Tổng hợp

Biến liên tục, biến rời rạc là gì?

Mục lục

Biến liên tục, biến rời rạc là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Biến liên tục (continuous variable) và Biến rời rạc (discrete variable) là gì?

Biến liên tục, biến rời rạc là gì?

Bạn đang xem: Biến liên tục, biến rời rạc là gì?

Biến liên tục (continuous variable) là biến số có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng nhất định. Biến rời rạc (discrete variable) là biến số chỉ nhận các giá trị nguyên.

Biến liên tục là gì?

Biến liên tục (continuous variable) là biến số có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng nhất định, tức biến thiên mà không bị gián đoạn.

Ví dụ: Nhiệt độ trong ngày là một biến ngẫu nhiên liên tục, không thể liệt kê hết tất cả các giá trị có thể, và thường nói giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất: chẳng hạn như nhiệt độ trong khoảng 20 độ C đến 30 độ C; khi đó X đơn vị là độ C, và X nằm trong khoảng (20; 30).

Ngoài ra, các biến như chiều cao, cân nặng… cũng được coi là biến liên tục.

Biến rời rạc là gì?

Ngược với biến liên tục là biến rời rạc.

Biến rời rạc (discrete variable) là biến số chỉ nhận các giá trị nguyên.

Ví dụ: Số con, số người trong gia đình, số lần xét nghiệm, số công nhân trong một doanh nghiệp, số sản phẩm sản xuất ra trong một ngày của 1 phân xưởng may.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *