NCBH của cụm đảm bảo đúng quy trình.

– Các trường được phân công dạy minh họa bố trí đảm bảo CSVC, đồ dùng, thiết dạy học và thực hiện thành công tiết dạy minh họa.

II. Đánh giá nội dung SHCM theo NCBH

Đã có biên bản nộp PGD sau mỗi đợt sinh hoạt. Sau đây là kết quả cụ thể của từng bài:

1. Môn Toán 8:

Tiết 13- Bài 8: Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học. ( Ngày dạy 06/10/20….. – tại THCS …… ………………)

– Kế hoạch dạy học:

Ưu: Cụm đã trao đổi, thảo luận thống nhất được kế hoạch dạy học đảm bảo mục tiêu, tương đối phù hợp với đối tượng học sinh.

Rút kinh nghiệm: Nên để học sinh tham gia điều hành một hoạt động nhỏ trong tiết học; Cần bổ sung thêm mục tiêu nhận biết đơn thức chia hết cho đơn thức, đa thức chia hết cho đa thức.

– Hoạt động của giáo viên

Ưu: Giáo viên đã thực hiện đúng phương án cụm thống nhất, tự tin, tổ chức tiết dạy đảm bảo đúng mô hình THM, giám sát tốt học sinh.

Rút kinh nghiệm: Giáo viên nên hạn chế nói nhiều, nên để cho học sinh trình

bày chia sẻ nhiều hơn và sửa lỗi bài tập cho học sinh bằng bút khác mầu hoặc phấn mầu; Cần định hướng cho học sinh cách trình bày bài; Giáo viên nên đặt hệ thống câu hỏi dưới dạng gợi mở; cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng học sinh yếu. Khi hướng dẫn học sinh vận dụng quy tắc giáo viên nên làm nổi bật các bước qua một ví dụ cụ thể để học sinh hiểu sâu các bước của quy tắt.

– Hoạt động học sinh

Ưu: HS mạnh dạn, tự tin, đã thực hiện đúng theo mô hình THM

Rút kinh nghiệm: Một số học sinh còn hơi rụt dè, nên tổ chức một hoạt động nhóm.

2. Môn Giáo dục công dân 7: Tiết 7- Bài 3 – Yêu thương con người (Ngày dạy 06/10/20….. – tại THCS …… ………………)

– Kế hoạch dạy học:

Ưu: Kế hoạch dạy học đảm bảo mục tiêu, phù hợp với đối tượng học sinh.

– Hoạt động của giáo viên

Ưu: Giáo viên đã thực hiện đúng phương án đã thống nhất; phương án tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp, nội dung chính xác; bao quát lớp tốt, quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh, giáo viên tổ chức các hoạt động linh hoạt, chủ động, phân phối thời gian hợp lí. Giáo viên có sự sáng tạo trong việc thực hiện mục tiêu bài học, tích hợp được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khơi gợi tình yêu thương con người trong học sinh.

Rút kinh nghiệm: các câu hỏi cần có lệnh thời gian, hoạt động nhóm cần cho học sinh chốt kiến thức, giáo viên không chỉ nhắc nhỏ mà cần trợ giúp học sinh, một số tình huống xảy ra trong tiết học giáo viên nên quán triệt để học sinh khắc sâu được kiến thức.

– Hoạt động học sinh

Ưu: HS mạnh dạn, tự tin, đã thực hiện đúng theo mô hình THM; hội đồng tự quản làm việc tốt; Hoạt động nhóm đúng quy trình; chủ động chia sẻ tốt.

3. Môn Ngữ văn 8: Tiết 25- Bài 6- Trợ từ, thán từ (Ngày dạy 06/10/20….. – tại THCS …… ………………)

– Kế hoạch dạy học:

Ưu: Cụm đã trao đổi, thảo luận thống nhất được kế hoạch dạy học đảm bảo mục tiêu, tương đối phù hợp với đối tượng học sinh.

Rút kinh nghiệm: Nên đưa thêm bài tập kết hợp cả trợ từ, thán từ.

– Hoạt động của giáo viên

Ưu: Giáo viên đã thực hiện tương đối đúng phương án cụm thống nhất, tổ chức các hoạt động linh hoạt, phù hợp.

Rút kinh nghiệm: Giáo viên chưa tổ chức được cho học sinh thực hiện bài tập bổ sung trong bài do phân phối thời gian không hợp lý, dành nhiều thời gian cho

phần I nên phần II, III đi nhanh, cần rèn kĩ năng cho học sinh.

– Hoạt động học sinh:

Ưu: HS mạnh dạn, sôi nổi, tự tin, đã thực hiện đúng theo mô hình THM; hoạt động nhóm đúng quy trình.

4. Môn Hóa học 8: Tiết – bài 5 – Dung dịch (dạy 8/11/20….. – tại THCS số 2 ………………)

– Kế hoạch dạy học:

Ưu: có chuẩn bị chu đáo kế hoạch dạy học, có ứng dụng CNTT, giáo viên đã thực hiện đúng theo phương án xây dựng.

– Hoạt động của giáo viên

Ưu: Thực hiện theo đúng phương án; điều hành, tổ chức các hoạt động đúng theo mô hình THM; giọng giảng nhẹ nhàng, tự tin, phối hợp giữa GV-HS nhịp nhàng hợp lí.

Rút kinh nghiệm: Giáo viên nên chuẩn bị thêm một số mẫu vật để học sinh quan sát, nên quan tâm hơn nữa đến đối tượng học sinh yếu. Giáo viên nên hướng dẫn học sinh ghi các đại lượng găn với tường chất cụ thể. Cần phân phối thời gian hợp lý hơn.

– Hoạt động học sinh

Ưu: HS mạnh dạn, tự tin, đã thực hiện đúng theo mô hình THM; hoạt động nhóm đúng quy trình.

Rút kinh nghiệm: Hoạt động nhóm cặp chưa rõ nét; một số nội dung trong tiết học học sinh chưa ghi vở kịp; chia sẻ của học sinh còn ít

5. Môn công nghệ 7 – Tiết 20 – Bảo vệ và khai thác rừng (THCS Số 2 ……………… – ngày 4/11/20…..).

– Kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch đạt được mục tiêu bài học.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên tổ chức tốt các hoạt động dạy học theo đúng phương án cụm đã xây dựng.

– Hoạt động học sinh: Học sinh thực hiện tốt các hoạt động, chia sẻ báo cáo có hiệu quả, liên hệ tốt đối với thực tế gia đình và địa phương.

6. Môn Lịch sử 8 – Tiết 23 – Bài 8 – Phong trào độc lập ở Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 (THCS Số 2 ……………… – ngày 4/11/20…..)

– Kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch đạt được mục tiêu bài học.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên tự tin, tổ chức đúng quy trình trường học mới.

– Hoạt động học sinh: Học sinh hoạt động nhóm tốt, tự tin điều khiển chia sẻ.

Rút kinh nghiệm: Hoạt động nhóm giáo viên nên để học sinh tự điều hành trong quá trình báo cáo, chia sẻ. Câu hỏi liên hệ: Thêm câu dẫn dắt để được chọn

vẹn hơn.

7. Môn KHTN 8 (Vật lý) – Tiết 28 – Các hình thức truyền nhiệt (tiết 1) (THCS số 2 ……………… – ngày 07/3/20…..).

– Kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch đạt được mục tiêu bài học.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên tự tin, tổ chức đúng quy trình trường học mới, chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm đầy đủ, chu đáo, khai thác hiệu quả.

– Hoạt động cuả học sinh: Học sinh học tập tích cực, sôi nổi, hoạt động nhóm sôi

nổi, tự tin điều khiển chia sẻ.

Rút kinh nghiệm: Do các thí nghiệm mất nhiều thời gian để tiến hành nên chuyên thí nghiệm 2b sang tiết 2. Sau các thí nghiệm giáo viên nên đặt câu hỏi để học sinh giải thích qua đó khắc sâu kiến thức cho học sinh. Trong các thí nghiệm, nên gắn các đinh gim gần hơn để đỡ mất thời gian làm thí nghiệm.

8. Môn Tin 6 – Tiết 53 – Làm quen với soạn thảo văn bản (tại THCS số 2 ……………… – ngày 07/3/20…..).

– Kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch đạt được mục tiêu bài học.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên chuẩn bị tốt phương tiện, tác phong tự tin, đĩnh đạc, dạy đúng phương án đưa ra, có sự sáng tạo trong việc tổ chức .

– Hoạt động học sinh: Học sinh học tập tích cực, sôi nổi, chia sẻ tương đối hiệu quả.

Rút kinh nghiệm: Nên kiểm soát tốt hơn các sản phẩm của hóc sinh, việc chia sẻ của học sinh còn máy móc. Giáo viên còn nói nhiều.

9. Môn Mỹ thuật 8: Tiết 31- Chủ đề 6 – Trang trí bìa sách (tại THCS số 2 ……………… – ngày 07/3/20…..).

Ưu điểm:

– Kế hoạch dạy học: phù hợp đối tượng học sinh, có lồng ghép nhiều hình ảnh thực tế minh họa sinh động.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên chuẩn bị chu đáo các phương tiện dạy học, thực hiện tốt các bước lên lớp theo mô hình trường học mới.

– Hoạt động học sinh: Học sinh học tập tích cực, tự tin trình bày chia sẻ kiến thức.

Rút kinh nghiệm: Phần ghi bảng: Không ghi phần khởi động, HĐHHKT. Một số học sinh chua tích cực.

10. Môn KHTN 8 (Sinh học): Tiết 63- bài 35 – Tác động của biến đổi khí hậu (tại THCS …… ……………… – ngày 18/4/20…..).

Ưu điểm:

– Kế hoạch dạy học: phù hợp đối tượng học sinh, có lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường.

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên chuẩn bị tốt các phương tiện dạy học, thực hiện tốt các bước lên lớp theo mô hình trường học mới.

– Hoạt động học sinh: Học sinh học tập tích cực, tự tin trình bày chia sẻ kiến thức.

Rút kinh nghiệm: Giáo viên càn có sự linh hoạt trong việc phân chia thời gian, kiểm soát bài làm của học sinh, các câu lệnh cho học sinh thực hiện các hoạt động cần rõ ràng hơn.

11. Môn KHXH 7 (địa lý): Tiết 68 – bài 28 – Các khu vực Châu Âu (tại THCS …… ……………… – ngày 14/8/20…..).

Ưu điểm:

– Kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch dạy học đạt mục tiêu bài học, phù hợp đối tượng học sinh.

– Hoạt động của giáo viên: Thực hiện đúng theo phương án cụm đã xây dựng, tổ chức các hoạt động dạy học theo đúng mô hình THM.

– Hoạt động học sinh: Học sinh học tập tích cực, tự tin trình bày chia sẻ kiến thức.

Rút kinh nghiệm: Phân phối thời gian chưa hợp lí, việc tổ chức cho học sinh tự chấm điểm còn hơi rối, giáo viên càn có sự kiểm soát kết quả của học sinh. Việc tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả còn rối, chưa nổi bật hoạt động cặp đôi. Giáo viên cần hướng đãn kĩ hơn cho học sinh cách chỉ bản đồ.

Ý kiến thống nhất, chỉ đạo: Phát huy những ưu điểm đã đạt được của tiết học và khắc phục những hạn chế, tồn tại để áp dụng linh hoạt chuyên đề đã hội thảo vào dạy học bộ môn.

12. Môn Tiếng Anh 6: Tiết 97 – Unit 12 – Closer look 1 (tại THCS …… ……………… – ngày 14/8/20…..).

Ưu điểm:

– Kế hoạch dạy học: phù hợp đối tượng học sinh

– Hoạt động của giáo viên: Giáo viên chuẩn bị tốt các phương tiện dạy học, thực hiện tốt các bước lên lớp.

– Hoạt động học sinh: Học sinh học tập tích cực, tự tin trình bày chia sẻ kiến thức.

Rút kinh nghiệm: Phân phối thời gian chưa hợp, giáo viên cần quan tâm hơn đến đối tượng học sinh yếu.

Ý kiến thống nhất, chỉ đạo: Phát huy những ưu điểm đã đạt được của tiết học và khắc phục những hạn chế, tồn tại để áp dụng linh hoạt chuyên đề đã hội thảo vào dạy học bộ môn.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong năm học 20….. – 20….. của cụm 1.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VP, VT, các trường học.

CỤM TRƯỜNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *