Tổng hợp

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

Mục lục

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh năm 2022 gồm 5 mẫu, giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách trình bày báo cáo cho đúng, chuẩn nhất.

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh diễn ra hằng năm, mỗi năm 1 lần được lập ra khi thực hiện hoạt động tổng kết kỳ hội cựu chiến binh ghi nhận toàn bộ quá trình hoạt động của hội trong năm vừa rồi. Từ đó nắm được các ưu nhược điểm để rút kinh nghiệm đề ra phương hướng trong năm tiếp theo. Vậy dưới đây là 5 mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Báo cáo thành tích hội cựu chiến binh – Mẫu 1

Hội CCB xã……………….

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH

NĂM 20…CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH THÔN………

Kính gửi: – Ban chấp hành hội CCB xã ……

– Đồng kính gửi BCH Hội huyện……………

Trong công tác xây dựng chi hội năm 20…., được sự chỉ đạo và giúp đỡ thường xuyên của thường trực BCH Hội CCB xã …… với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng trực tiếp là chi bộ thôn cùng chính quyền và phối hợp cùng các đoàn thể ban ngành trong thôn. Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ với sự phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ hội viên đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị cụ thể là:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI HỘI.

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thường xuyên quán triệt tư tưởng tinh thần người chiến sĩ năm xưa, nay về với đời thường, giữ vững phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ hội viên có tư tưởng lập trường vững vàng kiên định. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật Nhà nước. Chấp hành tốt các quy định của địa phương và hoàn thành nghĩa vụ thuế và dịch vụ khác không có hội viên nào nợ đọng sản phẩm về nông nghiệp.

2. Công tác xây dựng chi hội.

Chế độ sinh hoạt chấp hành theo điều lệ và qui chế của Ban chấp hành Hội CCB xã ……. Chi hội tổ chức sinh hoạt theo định kỳ 3 tháng 1 lần.

Trước giờ sinh hoạt tổ chức đọc báo và thông tin nội bộ cựu chiến binh từ 20 đến 30 phút. Nội dung sinh hoạt triến khai nghị quyết của BCH Hội xã và nhiệm vụ chính trị địa phương theo từng thời điểm khác nhau. Xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, lấy tự phê bình và phê bình để xây dựng chi hội. Mọi công việc đều bàn bạc tập trung dân chủ công khai. Phát huy bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ hội viên luôn luôn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào như toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, trật tự an ninnh thôn xóm, văn hóa văn nghệ. Chi hội thành lập được tổ văn nghệ tham gia giao lưu cùng các đoàn thể nhân dịp thôn đón danh hiệu làng văn hóa ngày đoàn kết toàn dân.

– Công tác xây dựng và phát triển hội viên: Trong năm 20…. chi hội tuyên truyền vận động và xét kết nạp được 6 đồng chí vào hội đảm bảo chất lượng vượt chỉ tiêu trên giao.

– Công tác xây dựng quỹ vốn để duy trì hoạt động của chi hội thường xuyên. Chi hội sử dụng tiền quỹ cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nay số quỹ của chi hội có 24.500.000đồng, đạt bình quân là 445.000 đồng/ 1 người.

– Công tác đồng đội.

+ Nhân dịp đầu xuân tổ chức chúc thọ cho 4 đồng chí tuổi 70. Tổ chức liên hoan và tặng quà trị giá 800.000 đồng.

+ Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2 đồng chí ốm giá trị 200.000 đồng.

+ Chi hội cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ tang cho 2 hội viên qua đời được nghiêm trang, thăm viếng cho 2 thân nhân hội viên.

3. Công tác phát triển kinh tế.

Phát huy thành quả trong những năm qua, cán bộ hội viên tích cực lao động sản xuất giữ vững và nâng cao đời sống. Cụ thể về nông nghiệp gieo cấy kín diện tích, phát triển chăn nuôi cải thiện đời sống. Ngoài ra phát triển các dịch vụ khác như thương mại – vận tải – nhà trọ.

Kết quả chi hội có 38 đồng chí hội viên có nhà kiên cố và cao tầng; 17 đồng chí có nhà ngói. Thu nhập từ 50 triệu đồng/ năm trở lên có 25 đồng chí; Thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/ năm có 20 đồng chí; Thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng/ năm có 11 đồng chí.

II. CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐẢNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ PHỐI HỢP CÙNG CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC.

– Phát huy bản chất và truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ hội viên luôn học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Thông qua các cuộc họp dân tiếp xúc cử tri tham gia ý kiến tập chung dân chủ.

– Tham gia công tác lãnh đạo xã 2 đ/c.

– Tham gia công tác lãnh đạo thôn 1 đ/c Bí thư chi bộ, 2 đ/c cấp ủy.

– Tham gia công tác an ninh 2 đ/c.

– Tham gia công tác đoàn thể 3 đ/c.

– Hội viên tham gia 100% quân số đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20…. – 2021.

– Kết hợp cùng chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, 100% hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Năm 20…. cụ thể đóng góp được 3.600.000 đồng tham gia 12 ngày công để mở thêm 2 đoạn đường mới.

– Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, xây dựng tổ tự quản. Kết quả tổng kết cuối năm của Ban mặt trận thôn đánh giá: 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh 3 đồng chí, cấp huyện 2 đồng chí.

III. CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGHĨA.

– Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách 100% hội viên tham gia ủng hộ do địa phương phát động 12.750.000 đồng.

Quỹ nước ngập mặn được 110.000 đồng.

Quỹ đồng đội hội viên nghèo 1.110.000 đồng.

Ủng hộ tình thương cho cháu ………….bị tai nạn là 1.940.000 đồng.

Đánh giá tổng kết cuối năm của BCH Hội CCB xã là 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, có 98% hội viên gương mẫu, chi hội được BCH Hội xét là chi hội trong sạch vững mạnh đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trên đây là bản báo cáo thành tích của chi hội …………… thực hiện nhiệm vụ trong năm 20….. Kính mong BCH Hội các cấp xét khen thưởng cho tập thể chi hội CCB thôn …………….

Nơi nhận

– BCH quận Hội (để b/c);
– Đảng ủy Trường (để b/c);
– Đ/c Khoảng-ĐUV phụ trách Hội (để theo dõi);
– Phòng TC-HC (để b/c);
– BCH Hội (3đ/c);
– Lưu: Hội. (7b)

T/M BCH HỘI

CHỦ TỊCH

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chi hội cựu chiến binh – Mẫu 2

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 5 NĂM (20….. – 20…..)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Thuận lợi:

Nhà trường trong những năm 20…..-20….., tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường đến năm 20…. và tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo;

Tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình CCB, nhưng tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ hội viên đăng ký thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành giáo dục và nội dung thi đua hằng năm của Nhà trường và của Hội Cựu chiến binh Quận Bình Thạnh.

Trong 5 năm qua, Hội CCB Trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, của Thường trực Hội CCB quận Bình Thạnh; sự quan tâm giúp đỡ, động viên của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Nhà trường và của các quý thầy cô các phòng, khoa, ban Trường hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho hội viên tham gia công tác hội và Hội có thêm điều kiện hoạt động hiệu quả, thiết thực.

+ Khó khăn:

Tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá ta quyết liệt hơn. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố và địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; tệ nạn xã hội và các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế của đất nước bên cạnh sự phát triển còn đối mặt với những khó khăn thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, trì trệ gây mất lòng tin trong nhân dân, giá cả thị trường ngày một tăng, những người hưởng lương chịu tác động của biến đổi giá cả thị trường, vv… ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và cán bộ viên chức nhà nước, trong đó có CCB.

Tổ chức Hội CCB Trường số lượng hội viên ngày một giảm do đến tuổi nghỉ hưu, thôi công tác, nguồn kết nạp hội viên mới không có; số lượng hội viên ít, tổ chức các hoạt động của Hội phải lồng ghép với phong trào thi đua của Công đoàn trường để hội viên tham gia.

Tất cả những thuận lợi và khó khăn trên đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư tình cảm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của hội viên CCB của Hội CCB nhà trường.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội đã chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ Hội; số lượng hội viên hiện nay là 17(giảm 03 hội viên nghỉ hưu); Hội CCB tổ chức thành 3 Chi hội, trong đó Chi hội 3 thuộc đơn vị Khu nội trú là chi hội tổ chức và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở nội trú tương đối tốt. Năm 20….., BCH Hội đã kiện toàn Câu lạc bộ CQN của trường và phân công một đồng chí hội viên phụ trách Câu lạc bộ CQN.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đối với các đồng chí Cựu chiến binh làm công tác giảng dạy đã gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Trường như giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra đúng quy định, khách quan, chống tiêu cực trong thi cử. Hoàn chỉnh chương trình, đề cương giảng dạy; tích cực đổi mới chương trình giáo dục đại học và tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học ở các cấp; rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy, công tác quản lý, góp phần nâng cao nâng cao chất lượng đào tạo. Các đồng chí hội viên là cán bộ phòng, khoa, bộ môn, giảng viên làm tốt công tác quản lý và tham gia giảng dạy; tham gia coi thi tốt nghiệp phổ thông trung học đảm bảo đúng quy định, vv…

Hội viên Cựu chiến binh còn trong độ tuổi Dân quân tự vệ đã tích cực tham gia lực lượng tự vệ Trường; các đồng chí CCB trong Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Trường đã cùng Ban CHQS chủ động phối hợp với Ban CHQS quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định và làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Trường. Hội viên tham gia giảng dạy và quản lý của Bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh đã làm tốt công tác tổ chức và giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên và kết hợp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho lực lượng Tự vệ của Trường; Cựu chiến binh phòng Đào tạo vừa làm vừa học đã làm tốt công tác tuyển sinh và đào tạo hệ VHVL, liên thông, bằng 2. Hội viên trong Ban Quản lý khu nội trú tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú 1000 sinh viên/năm, duy trì tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra về ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên; duy trì nghiêm các quy định của Trường và Quy chế nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hoạt động của CLB Cựu quân nhân sinh viên. Hội viên là nhân viên bảo vệ ở các cơ sở của trường đã gương mẫu làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng chống cháy nổ trong nhà trường; Cựu quân nhân là sinh viên đã tích cực hoạt động trong các hoạt động của sinh viên, làm nòng cốt về công tác tự quản sinh viên, giữ gìn an toàn Khu nội trú, hội viên CCB tích cực tham gia các hội thi TDTT, hội thi về an toàn PCCC đạt thành tích tốt.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU THI ĐUA:

Mục tiêu 1: Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

100% hội viên không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm sai Nghị quyết của Đảng và trái với Điều lệ Hội. Tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, góp phần tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, bảo vệ Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương

Hội viên CCB tham gia các chức danh cán bộ chủ chốt, cấp ủy (Đảng ủy viên, bí thư chi bộ) và cấp trưởng, phó các cơ quan đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và cơ quan, đơn vị mình phụ trách, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; Chi hội CCB Khu nội trú đã duy trì tốt công tác tuyên truyền cho sinh viên; tổ chức Hội thao TDTT sinh viên Khu nội trú chào mừng ngày thành lập Trường (18/5/1998-18/5/20…..) và tham gia thi đấu các giải TDTT địa phương tổ chức, và là đơn vị được Ủy ban Nhân dân quận 2 tặng Giấy khen về thành tích hoạt động tốt “Phong trào thể dục thể thao cơ sở”; tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và kế họach hóa gia đình với gần 2000 lượt sinh viên tham gia; nhiều hội viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và Chi hội CCB Khu nội trú vận động hội viên, sinh viên hiến máu (mỗi đợt đạt từ 100 – 120 đơn vị máu/2 đợt/năm); được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt.

Hội đã tích cực trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, có 50% hội viên tham gia lực lượng chính trị cơ sở, cùng với lực lượng Tự vệ Trường tham gia trực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở của Trường trong thời gian cao điểm phòng ngừa xảy ra việc lôi kéo, vận động sinh viên biểu tình, bạo loạn của các phần tử xấu và thế lực phản động, thù địch.

4. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Trường và thanh niên địa phương tham gia các hoạt động Hội chợ chào đón sinh viên mới, tuyên dương sinh viên 5 tốt; tuyên truyền về biển đảo cho tân sinh viên mới của Trường tại Khu nội trú. Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt Hội đã vận động hội viên tham gia đóng góp ủng hộ mỗi người một ngày lương và ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ nghĩa tình đồng đội do Thành Hội phát động, bình quân 100.000đ/hội viên; Hội tích đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác đào tạo, công tác xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

5. Quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Do đặc thù của CCB khối “487”, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết của Đảng các cấp và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, Hội luôn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch công tác của Đảng ủy Nhà trường cả về thời gian và quân số tham gia học tập.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, công tác tuyên truyền miệng hàng tháng.

Hàng quý, hội viên được nhà trường tổ chức thông tin, nói chuyện thời sự và phổ biến công tác trọng tâm của nhà trường; Các nội dung thông tin do BCH Hội cấp trên và kế hoạch công tác của Hội, Hội đều thông tin đến hội viên trên mạng thông tin nội bộ của trường (Website Trường – Hội có trang thông tin riêng).

7. Phối hợp và thực hiên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với hội viên của Hội được thực hiện với kế hoạch của Nhà trường.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

100% hội viên là cán bộ, công nhân viên Nhà trường, nên Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” Hội không đánh giá.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và các địa phương phát động.

Hàng năm có 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua bình xét có 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Hội cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CCB Khu nội trú vận động cán bộ, sinh viên xây dựng Ký túc xá 12 năm liên tục đạt Danh hiệu “Ký túc xá văn hóa”; Hội thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Hội Cựu chiến binh, không có hội viên vi phạm an toàn giao thông.

* Công tác thi đua, khen thường:

– Công tác thi đua:

Hàng năm, Hội CCB Trường đều lập kế hoạch phát động 3 đợt thi đua thường xuyên và 2 đợt thi đua đột kích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với phong trào thi đua của Nhà trường, của Quận Hội. Nội dung các đợt phát động thi đua đều gắn với thực hiện 4 chương trình đột phá do Hội Cựu chiến binh Thành phố phát động. Qua sơ, tổng kết các đợt thi đua Hội đều hoàn thành tốt nội dung thi đua, nhiều nội dung đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Công tác khen thưởng được bình chọn đúng hướng dẫn của trên.

– Kết quả khen thưởng hàng năm:

Kết quả bình xét năm 20….., 20….., 20….., 20….., 20….. Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; hội viên gương mẫu đạt 100%; gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 100%.

5 năm qua, Hội CCB Trường: 5 lần, chi hội 3: 5 lần và 02 cá nhân: 5 lần được UBND quận, Ban Chấp hành Hội CCB quận Bình Thạnh tặng giấy khen.

Mục tiêu 4: Tích cực, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

Các đồng chí CCB trong Ban CHQS Trường đã cùng Ban CHQS chủ động phối hợp với Ban CHQS quận Bình Thạnh tổ chức huấn luyện tự vệ, kiểm tra huấn luyện đúng quy định và làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự – quốc phòng – an ninh của Trường

5 năm qua, Hội thường xuyên duy trì tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp công an tuyên truyền và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở theo tinh thần Thông tư 23 của Bộ Công an. Riêng năm 20….., tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” tham gia 3 đợt tuần tra canh gác tại cơ sở 1 và 2 của Trường (2 đợt cao điểm và một đợt trong dịp Tết Nguyên đán).

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên: Hội CCB Trường tổ chức cuộc họp giữa tổ chức Đoàn và Hội CCB bàn biện pháp thực hiện tốt các cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phối hợp bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú là hội viên CCB kết nạp vào Đảng.

Công tác đối ngoại nhân dân: Hội đã tham gia đầy đủ đúng thành phần khi Nhà trường yêu cầu đón các đoàn khách quốc tế đến nhà trường công tác, hội thảo khoa học, CCB làm công tác bảo vệ đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm Trường, vv…

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hoạt động của Hội đã hướng triển khai nhiệm vụ cụ thể về chi hội, phong cách lề lối làm việc có bước tiến bộ, có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, hướng dẫn thực hiện, giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp, áp dụng công nghệ thông tin đến các cơ quan, đoàn thể các cấp và hội viên.

Qua bình xét hàng năm có 100% đạt tỷ lệ hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu”, không có hội viên trung bình, 5 năm liên tục Hội CCB Trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Đã tổ chức cho cán bộ hội (100%) được tập huấn, bồi dưỡng 6 chuyên đề về lý luận chính trị, nghiêp vụ công tác Hội theo quy định của Quận Hội triệu tập học tập hằng năm.

Trong 5 năm đã phát triển được 03 hội viên, số lượng hội viên đến tháng 4/20….. có 17 hội viên (ngoài ra theo chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Hội thường xuyên mời các đồng chí sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu hiện tham gia giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh tham gia các hoạt động của Hội với tư cách khách mời).

* Công tác kiểm tra, giám sát:

Hàng năm đều có kế hoạch giám sát về thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của BCT (Khóa IX); Về thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB hoạt động có hiệu quả. Qua 5 năm, không có hội viên bị xử lý kỷ luật; không có vụ khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Thường trực quận Hội, Hội CCB Trường đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, mọi hoạt động của Hội đều được kiểm tra đúng theo Điều lệ Hội, Ban Chấp hành chăm lo bảo vệ quyền lợi và chế độ chính sách của hội viên.

IV. Đánh giá chung:

1. Mặt mạnh:

a) Ưu điểm:

Trước những khó khăn và thách thức của xã hội trong những năm qua, tư tưởng của cán bộ, hội viên luôn được giữ vững và phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên luôn gương mẫu và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường và Điều lệ của Hội;

Với đặc điểm CCB “khối 487” trong Nhà trường, hội viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã phát huy tốt vai trò CCB, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức. Hội CCB Trường luôn quan tâm đến phát triển và nâng cao chất lượng hội viên của Hội, thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên trong cuộc sống, động viên, thăm hỏi kịp thời khi hội viên và gia đình gặp khó khăn, ốm đau, luôn thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội trong công tác cũng như trong cuộc sống; 5 năm qua, Hội CCB Trường liên tục đạt tổ chức cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh tặng Giấy khen.

b) Nguyên nhân chủ yếu đạt được kết quả trên là do:

Hội có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên trong Trường; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực Quận Hội về công tác tổ chức xây dựng Hội.

Các hoạt động của Hội luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy định của Nhà trường, và chức năng nhiệm vụ của Hội. Ban Chấp hành quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Trường, và của Quận Hội; coi trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, vv…

2. Mặt hạn chế:

a) Hạn chế, khuyết điểm:

Trong 5 năm (20…..-20…..), Hội đã được quận Hội đánh giá là một trong những tổ chức cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc, tuy nhiên, BCH Hội tự đánh giá cũng còn có mặt hạn chế yếu kém đó là:

Về công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, trong đó nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với hội viên còn hạn chế, kết quả thực tế của Hội chủ yếu là kết quả thực hiện kế hoạch chung của Đảng bộ và Nhà trường tổ chức thực hiện cho cán bộ, giảng viên, hội viên; Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện “ba chi” chi bộ – chi đoàn – chi hội, gắn kết giữa hội viên với đoàn viên thanh niên, sinh viên còn hạn chế, phối hợp chưa tốt với Đoàn Trường về giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên;

Sinh hoạt của các chi hội chưa đều, nhiều hội viên chưa thật sự tích cực tham gia công tác Hội, hội viên tham gia sinh hoạt còn thiếu vắng; công tác phát triển hội viên và tập hợp cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân trong còn hạn chế.

b) Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

Các Ủy viên BCH đều kiêm nhiệm, vừa tham gia công tác Hội và công tác chuyên môn, quản lý đơn vị, tuy có những thuận lợi nhất định nhưng cũng có những khó khăn về thời gian làm việc nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Hội;

Số lượng hội viên ít lại ở phân tán nhiều đơn vị với nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, thời gian làm việc khác nhau nên tổ chức các hoạt động chung của toàn Hội gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên chủ yếu phụ thuộc vào kế hoạch chung của Nhà trường, các hoạt động của Hội đều phải lồng ghép vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị và Công đoàn Trường;

Kết quả giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ: Chi hội 3 đã chủ động lồng ghép các nội dung sinh hoạt cùng với địa phương với công tác giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các chủ đề tuyên truyền giáo dục pháp luật, giới tính, phòng chống HIV/AIDS, vv…Tuy vậy, số lượng còn khiêm tốn so với số lượng sinh viên của Trường hiện có.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là: Hội có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và cán bộ, giảng viên; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực Quận Hội về công tác tổ chức xây dựng Hội.

Hai là: Chăm lo xây dựng đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên, đặc biệt phải xây dựng cho được trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức Hội: nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tạo sự thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong nội bộ Hội.

Ba là: Các hoạt động của Hội phải bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, quy định của Nhà trường và chức năng nhiệm vụ của Hội. Triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền.

Bốn là: Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đề ra các giải pháp và các khâu đột phá, bám sát thực tiễn và đặc điểm của khối “487” trong xây dựng tổ chức Hội. Quan tâm tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương và của Trường, coi trọng sơ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tốt. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, vv…

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” 5 NĂM (20….. – 20…..)

Trên cơ sở những kết quả đạt được của phong trào thi đua 5 năm qua, căn cứ nội dung, chỉ tiêu thi đua yêu nước của Nhà trường và mục tiêu thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Quận Hội, căn cứ đặc điểm nhiệm vụ của Hội CCB Trường những năm tới, Hội CCB Trường phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (20….. – 20…..) với những nội dung, chỉ tiêu sau:

Mục tiêu 1. Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Thực hiện Chương trình củng cố niềm tin trong Hội và Nhân dân.

2. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương đạt tỷ lệ từ 45% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh”.

3. Xây dựng và phát huy lực lượng chính trị nòng cốt của Trường, tích cực tham gia phối hợp giải quyết có hiệu quả các đểm nóng (nếu có) ở các cơ sở của Trường (khiếu kiện đông người, các vấn đề nảy sinh trong tôn giáo, dân tộc, sinh viên).

4. Phối hợp các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

5. Quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, hội viên là đảng viên đạt 100%, hội viên chưa là đảng viên đạt 90% trở lên.

6. Duy trì chế độ thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, công tác tuyên truyền miệng hàng tháng đúng quy định.

7. Phối hợp và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên.

Mục tiêu 2: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

1. Phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch giải pháp giảm nghèo bền vững.

2. Thực hiện chương trình phối hợp, thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở địa phương và của Trường.

3. Vận động hội viên đóng góp nguồn vốn và làm công tác tình nghĩa đạt chỉ tiêu được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu 3: Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và các địa phương phát động.

Hàng năm có 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” kỷ niệm các ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Phát huy tốt mô hình “Tổ an ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chi hội 3 tiếp tục xây dựng “Ký túc xá văn hóa”, gắn “An toàn giao thông, mỹ quan đô thị”, không có hội viên vi phạm an toàn giao thông. Tuyên truyền vận động hội viên trồng cây xanh tại Trường (cơ sở mới Đồng Nai).

Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia cùng lực lượng chức năng địa phương đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mục tiêu 4: Tích cực, chủ động phối hợp với các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp đã ký kết ở các cấp.

Phối hợp với Công an tuyên truyền vận động hội viên, Nhân dân và sinh viên thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”; tiếp tục duy trì tổ “An ninh trật tự CCB – Tự vệ Trường” về thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp với Ban CHQS địa phương tuyên truyền vận động sinh viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tư vấn cho quân nhân xuất ngũ hoàn thành nhiệm vụ trở về Trường tiếp tục học tập theo quy định và tham gia sinh hoạt CLB Cựu quân nhân.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp Đoàn Thanh niên: Tập trung bàn biện pháp thực hiện tốt các cuộc vận động “Tuổi trẻ Trường đại học Gia thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhân các ngày truyền thống, lịch sử của dân tộc. Phối hợp bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào đảng (đối tượng là hội viên CCB).

Mục tiêu 5: Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng & tổ chức.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 108 của Quận ủy về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái.

Thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hoạt động của Hội hướng mạnh về chi hội, phong cách lề lối làm việc khoa học nói đi đôi với làm, đổi mới việc ra nghị quyết, hướng dẫn thực hiện, giảm bướt thủ tục, giấy tờ, hội họp, duy trì hoạt động và thông tin, tuyên truyền qua mạng Website nội bộ. 100% cán bộ Hội trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Phát triển hội viên mới khi có nguồn. Nâng cao chất lượng và hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Phấn đấu hàng năm có 98% trở lên hội viên hội CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu, Hội CCB Trường đạt trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 20…..-20….. và phương hướng công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua ‘CCB gương mẫu” năm 20…..-20….. của Hội CCB Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận

– BCH quận Hội (để b/c);
– Đảng ủy Trường (để b/c);
– Đ/c Khoảng-ĐUV phụ trách Hội (để theo dõi);
– Phòng TC-HC (để b/c);
– BCH Hội (3đ/c);
– Lưu: Hội. (7b)

T/M BCH HỘI

CHỦ TỊCH

Báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh – Mẫu 3

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM….. CỦA CHI HỘI CCB………

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

Chi hội CCB thuộc địa bàn tổ dân phố ….. Chi hội có … đồng chí hội viên CCB (trong đó có …. nam và …. đ/c nữ).

Chi Hội có 02 hội viên là thương binh (Đ/c …….. và Đ/c ………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..) .

– Chị hội dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng có … Đảng viên trong đó có 50% số Đảng viên là cán bộ quân đội và công an nghỉ hưu và …. Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo NĐ 76. Đây là thế mạnh của chi bộ và tổ dân phố số …..

– An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Khó khăn

– Năm ……. là năm có thời tiết nắng nóng kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải các các phương tiện tham gia giao thông, rác thải sinh hoạt của các nhà hàng, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân tổ dân phố. Và một số khó khăn……..

Thực hiện kết hoạch công tác năm của Hội CCB phường, nghị quyết của Chi bộ – Chi hội CCB số….. đã triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

2. Xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh

a. Về chính trị tư tưởng

– Tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản kiên định vững vàng, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt chế độ học tập nghị quyết và các tài liệu học tập chuyên đề cho cán bộ hội viên. Phối hợp cùng chi bộ thông báo tình hình thời sự, tin trong nước và quốc tế để cán bộ hội viên nắm vững chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Động viên hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, giản dị trong cuộc sống. Tích cực hưởng ứng cuộc thi và viết về gương “người tốt việc tốt năm …..

b. Về công tác tổ chức

– Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết năm 20…. và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 20…..

– Năm 20… trong điều kiện khó khăn chi phối, chi hội đã có nhiều cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tư tưởng hội viên kiên định, vững vàng.

– Về số, chất lượng hội viên của chi hội tính đến…………. (Báo cáo theo mẫu đã gửi về Hội phường)

– Trong năm, chi hội xét và đề nghị kết nạp … Hội viên mới đạt….% so với kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. hiện nay có ….. Hội viên (tính đến ………)

Nam:…… ; Nữ…….: ; tuổi đời thấp nhất ….; Cao nhất … (Đ/C………………..)

– Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu, Trung tá …….đ/c; Cấp úy ……đ/c; HS quan chiến sĩ : ….. đ/c

– Cán bộ hội viên là Đảng viên: …/… ~ ….%

– Chi hội đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của điều lệ Hội, Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt bình quân…. – …% quân số

3. Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần:

– Việc thu, nộp hội phí, quỹ tình nghĩa, quỹ hội phường, quỹ Chi hội, thực hiện theo đúng quy định của hội CCB Việt Nam

– Chi hội đã tổ chức tốt thăm hỏi …. hội viên ốm đau + thăm viếng … gia đình có người thân mất với tổng số tiền là ….đ.

– Trích quỹ hội đóng góp ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn và ngập mặn; với số tiền là ……đ

– 100% gia đình hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt v.v… với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao.

– Phổ biến và thực hiện các chính sách xã hội đối với các hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo quy định của trên.

– Nhân kỷ niệm ….. năm Bác Hồ về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và thân nhân đi tham quan học tập, truyền thống theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chi hội có …. Hội viên tham gia chuyến đi được đánh giá là an toàn, thành công và có nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

– Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố: Hội viên CCB tham gia vào Chi bộ và Tổ dân phố: có …. hội viên ; Ban bảo vệ dân phố ….. hội viên.

– Tích cực hưởng ứng và gương mẫu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……..và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ ……….. Chi hội có ….hội viên tham gia tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện và hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của Quốc gia.

Một là: Cuộc vận động “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Hai là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ba là: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, vệ sinh môi trường, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia 2 giải chạy dai sức do báo Hà Nội mới tổ chức trong năm. Chi hội có ….. lượt đ/c tham gia 2 lượt chạy. Tuy nhiên không đạt giải nhưng ở độ tuổi ngoài 60 vẫn chạy tốt. Các hội viện và gia đình hội viên tự tập luyện những môn thể thao mình yêu thích, phù hợp với điều kiện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ v.v….

– Tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn” Chi hội có 01 hội viên tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra góp phần bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn

a. Về cá nhân “Hội viên CCB gương mẫu”

– …./…. HV (100%) đề nghị có danh sách kèm theo

b. Chi hội “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”

– …./…. HV (100%) cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– 100% các nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu

– Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước

Đề nghị Chi hội CCB số …. đạt ” “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm…….

Tóm lại: Năm………. Chi hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, tổ dân phố và cán bộ hội viên hội CCB .

Tuy vậy hoạt động của Chi hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

6. Những mặt hạn chế, tồn tại:

– Một số HV còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia sinh hoạt và các hoạt động khi được phân công.

– Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… – CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

– Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

– Vận động và tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng chi hội “trong sạch, vững mạnh, xuất sắc” đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Chỉ tiêu:

– 100% HV có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có hội viên nào mắc sai phạm về quan điểm chính trị, thực hiện tốt quy định “3 không, 1 đảm đảm” đó là:

+ Không phát ngôn làm trái đường lối, quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Không tàng trữ, phát tán tài liệu, lan truyền các thông tin ngoài quy định.

+ Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia vào các đoàn khiếu kiện khi bị kích động

+ Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của hội

– Phấn đấu chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

– 100% Hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”

– 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

– Không có con mắc nghiện và tái mắc nghiện, phạm tội hình sự.

– Xét và đề nghị Hội phường kết nạp mới 1 hội viên có chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ Hội.

– Rà soát và đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí hội viên đủ tiêu chuẩn

– Lập danh sách gửi về hội phường những đồng chí sinh năm …………..(70,80,90) để tổ chức mừng thọ vào dịp đầu xuân 20…. (Chi hội có … hội viên là đ/c ………… sinh …..đủ tiêu chuẩn)

– Tham gia nhiệt tình các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ hoạt động do Hội phường và cấp trên phát động.

Đề nghị khen thưởng 20…. (Bình bầu trực tiếp tại Hội nghị Tổng kết năm vào tháng …..: Chi hội “Trong sạch VMXS”; Cá Nhân: đ/c ………….)./.

Nơi gửi:

– Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

Báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh – Mẫu 4

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

I. Đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội năm ……….

Đặc điểm tình hình: Năm ……tình hình thế giới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường đặc biệt tình hình biển Đông, phía Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 8 thăm giò trái phép tại khu vực bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa Việt Nam, tình hình trong nước cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta đã đem lại kết quả tốt đẹp lòng tin của nhân dân đối Đảng ngày càng được củng cố vững chắc; năm 20… Quảng Ninh vẫn tiếp tục đạt tăng trưởng kinh tế cao. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/20… của Chính phủ “Nghị quyết ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 20… – 2021” đến tháng 12 năm 20… sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã và huyện Hoành Bồ được sát nhập với TP Hạ Long. Tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Các cấp hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác năm 20… trong đó tập trung thực hiện kế hoạch Đại hội (hội nghị) tổng kết thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn (20…-20…); kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn……; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội “CCB gương” mẫu lần thứ VI giai đoạn (20…-…..) gắn với phong trào thi đua của địa phương, cơ quan đơn vị

1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững, ổn định chính trị ở cơ sở

Tập trung quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/20… của Tỉnh ủy ……….. về phương hướng nhiệm vụ năm ……; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/20… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 20…. -2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội và cán bộ hội viên Hội CCB nhằm giáo dục, động viên cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.

Các cấp Hội đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức, trong sinh hoạt đấu tranh phê bình và tự phê bình. Nhất là dân chủ trong thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong Hội, đồng thời tuyên truyền cho các cấp Hội và hội viên tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Triển khai xây dựng các kế hoạch: (1) Kế Hoạch công tác Hội năm ……..; (2) Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm ……..; (3) Kế Hoạch công tác tuyên giáo; (4) Kế Hoạch công tác tổ chức, Chính sách; (5) Kế Hoạch công tác Kiểm tra, giám sát; (6) Kế Hoạch công tác kinh tế; (7) Kế Hoạch “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm ……..của Hội CCB tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành – Đoàn kết- gương mẫu- đổi mới” xây dựng Hội TSVM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB VN lần thứ VI và 30 năm ngày thành lập Hội CCBVN (6/12/1989-6/12/…….); …………..

Các cấp Hội tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở địa phương, cơ sở, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư trong năm ……… Toàn tỉnh tham gia hòa giải được gần 1.500 vụ việc (toàn tỉnh hiện có 1.557 tổ hòa giải) chủ yếu các mâu thuẫn trong gia đình, xóm làng… trong năm không để xảy ra “điểm nóng”. Các cấp Hội, hội viên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giữ vững ANCT, TTATXH. Tích cực động viên hội viên gương mẫu chấp hành và tạo điều kiện thuận lợi cho cho địa phương và các nhà thầu giải phóng mặt bằng làm đường và các công trình phúc lợi XH [1]; Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa mới. Tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong dân cư nên cơ bản các địa phương bảo đảm được gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm được bình yên.

Năm ……Hội CCB tỉnh đã hoàn thành các kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội CCBVN: (1) Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về tổ chức cơ sở; (2) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm …..; phương hướng, nhiệm vụ năm ……; (3) Báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc tỉnh giao năm ….; (4) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm ……; (5) Báo cáo kết quả thực hiện mô hình của CCB năm ….; (6) Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm ……; ………

2. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống và tham gia các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống VH-XH ở địa phương cơ sở.

Quán triệt và thực hiện Hướng dẫn số 42/HD-CCB “V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán ………..”. Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” Kỷ Hợi với tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

Tham gia các hoạt động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động, các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi cư trú. Cán bộ, hội viên trong toàn Hội đã trồng 66,080 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Các đơn vị làm tốt TP Cẩm phả trồng 4.730 cây; Tiên Yên trồng 5.700 cây.

Các tổ chức Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia gia đình và người có công, các hộ nghèo, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cụ thể: các cấp Hội đã thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn ………. suất quà tổng số tiền là:……………..đ. Hội CCB các huyện, TX,TP phối hợp thăm tặng quà động viên Tân binh lên đường nhập ngũ 1.900 suất quà tổng số tiền 315 trđ

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện đề án nhiệm vụ giải pháp đưa các xã sớm về đích Nông thôn mới và ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135 năm 20… tại huyện Hải Hà .

Thực hiện chủ đề công tác năm 20… “Nước sạch vì tương lai học đường” do CCB Tỉnh phát động khoan 05 giếng và lắp đặt đồng bộ 05 máy bơm, 05 téc nước nhằm giúp 5 điểm trường tiểu học, mầm non của thôn, xã đặc biệt khó khăn xã Quảng Sơn, Quảng Đức và Tiến Tới huyện Hải Hà, tổng trị giá công trình 205,936 triệu đồng, đã có trên 600 học sinh và thầy cô giáo được hưởng lợi từ công trình này.

Phối hợp, tham gia hưởng ứng các Cuộc vận động ở địa phương (Người VN ưu tiên dùng hàng VN, Vệ sinh an toàn thực phẩm…) tuyên truyền 14 lần cho trên 500 trăm lượt người nghe; tham gia thực hiện thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, các cấp hội đã tham gia tích cực và hiệu quả góp phần làm cho môi trường trong lành.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm …… và triển khai nhiệm vụ năm 20…; triển khai thực hiện Công văn số 34/CT-KT ngày 15/2/20… “V/v khuyến khích các HTX, các doanh nghiệp Hiệp hội CCB đăng ký sản phẩm Ocop” kết quả triển khai đăng ký sản phẩm Ocop đã có 24 doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất do CCB làm chủ với 18 sản phẩm tham gia hội chợ bán hàng Ocop của tỉnh trong đó 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, 02 sản phẩm đạt 4 sao 3 sản phẩm đại 3 sao và 8 sản phẩm đăng ký bán hàng Hội chợ

Chương trình tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” trong 2 năm…….hoàn thành chỉ tiêu tặng 30 nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Khánh thành bàn giao 17 nhà, sửa chữa 07 nhà vượt chỉ tiêu so kế hoạch đề ra 05 nhà xây mới và 07 nhà sửa chữa (kinh phí xây nhà mới 4.195 tr đồng trong đó CCB đóng góp 865 triệu đồng, tham gia 145 ngày công lao động, sửa chữa nhà …………tr đồng tham gia 37 ngày công lao động. Tổng kinh phí ……. triệu đồng trong đó CCB đóng góp …….. và ….ngày công (kế hoạch giao năm ……xây mới 12 nhà thực hiện 17 nhà vượt kế hoạch 5 nhà và sửa chữa 7 nhà) các đơn vị đều hoàn thành và vượt chi tiêu đề ra.

Hội CCB tham gia hiến đất xây dựng Nông thôn mới và các công trình an sinh xã hội ……….. đất, đóng góp …………..triệu đồng và tham gia ………ngày công, làm đường nông thôn mới , sửa chữa nâng cấp ……… đường, nạo vét ………km kênh mương, tham gia chăm sóc 16ha rừng phòng hộ và 4,5ha rừng ngập mặn.

Tập huấn xây dựng mô hình kinh tế “CCB chung sức chung lòng giúp nhau giảm nghèo” khu vực miền núi; xây dựng kế hoạch “Những tấm xi măng” xây dựng nông thôn mới giúp xã ……… huyện ……… góp phần hoàn thành về đích NTM huyện Hải Hà trong năm 20…..

3. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Phối hợp tuyên truyền, triển khai ký kết hội viên Hội CCB không tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tàng trữ, đốt pháo nổ thả đèn trời và các hoạt động mê tín, dị đoan.

Năm …..toàn tỉnh Hội đã có 1.852 tổ An ninh tự quản do CCB làm nòng cốt với 25.916 tổ viên trong đó có 9.424 tổ viên là hội viên Hội CCB tăng 151 tổ, đã có 151/166 tổ đủ điều kiện. Có………hội viên thường xuyên hoạt động trong đó tập trung vào các ngày lễ, Tết (riêng trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi toàn tỉnh hội đã có trên 1.695 lượt tổ phối hợp tuần tra cơ động với trên 5.000 lượt cán bộ hội viên Hội CCB tham gia)

Hội CCB các cấp cơ sở tích cực tham gia cùng các lực lượng Công an, Quân sự, DQTV tuần tra bảo vệ trước trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đặc biệt các địa phương có lễ hội như: Chùa Yên Tử TP Uông Bí, Đền Cửa Ông TP Cẩm Phả, khu di tích nhà Trần tại TX Đông Triều, Chùa Cái Bầu huyện Vân Đồn, lễ hội Tiên công TX Quảng Yên, Đền Xã Tắc TP Móng Cái, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB.

Thực hiện ngày chủ nhật xanh các cấp Hội cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia hàng nghìn ngày công góp phần làm cho đường làng ngõ phố luôn được sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn (làm tốt hơn có Hội CCB thành phố Cẩm Phả, huyện Tiên yên, TP Hạ Long và TP Uông Bí).

Tích cực vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động ủng hộ quỹ, các hoạt động tình nghĩa Quyên góp ủng hộ kinh phí xây nhà khách Điện Biên Hội được 50.000.000 đồng, ; Hưởng ứng phát động tháng hành động vì trẻ em cơ quan tỉnh hội ủng hộ quỹ 1.000.000đ; toàn tỉnh hội ủng hộ quỹ thiên tai, bão lụt 652,04 trđ; quỹ vì người nghèo 626,06 triệu đồng; quỹ chất độc hóa học 156,87 triệu đồng; quỹ khuyến học 245,365 triệu đồng; ủng hộ các quỹ khác 939,30 triệu đồng…

Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, LLVT địa phương tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ….năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/….., thăm hỏi tặng quà tổng số quà tặng đối tượng chính sách trị giá ……..đ (trong đó khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho 360 đối tượng chính sách); tham gia trên 300 ngày công quét dọn chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ;

4. Phối hợp với ĐTN tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tập hợp Cựu Quân nhân

Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm …năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/02/….); kỷ niệm …..năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/……). Tham mưu phối hợp tổ chức đoàn CCB tỉnh, Hội CCB cơ quan Đảng ủy khối, MTTQ và các đoàn thể CT – XH tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn, TP Móng cái (ngày 13/02/…..). Cụm thi đua số 2 khối CCB Các quan tỉnh đã tổ chức tuyên truyền học tập theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam tổ chức 02 buổi nói chuyện truyền thống cho 290 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên cơ quan khối tỉnh nghe.

Chỉ đạo Hội CCB các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, giao lưu, nói chuyện truyền thống được 20 buổi cho trên 2.000 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 20…. Hội CCB các cấp phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hiện tốt chính sách HPQĐ động viên, thăm hỏi, tặng quà cho 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ bình quân mỗi đồng chí từ 3 – 5 triệu đồng.

Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân.

5. Công tác đối ngoại nhân dân

Quán triệt công tác đối ngoại của tỉnh thống nhất lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân, Chỉ đạo hội CCB các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Trung Quốc thực hiện tốt ngoại giao nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày quốc khánh Trung Quốc. Hội CCB các xã Biên giới cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sang thăm hỏi chúc Tết (xã Hoành Mô, Đồng Văn huyện Bình Liêu) thăm chúc Tết chấn Động Trung (Trung Quốc), Quảng Đức, Quảng Sơn Hải Hà và Móng Cái qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị phát triển.

Cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tham gia đoàn công tác TW Hội CCB Việt Nam Thăm quan một số nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động Cách mạng tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

6. Công tác xây dựng Hội TSVM

6.1. Về chính trị tư tưởng

Các cấp Hội, Hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng do cấp ủy tổ chức. Tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 14 ngày 4/12/……của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm ……

Các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Chính vì vậy tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ôn định, lập trường kiên định vững vàng, luôn chấp hành đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của nhà nước, đến nay không có hội viên vi phạm kỷ luật, khiếu kiện, tham gia khiếu kiện và tham gia các tà đạo, thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuyên truyền trên Báo, Đài truyền hình bằng những gương CCB những tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn….. và kỷ niệm ….năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05“ Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Phát động phong trào thi đua kỷ niệm …năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6.2 Về công tác tổ chức, Chính sách.

Báo cáo rà soát, quy hoạch năm ……, đánh giá nhận xét cán bộ Thường trực Hội huyện, TX,TP; chuẩn y quyết định bổ sung BCH Hội CCB TX Quảng yên, huyện Đầm Hà, Bình Liêu và TP Móng Cái, chỉ đạo Hội CCB TX Đông Triều thống nhất sáp nhập Hội CCB khối cơ quan đảng, chính quyền.

Tổ chức Hội: năm ….Hội cấp trên cơ sở 16, Hội cơ sở trực thuộc 01, Hội cơ ở 311; cấp xã, phường TT 186, khối 487:125 cơ sở hội. Phát triển hội viên mới: trong năm toàn tỉnh Hội kết nạp được 1261/1240 hội viên đạt tỉ lệ 101,7 % so với kế hoạch nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 55.965 đồng chí đạt tỷ lệ 96%.

Số lượng câu lạc bộ Cựu quân nhân tính đến tháng 12……..có 230 câu lạc bộ/8936 hội viên tham gia (toàn tỉnh hiện có……… Cựu quân nhân).

Công tác tập huấn năm …….các cấp hội đã tổ chức cho 2.114 cán bộ hội viên tham gia.

Tiếp nhận 20 triệu đồng từ quỹ khuyến học của Hội CCB Việt Nam (gia đình CCB Lê Văn Kiểm tặng 20 cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháo 1 triệu đồng); tiếp nhận 60 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội của TW Hội CCB Việt Nam xây tặng 01 hội viên Hội CCB đồng thời là Nạn nhân chất độc da cam tại xã Đồng Sơn huyện Hoành Bồ.

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát Ngân hàng CS-XH năm …….đã tiến hành kiểm tra 13/14 huyện hội về triển khai thực hiện công tác kinh tế và thực hiện ủy thác tổng số 126 lần (cấp tỉnh 13; cấp huyện 35; cấp xã phường 78).

Tiếp nhận 02 đơn đề nghị của hội viên Hội CCB (ông Vũ Văn Nam) Phường Bãi Cháy (ông Bùi văn Minh) phường cao Thắng, TP Hạ Long, chuyển nội dung đơn đến Hội CCB TP Hạ Long xem xét giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo kết quả giải quyết 02 vụ việc do Tỉnh ủy giao năm 2018 (đã giải quyết xong).

Triển khai kế hoạch Công tác Kiểm tra, giám sát quý III/….cho 14 huyện Hội, tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận tỉnh ủy KT việc thực hiện Kết luận 62 –KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN và các đoàn thể CT-XH.

Triển khai hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội CCB và tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm ………

* Đặc điểm tình hình:

Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 20…. – 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới, an ninh chính trị toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất của cán bộ, hội viên và nhân dân ngày được cải thiện, thế giới và khu vực, hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, khách quan. Cơ hội nhiều song cũng tiềm ẩn những diễn biến, thách thức phức tạp, khó lường.

Trong nước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nhức nhối. An ninh chính trị – xã hội vẫn còn nhiều vấn đề hội viên, nhân dân lo lắng, nhất là tình hình biển Đông, tệ nạn xã hội, mua bán, sử dụng ma túy, luận điệu sai trái trên internet, các trang mạng xã hội.

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, kích động, bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt chống bệnh công thần, kiêu ngạo, xuyên tạc lịch sử, kích động biểu tình, chiến tranh… với sự cấu kết của các đối tượng trong và ngoài nước.

1. Phương hướng chung:

Tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; Nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; Gương mẫu trong các phong trào cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB Việt Nam.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu:

Phấn đấu 100% hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp quản lý, 100% tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn kết nạp được Hội viên mới.

Có 95% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% trở lên Hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý.

3. Một số nhiệm vụ giải pháp chính

3.1. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc.

Từng cấp Hội làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ sở.

Quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4 tháng 7 năm 20… về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ (20…. -2025); tích cực tham gia góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ (20…. – 2025).

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 20….: “Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chỉ thị của Đảng, Nhà nước Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam.

Các cấp hội cụ thể hóa chuẩn mực 38 chữ “Trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân – Gương mẫu, chủ động, tâm huyết trong công tác Hội – Đoàn kết với đồng nghiệp, bám sát cơ sở – Trách nhiệm với gia đình, tận tâm giúp đồng đội”. Bằng những mô hình, phần việc thực hiện chủ đề hành động của tất cả các tổ chức Hội “Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phấn đấu không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ.

Các cấp hội tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 24/10/20… “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Chú trọng xây dựng “Lực lượng nòng cốt trong Hội Cựu chiến binh”. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện tốt quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

3.2. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương

Tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bổ sung, điều chỉnh nội dung hướng dẫn 15 về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 20…., làm tốt công tác tham mưu cho cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp UBND, cơ quan quân sự địa phương, tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, động viên thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân tham gia thực hiện các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn … trên địa bàn.

Quán triệt, tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; Chương trình phối hợp số 707/20…/CTr-CAT-HCCB ngày 22/4/20… giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công an tỉnh “về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện nay”. Tập trung chỉ đạo các mô hình xây dựng mới, mô hình “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự” do cựu chiến binh làm nòng cốt, mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự khu phố” do cựu chiến binh làm nòng cốt.

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BATGT-CCB ngày 05/7/20… thực hiện cuộc vận động giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, giai đoạn 2018-2023 giữa Hội Cựu chiến binh với Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 20….: “Đã uống rượu bia, không lái xe”; xây dựng ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm

3.3. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa.

Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh ……… chung sức, chung lòng, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, duy trì thực hiện phương châm 3 giúp “Giúp giống vốn, Giúp công, Giúp kỹ thuật”, xây dựng được nhiều mô hình làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa OCOP nhằm phát triển kinh tế, chống tái nghèo bền vững.

Hiệp hội Doanh nhân CCB hăng hái tham gia phát triển kinh tế – xã hội với phong trào thi đua “Doanh nhân CCB Quảng Ninh gương mẫu ,hội nhập sản xuất kinh doanh giỏi”.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, các cấp Hội phải huy động tiềm năng, thế mạnh của Hội Cựu chiến binh hăng hái tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục hiến kế, hiến công, góp tiền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chấp hành nghiêm các quy định về: Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc cưới, việc tang, không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, đèn trời, tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ủng hộ cuộc vận động “Vì người nghèo”, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Năm …….., tiếp tục chủ trương duy trì bền vững phát huy hiệu quả 2 phong trào, 2 chương trình, 1 mô hình, đó là:

– 2 phong trào:

+ Phong trào “Thắp sáng đường quê”;

+ Phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

– 2 chương trình:

+ Chương trình “Những tấm xi măng xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch số 70/KH-CCB ngày 05/9/20…;

+ Chương trình “Nước sạch vì tương lai học đường”

– 1 mô hình: Mô hình kinh tế “Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh”

Phấn đấu các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh có một phần việc, một công trình có giá trị thiết thực, chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 20….-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do các đơn vị xác định báo cáo), tập trung xây mới, sửa chữa nhà cho đồng đội có khó khăn về nhà ở. Đồng thời phát động Hội cựu chiến binh mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất một công trình phúc lợi như: Cột cờ, cổng chào, nhà văn hóa, sửa chữa nâng cấp trường mẫu giáo, công trình vệ sinh, dựng bia ghi tên liệt sỹ tại các nghĩa trang, v.v…

4. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp ký kết với UBND, với Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên, Hội nạn nhân chất độc Da cam, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn (Phòng nông nghiệp) .

5. Công tác pháp luật.

Phối hợp sở tư pháp và các tổ chức chính trị XH đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, giám sát thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tham hòa giải, phối hợp sở Tư pháp, MTTQ tỉnh tham gia khảo sát do lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh (sipap).

Tham gia hội thẩm nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

6. Công tác đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo hội CCB các địa phương (Bình Liêu, Hải Hà, TP Móng Cái) có chung đường biên giới với nước bạn Trung Quốc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt ngoại giao nhân dân góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

7. Công tác xây dựng Hội TSVM.

7.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động thi đua.

Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/…..) và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên Hội CCB nhất là các cấp cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị thiết thực hiệu quả trọng tâm là học tập thực hiện tốt chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 20…. của tỉnh đó là ” Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm ……

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm …….năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 -30/4/…..)

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu truyền hình với chủ đề ” Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng” giữa nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, tổ chức các đoàn CCB là những đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đi dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ và thăm lại chiến trường xưa (nếu có điều kiện).

+ Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu CCB trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đại biểu các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ (tiêu biểu), thân nhân cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI.

7.2 Công tác tổ chức.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 -2022 Hội CCB tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt quy hoạch nhân sự cán bộ thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, Ban chấp hành vững mạnh tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm trong công tác Hội từ cấp xã, phường nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện, tỉnh.

Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi có quyết định sáp nhập huyện Hoành Bồ về thành phố Hạ Long và các xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các huyện thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm động viên các Cựu quân nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ, Ban liên lạc hoạt động đạt hiệu quả nhằm động viên các Cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp.

7.3 Công tác chính sách.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ của Chính phủ, tham gia cung cấp thông tin và tìm kiếm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 của địa phương. Phối hợp tham gia các hoạt động chính sách XH, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”

Nơi gửi:

– Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

Mẫu tổng kết chi hội cựu chiến binh – Mẫu 5

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH …………

HỘI CCB KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số: 17/BC-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ….. tháng năm 20…..

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 20….. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 20………….

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh …………, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 20….. đạt được kết quả cụ thể như sau:

A- TỔ CHỨC HỘI

Đến ngày 05/12/20….., Hội CCB Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh có:

– Ban Chấp hành: …. đ/c. Ban Thường vụ: … đ/c. Ban Kiểm tra: …….. đ/c.

– Tổng số cơ sở hội: …… và ….. chi hội trực thuộc tổ chức cơ sở hội.

– Hội viên CCB từ đầu năm 20….. đến nay giảm …..cán bộ cơ sở hội gồm ……..

B- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 20…..

I – Đặc điểm tình hình, nhiệm vụ

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh năm 20….. tập trung triển khai, ổn định sắp xếp tổ chức hội hai cấp theo quyết định hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các Kế hoạch, Chương trình công tác toàn khóa và năm 20…..; Xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành. Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIX tỉnh đảng bộ tỉnh ………… và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Trọng tâm là vận động các tổ chức hội, hội viên tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ đảng, bảo chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và thực hiện tốt 07 nhiệm vụ của Hội CCB được quy định tai Điều lệ Hội năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ hội viên năm vững các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, tuân thủ thực hiện tốt chính sách, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội CCB tỉnh.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, hội viên CCB luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng tin tưởng tuyệt đối vao sự lãnh đạo của đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 20…..

1- Công tác chính trị tư tưởng

– Tổ chức chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CCB trong các cơ quan đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh chống các quan điểm thù địch sai trái, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả có chất lượng các chương trình kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

– Chỉ đạo các cơ sở hội, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID – 19 vừa tổ chức phù hợp các hoạt động công tác hội đáp ứng an toàn theo các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/20….. )Tuyên truyền kỷ niệm 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc Tổ quốc (17/2/1979-17/2/20…..); Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước(30/4); Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (01/5); Kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5); kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/20…..); kỷ niệm 31 năm ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam (06/12), 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/20…..).

– Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, chuyên đề năm 20….. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Kết quả thực hiện công tác Hội

– Chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB; Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết TW khóa XII của Đảng, phối hợp với Đoàn TN Khối tổ chức tọa đàm “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay” theo tinh thần Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Triển khai tổ chức học tập Nghị quyết đại hội đảng bộ Khối CQ & DN tỉnh lần thứ IX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh ………… lần thứ XIX.

– Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành về điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội năm 20….. cho phù hợp tình hình sau sáp nhập và phòng chống dịch bệnh triển khai các cơ sở Hội tổ chức thực hiện. Phối hợp với Đoàn TN Khối tổ chức ra quân tháng Thanh niên và hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong năm 20….. dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Hội CCB đã tích cực hưởng ứng các hoạt động giúp đỡ các xã Minh An huyện Văn Chấn, xã Cẩm Nhân huyện Yên Bình tri ân tặng quà các đối tượng chính sách, tham gia xóa đói, giảm nghèo, chia sẻ hỗ trợ xây dựng các tuyến đường em tới trường, thắp sáng đường quê…với số tiền gần 40.000.000đ; quyên góp ủng hộ khắc phục dịch bệnh COVID – 19 trên 10.000.000đ; chung tay ủng hộ đồng bào Miền trung khắc phục hậu quả của bão lũ với số tiền trên 140.000.000đ và nhiều hoạt động tình nghĩa khác góp phần gắn kết tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân với đảng với các mục tiêu chung tay xây dựng Nông thôn mới. Hội viên CCB trong các cơ quan cũng như các doanh nghiệp luôn gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ như: quỹ phòng chống thiên tai bão lũ, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học với số tiền hằng năm tới gần tỷ đồng.

– Hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức thực hiện Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ (2017-2022). Trong năm luôn chủ động, kịp thời kiện toàn các cơ sở hội, cán bộ hội thiếu vắng do luân chuyển hoặc nghỉ chế độ đúng với quy định của Pháp lệnh CCB Việt Nam.

– Quan tâm lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa như: tặng quà cho các gia đình hội viên diện chính sách dịp tết nguyên đán, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hội viên là Thương binh nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ; Tổ chức gặp mặt động viên tặng quà cho các hội viên nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam các hoạt động trên đã góp phần động viên tạo nguồn lực tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Tổ chức giải thể thao CCB chào mừng 31 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam với 2 nội dung thi đấu là bóng chuyền hơi và bóng bàn đơn nam với gần 100 VĐV tham gia đạt kết quả tốt cả về chuyên môn và tinh thần

– Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội CCB các cấp và hội nghị giữa nhiệm kỳ về công tác KTGS.

– Triển khai các cơ sở hội tham gia“Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Khối CQ & DN tỉnh 65 năm xây dựng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ & DN tỉnh lần thứ IX”

– Công tác kiểm tra, giám sát:

– Hội CCB Khối đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 20….. triển khai đến các cơ sở hội , triển khai thực hiện tốt, cụ thể:

– Tiến hành kiện toàn Ban Kiểm tra giám sát Cựu chiến binh Khối và 7 cơ sở sau hợp nhất.

– Sơ kết công tác KTGS giữa nhiệm kỳ các cấp hội đúng hướng dẫn của Ban Kiểm tra tỉnh hội.

* Kết quả KTGS của các cấp.

a. Ban Chấp hành Hội Khối kiểm tra.

– Kiểm tra tổ chức hội: 02 (Hội CCB Công ty CP tập đoàn Hoà Bình Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm).

– Kiểm tra tổ chức hội: 02 ( Hội CCB Liên cơ quan Dân vận và Công ty cổ phần xây dựng Giao thông ………… về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện công tác Hội năm 20…..)

– Cán bộ Hội được kiểm tra: 12 đ/c.

b. Ban kiểm tra Hội Khối kiểm tra.

– Tổ chức hội: 02 (Hội CCB Cục thuế và Công ty điện lực. Nội dung: Thực hiện nhiệm vụ KTGS giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm.

– Tổ chức Hội: 02 (Cục Thi hành án dân sự và Công ty thủy điện Thác bà. Nội dung: Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội năm 20….. )

– Cán bộ Hội được kiểm tra: 2 đ/c

c. Ban Chấp hành Hội cơ sở kiểm tra.

– Kiểm tra tổ chức hội: 10 chi hội

– Kiểm tra hội viên: 85 đ/c.

* Tổng số hội viên được kiểm tra năm: 109/468 = 23,3%. (Trong đó cán bộ Hội cơ sở 24 đ/c, cán bộ Chi hội 10 đ/c , hội viên 75 đ/c).

d. Giải quyết khiếu nại, tố cáo : Không có.

e. Thi hành kỷ luật, đình chỉ, xoá tên : Không có.

g. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về tham gia đấu tranh với các biểu hiện tham ô tham nhũng, lãng phí trong Cơ quan, Nhà máy, Xí nghiệp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần kiệm liêm chính chí công vô tư.

Qua kiểm tra đã kết luận các cơ sở hội thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.

3. Kết quả bình xét phân loại tổ chức Hội, hội viên:

– Tổng số hội viên: 460, số hội viên được phân tích, xếp loại 460. Trong đó hội viên gương mẫu; 460, Hội viên vi phạm kỷ luật: Không. Kết quả xếp loại: HTXS: 90 Đ/c. HTT 370Đ/c. (Trong đó Chủ tịch, phó CT hội cơ sở 16/77 HTXS. Cán bộ Hội khối ½ HTXS.

– Tổng số hội cơ sở: 40. Được đánh giá, phân tích xếp loại: 40. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:08, Hoàn thành nhiệm vụ:32

– Tổ chức cơ sở hội được đề nghị Tỉnh hội công nhân vững mạnh xuất sắc 07 Tổ chức cơ sở hội được Hội CCB Khối công nhân vững mạnh xuất sắc:11

– Hội CCB Khối được đề nghị Hội CCB tỉnh Công nhận VMXS .

– Khen thưởng: Có 11 Tổ chức hội được khen thưởng từ Giấy khen Hội Khối trở lên. Có: 31 Hội viên được khen thưởng từ GK của Hội Khối trở lên.

III- Đánh giá chung:

Năm 20….. Ban Chấp hành Hội CCB Khối DN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 100% cán bộ hội viên CCB đã được học tập, quán triệt nắm vững các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh là “Tham gia góp ý xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh”. Các cấp Hội đã quán triệt, học tập và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết BCH Hội CCB khối đề ra cho năm 20……

* Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 20….. vẫn còn những tồn tại khuyết điểm cần khắc phục đó là:

– Công tác động viên cán bộ, hội viên tham gia viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, chưa chủ động.

– Đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở đều làm kiêm nhiệm, bận công việc của cơ quan và đơn vị nên chưa đầu tư được nhiều thời gian để duy trì sinh hoạt và các hoạt động của Hội CCB cơ sở.

– Nửa đầu năm 20….. do thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID – 19, nửa cuối năm chạy tiến độ thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho nên các cơ sở hội gặp nhiều khó khăn trong hoạt động công tác hội cũng như thực hiện các phong trào do Hội CCB Khối phát động.

– Công tác tham mưu với lãnh đạo, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho Hội CCB tiến hành sinh hoạt và tổ chức các hoạt động thiếu chủ động, chưa đa dạng, chưa phong phú.

C- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 20…………

I – Đặc điểm tình hình

Năm 20………… là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tình hình thế giới, trong nước được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19. Cạnh tranh thương mại, diễn biến môi trường, khí hậu khó lường. Trên địa bàn tỉnh tình hình kinh tế, chính trị ổn định, có bước phát triển khá; Năm 20………… là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh …………; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-20……

II – Nhiệm vụ trọng tâm năm 20…………:

Năm 20………… là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, là năm chuẩn bị mọi tiền đề cho đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội CCB Khối CQ & DN tỉnh là năm thứ hai sau hợp nhất. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB Khối, các cơ sở hội đã chủ động, tích cực hội nhập, đoàn kết đổi mới đưa mọi hoạt động công tác Hội CCB đi vào nề nếp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 20….., khắc phục những tồn tại, hạn chế Hội Cựu chiến binh Khối CQ&DN tỉnh năm 20………… phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, hội viên CCB luôn cập nhật thông tin, luôn đánh giá đúng tình hình, vững vàng trận địa tư tưởng trong mọi tình huống, đấu tranh với chính mình chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ”. Tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, Hội CCB trong sạch vững mạnh.

2- Quán triệt và gương mẫu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng; Pháp luật của Nhà nước; Các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của Hội CCB các cấp góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập, xây dựng Kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở các cấp Hội, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

3- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của TW, của tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu; Tích cực tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông; Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh không rượu chè bê tha, không tham gia cờ bạc, không đốt pháo nổ trong dịp tết. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là Thương binh, hội viên đau ốm đau phải đi viện.

4- Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I /20………… là: Xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội CCB khối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng ý trí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ, Tổ chức giáo dục truyền thống cho TN và CCB tại Bảo tàng Quân khu II; Tổ chức khảo sát các hộ nghèo tại 2 xã: Minh An huyện Văn Chấn và Cảm Nhân huyện Yên Bình, tạo những phần việc cụ thể góp phần xoá đói, giảm nghèo đồng hành cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

5- Rà soát, xây dựng, phát hiện bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Chấp hành Hội CCB 2 cấp cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tổ chức Hội nghị tập huấn về quy hoạch cán bộ Hội và tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Hội CCB 2 cấp; Hiệp y với Cấp ủy cơ sở, chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng và chốt phương án cán bộ Hội CCB nhiệm kỳ 2022 – 2027

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn các cơ sở hội triển khai có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tích cực thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chương trình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, các phong trào các cuộc vận động của cơ quan, của tỉnh. Tăng cường công tác Kiểm tra giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

7- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn các cơ sở hội triển khai có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tích cực thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh, các phong trào các cuộc vận động của cơ quan, của tỉnh. Tăng cường công tác Kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội, thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

8- Nhiệm vụ trọng tâm quý I/20…………:

– Vui xuân đón Tết theo đúng các quy định của Đảng và Pháp luật Nhà nước bảo đảm an toàn tuyệt đối; Coi trọng việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia được triển khai tổ chức thực hiện từ 01/01/20…..; Tích cực luyện tập tham gia có hiệu quả Hội thi thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân 20………… và tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 20………… theo kế hoạch chung của tỉnh.

– Quan tâm chăm lo cho các gia đình hội viên thuộc diện chính sách, hội viên là Thương binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phải đi viện trong dịp Tết.

– Phối hợp với Đoàn TN Khối Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động năm 20………… trọng tâm là hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên năm 20………… và kế hoạch giáo dục truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Bảo tàng QK2 và khu Di tích Đền Hùng tỉnh Phú Thọ.

III- Giải pháp tổ chức thực hiện

– Phát huy tính tự lực tự cường và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên Cựu chiến binh với bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở hội và Hội CCB Khối CQ & DN tỉnh.

– Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Ban Chấp hành Hội CCB Khối, Ban Chấp hành hội cơ sở phát huy trí tuệ tập thể theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tìm kiếm sáng kiến hay, giải pháp tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở Hội tạo được điểm nhấn; Coi trọng phong trào thi đua xây dựng hội viên CCB gương mẫu, tổ chức Hội CCB TSVM gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 20………… có 100% hội viên CCB tham gia học tập, viết thu hoạch theo phân cấp và viết cam kết thực hiện.

– Tích cực chủ động làm tham mưu cho Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, phối hợp với các đoàn thể cùng cấp, làm tốt công tác dân vận tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 20………….

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết công tác Hội năm 20….. và nhiệm vụ chính công tác năm 20………… của Hội Cựu Chiến binh Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh …………

Nơi nhận:

– Hội CCB tỉnh (b/c);
– Đảng ủy Khối (b/c);
– Các Đ/c ủy viên BCH;
– Các cơ sở Hội CCB;
– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *