Tổng hợp

Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 – 2023

Mục lục

Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 – 2023

Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ nội dung buổi họp để lưu trữ, chứng thực cho kết quả thi giáo viên giỏi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những hoạt động chuyên môn nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Qua Hội thi cũng là dịp để các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm phát huy khả năng sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với thực tế trường, lớp. Vậy sau đây là 3 mẫu biên bản tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi, mời các bạn cùng tải tại đây nhé. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm mẫu báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Biên bản thi giáo viên dạy giỏi cấp trường – Mẫu 1

UBND HUYỆN …….
TRƯỜNG…………

Bạn đang xem: Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 – 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

, ngày tháng… năm 20……

BIÊN BẢN TỔNG HỢP HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 20…-20…

I- Thời gian và địa điểm

1- Thời gian :

*. Thời gian tổ chức Hội thi:

– Ngày …./…/……: Thi kiểm tra năng lực.

– Từ ngày …./…/…… đến …./…/……: Tổ chức thi dạy.

– Ngày…./…/……: Tổng kết Hội thi GVDG cấp trường.

2- Địa điểm:Trường THCS…………………………………………………………

II- Thành phần tham dự

Bà : ………………………………………… – Chủ tịch hội đồng

Bà : …………………………………………- Phó chủ tịch hội đồng

Bà : ………………………………………… – Thư kí hội đồng

Bà……………………………………………..

III- Nội dung

1– Vào hồi …. giờ ngày ………………….. tại trường THCS…….. kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Đồng Chí …………… hiệu phó nhà trường đọc kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 20…- 20….

– Đồng chí …………… hiệu trưởng nhà trường, đọc quyết định thành lập ban tổ chức , ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp trường năm học 20..- 20… (có danh sách kèm theo).

2– Ngày …………… Giáo viên dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm cho Ban tổ chức. Trường THCS … tổ chức thi lí thuyết cho …. giáo viên của trường dự kì thi giáo viên dạy giỏi.

3– Chấm bài thi lí thuyết và Sáng kiến kinh nghiệm chiều ngày …/…/….

4- Thi thực hành :chương trình tuần 31(Thi giảng từ ngày ../…/…. đến ngày ../…/….)

5. Kết quả

TT Họ tên GV dự thi Điểm Thi thực hành Tổng điểm Xếp loại
SKKN Lý thuyết Tiết 1 Tiết 2

6– Vào hồi 16 giờ ngày 9/4/2013, tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 20..-20….

– Đồng chí ………….. đọc Báo cáo tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 20…-20..

– Đồng chí…………. đọc quyết định về việc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 20…-20… , cho 13 đồng chí giáo viên (Có văn bản kèm theo).

– Hội thi kết thúc vào hồi 17 giờ ngày …/../20…

Biên bản được thông qua trước Hội đồng sư phạm nhà trường và được lập làm 2 bản có giá trị như nhau.

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

Biên bản hội thi giáo viên giỏi cấp trường – Mẫu 2

UBND HUYỆN …….
TRƯỜNG MẦM NON ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

, ngày tháng 11 năm 20……

BIÊN BẢN
Tổng hợp kết quả chấm thi giáo viên – nhân viên giỏi cấp trường
Năm học 20……20……

A/ THỜI GIAN: 14h00 ngày …./…../20……

B/ ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Trường Mầm non ……….…

C/ THÀNH PHẦN GIÁM KHẢO

1. Bà …………………… Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

2. Bà …………………… Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ

3. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ Chuyên môn – Thư ký

4. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ 5 tuổi – Ủy viên

5. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ 4 tuổi – Ủy viên

6. Bà…………………… Tổ trưởng Tổ 3 tuổi – CTCĐ – Ủy viên

7. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ – Ủy viên

D/ NỘI DUNG

I. TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Đ/c Hiệu trưởng thông qua Kế hoạch về tổ chức thi giáo viên nhân viên giỏi cấp trường năm học 20…… -20……

2. Đ/c Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí chấm điểm thi giáo viên nhân viên giỏi cấp trường năm học 20…… -20…….

3. Tiến hành đi chấm thi: Theo kế hoạch đề ra

4. Tổng hợp kết quả chấm thi: Ngày …/…./20……

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT, KẾT QUẢ CỦA CÁC LỚP DỰ THI

1. Ưu điểm

– Thực hiện tốt kế hoạch đề ra;

– Sản phẩm dự thi của các lớp thể hiện được mục đích, yêu cầu về kiến thức của bài dạy; Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, khoa học, sạch sẽ;

– Sản phẩm dự thi tương đối đầy đủ; sử dụng nguyên vật liệu dễ kiếm và dễ làm; đảm bảo chất lượng bền đẹp;

– Đảm bảo tính sư phạm, thẩm mỹ;

– Đồ dùng đồ chơi sáng tạo nhiều mẫu mã, chủng loại, bền, đẹp;

– Có hiệu quả kinh tế, phù hợp với thực tiễn; An toàn, dễ sử dụng; Có tính phổ biến và ứng dụng cao trong dạy học.

2. Hạn chế

– Một số lớp cần chú ý đến kích thước của đồ dùng đồ chơi để phù hợp với từng độ tuổi.

3. Biện pháp khắc phục

– Cố gắng phát huy hết vai trò và khả năng sáng tạo của bản thân.

4. Kết quả

Qua thời gian làm việc hội đồng chấm thi đã thống nhất và tổng hợp kết quả thi như sau:

Bà……………… – Thư ký Hội đồng thông qua biên bản, 100% các thành viên trong Hội đồng chấm thi nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào …….h00 cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

Biên bản chấm giáo viên dạy giỏi cấp trường – Mẫu 3

PHÒNG GD – ĐT……………
TRƯỜNG THCS ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

……ngày …..tháng…….năm…….

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học : 20…..-20……

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian

Từ ngày …………………. đến……………………………………..

2. Địa điểm: Trường Tiểu học ………………………………………….

II. Thành phần tham dự

1. Đ/c : ………………… (HT) – Trưởng ban tổ chức hội thi

2. Đ/c: ………………….PHT)- Phó ban tổ chức hội thi

3. Đ/c: ………………..– Thư ký

4. Cùng các đồng chí trong Ban giám khảo làm công tác chấm Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và 09 giáo viên dự thi. ( có danh sách kèm theo)

III. Nội dung

1. Sáng ngày 13/…./20…..: Họp ban Tổ chức, ban Giám khảo

2. Sáng ngày 18/…/20…..:

+ 7 giờ 30 Khai mạc hội thi.

Đồng chí Nguyễn Lực ( PHT) – Phó ban tổ chức hội thi

Thông qua kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 20…..-20……

Đồng chí ……………… ( HT) – Trưởng ban tổ chức hội thi

Thông qua Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Thông qua Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học chấm Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Thông qua bảng phân công các nhóm chấm Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.( có danh sách kèm theo)

Hướng dẫn thực hiện quy chế hội thi.

+ 8 giờ: Thực hiện bài thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi
mới giáo dục.

+ Bốc thăm số thứ tự phần thi Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm và
ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

3. Ngày 20, 21/10/20…..: Chấm phần thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, bài thi tìm hiểu về chủ trương, đường lối đổi mới giáo dục.

4. Ngày 25/10/20…..

4.1 Sáng từ 7 h 30 phút đến 9 h 45 phút

Thực hiện phần thi kể chuyện về công tác chủ
nhiệm và ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

4.2 Từ 9 h 45 phút: Họp BTC +BGK + chuẩn bị tổng kết.

6. Chiều 25/…./20…..: Tổng kết + Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả đạt được BTC đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba cho các giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi( Có danh sách kèm theo).

Biên bản đã được thông qua Hội thi và kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 25 tháng …..năm 20……

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *