Tổng hợp

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng) được ban hành kèm theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

Bộ, Sở: …………
Đơn vị: …………
Mẫu số: S51 -H
(Ban hành theo quyết định số:
999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU (CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG)

Loại hoạt động :……………….…………………………………………………………………………..………..

Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..………………………………………………………………………..……

Bạn đang xem: Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Đơn vị tính…….

Ngày………tháng……….năm……….

Người ghi sổ
(Ký)

Phụ trách kế toán
(Ký)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Họ tên:……..

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *