Tổng hợp

Bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Mục lục

Bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 6 đề thi, mỗi đề gồm 4 phần chính Windows, Word, Powerpoint, Excel. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để ôn thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đạt kết quả cao:

840 câu trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên 2017

Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế

Bạn đang xem: Bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Bộ đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Đề số 1

A. Windows (1 điểm)

1. Tại thư mục gốc hãy tạo thư mục TPHCM, MIENTAY và MIENDONG. Trong thư mục TPHCM tạo 2 thư mục QTANBINH và QTANPHU . Trong thư mục MIENTAY tạo 2 thư mục LONGAN và TIENGIANG

2. Tìm và sao chép và thư mục TIENGIANG

– 3 tập tin kiểu DAT, kích thước <=20KB

3. Sao chép 3 tập tin kiểu DAT trong thư mục TIENGIANG vào thư mục TPHCM và đổi phần mở rộng các tập tin trong thư mục TPHCM thành BAK.

4. Nén thư mục TPHCM thành tập tin Tiengiang.rar

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục TIENGIANG.

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Đề số 2

A. Windows

1. Trong thư mục gốc, tạo 3 thư mục TRUNG_THU, TET_TAY và TET_CO_TRUYEN. Trong thư mục TET_CO_TRUYEN, tạo 2 thư mục PHAOHOA và GIAOTHUA. Trong thư mục TRUNG_THU tạo 2 thư mục RUOCDEN và NGAMTRANG.

2. Tìm và sao chép vào thư mục NGAMTRANG:

– 3 tập tin mà phần mở rộng có ký tự “W”, kích thước <= 50 KB và được tạo sau ngày 1/1/2000.

3. Sao chép các tập tin trong thư mục NGAMTRANG vào thư mục RUOCDEN, sau đó đổi phần mở rộng của các tập tin trong thư mục RUOCDEN thành JPG.

4. Nén thư mục RUOCDEN thành tập tin NEN.RAR và lưu vào thư mục gốc.

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục NGAMTRANG.

Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Mời bạn đọc cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung đề thi

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *