Tổng hợp

Biên bản đánh giá công việc

Mục lục

Biên bản đánh giá công việc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:…………………

Chức danh:………………… ….

Người đánh giá ký tên

Bạn đang xem: Biên bản đánh giá công việc

Quản lý ký tên

Thời gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan ký tên

Điểm trừ

Tiêu chí ĐG

Ngày….tháng…năm…

Người lập

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *