Tổng hợp

Bảo hiểm là gì?

Mục lục

Bảo hiểm là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu bảo hiểm (insurance) là gì? Các loại bảo hiểm phổ biến?

Bảo hiểm là gì?

Bạn đang xem: Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm (insurance) là phương pháp bảo vệ một cá nhân hoặc doanh nghiệp để đối phó với những tổn thất về tài chính, tổn thất về sinh mạng, tai nạn …

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm (insurance) là phương pháp bảo vệ một cá nhân hoặc doanh nghiệp để đối phó với những tổn thất về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp v.v…(bảo hiểm chung), tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), tai nạn lao động và giao thông (bảo hiểm tai nạn), v.v… Hiện nay trên thế giới có rất nhiều loại hình bảo hiểm và công ty bảo hiểm khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

Các loại bảo hiểm phổ biến?

Hiện nay, các loại bảo hiểm có thể được phân loại theo các tiêu chí như đối tượng, phương thức quản lí, mục đích hoạt động và kỹ thuật bảo hiểm như sau:

Theo đối tượng bảo hiểm:

Bảo hiểm tài sản: lấy tài sản làm đối tượng bảo hiểm. Khi xảy ra tổn thất về tài sản như
mất mát, bị hủy hoại, người bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm căn cứ
vào giá trị thiệt hại thực tế và mức độ đảm bảo thuận tiện hợp đồng.

Bảo hiểm con người: đối tượng là tính mạng, sức khỏe con người. Người kí kết hợp đồng
bảo hiểm sẽ nộp phí bảo hiểm. Khi có xảy ra rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính
mạng, họ hoặc một người thụ hưởng hợp pháp khác sẽ nhận một khoản tiền từ công ty
bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: đối tượng là trách nhiệm phát sinh do ràng buộc của các
quy định trong luật dân sự.

Theo phương thức quản lí:

Bảo hiểm tự nguyện: hợp đồng bảo hiểm được kết lập dựa trên nhận quyết định của
người được nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc: được hình thành dựa trên cơ sở luật định nhằm bảo vệ lợi ích của nạn
nhân trong các vụ tổn thất và bảo vệ lợi ích của toàn bộ nền kinh tế – xã hội.

Theo mục đích hoạt động:

Bảo hiểm xã hội: loại bảo hiểm này nhằm mục đích phục vụ cho các chính sách xã hội
của Nhà nước, giúp thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị
giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ thai sản… ( được quy định
trong luật Bảo hiểm xã hội).

Bảo hiểm thương mại: nhằm mục đích lợi nhuận. theo đó, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra,
người thụ hưởng sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường trên cơ sở phí bảo hiểm đã đóng.

Theo kỹ thuật bảo hiểm:

Bảo hiểm phi nhân thọ: bảo đảm cho các rủi ro có tính ổn định theo thoài gian và độc lập
với tuổi thọ con người, thường có thời hạn ngắn (1 năm).

Bảo hiểm nhân thọ: đảm bảo cho các rủi ro có tính thay đổi theo thời gian và gắn liền với
tuổi thọ con người, thường là dài hạn (10-20 năm, trọn đời)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *