Tổng hợp

Các biểu mẫu dùng cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường học

Các biểu mẫu dùng cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường học

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một hoạt động bổ ích nhằm giúp học sinh phát huy những kiến thức, kỹ năng học được vận dụng vào các hoạt động thực tế. Vây, làm thế nào để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả? Đây là một yêu cầu đối với các thầy cô giáo và các em học sinh. Sau đây, BNC.Edu.vn xin gửi đến các thầy cô giáo một số biểu mẫu dùng cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường học. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Mẫu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

SỞ GD&ĐT …..

TRƯỜNG ….

Bạn đang xem: Các biểu mẫu dùng cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

…..,ngày…tháng…năm…

TUẦN LỄ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHỦ ĐỀ: …

Họ và tên giáo viên: …………………….

Lớp thực hiện: ……………

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Thái độ, tình cảm

4. Định hướng phát triển năng lực

5. Năng lực vận dụng kiến thức liên môn (nếu có)

Để giải quyết các vấn đề đạt ra, học sinh cần vận dụng các kiến thức liên môn:

Môn

Bài liên quan đến chủ đề

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

2. Học sinh

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

  • Dạy học theo dự án
  • Quan sát, đàm thoại…

V. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

Thời gian

Hoạt động của GV và HS

Nội dung cần đạt

Tiết 1

(12/11)

Hoạt động 1 (.. phút)

Hoạt động 2 (.. phút)

Hoạt động 3 (..phút)

Tiết

Hoạt động 1 (.. phút)

Hoạt động 2 (.. phút)

Hoạt động 3 (..phút)

Tiết

Hoạt động 1 (.. phút)

Hoạt động 2 (.. phút)

Hoạt động 3 (..phút)

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỌC SINH

VII. RÚT KINH NGHIỆM

Giáo viên

(Họ tên, chữ ký)

CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

MẪU 1: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÓM HỌC SINH

Họ tên người đánh giá:

Nhóm:………………………………………………………………………………. Lớp:………….

Tên dự án:…………………………………………………………………………

Mục đánh giá

Tiêu chí

Kết quả

Chi tiết

Điểm tối đa

1. Quá trình hoạt động của nhóm (Điểm tối đa 18)

1. Sự tham gia của các thành viên

3

2. Sự lắng nghe của các thành viên

3

3. Sự phản hồi của các thành viên

3

4. Sự hợp tác của các thành viên

3

5. Sự sắp xếp thời gian

3

6. Giải quyết xung đột trong nhóm

3

2. Quá trình thực hiện dự án nhóm (Điểm tối đa 18)

7. Chiến thuật thu thập thông tin

3

8. Tập trung vào nguồn thông tin chính

3

9. Lựa chọn, tổ chức thông tin

3

10. Liên kết thông tin

3

11. Cơ sở dữ liệu

3

12. Kết luận

3

3. Đánh giá bài tự giới thiệu về nhóm (Điểm tối đa 9)

13. Ý tưởng

3

14. Nội dung

3

15. Thể hiện

3

4. Đánh giá về sản phẩm (Điểm tối đa 48)

16. Nội dung

10

17. Hình thức

8

18. Thuyết trình

10

19. Kỹ thuật

10

20. Tính sáng tạo của sản phẩm

10

5. Sổ theo dõi dự án của nhóm (Điểm tối đa 7)

21. Nội dung

3

22. Hình thức

1

23. Tổ chức dữ liệu

3

TỔNG ĐIỂM

100

….., ngày …… tháng …… năm ……….

Người đánh giá

MẪU 2: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

TÊN NHÓM:…………………………………….

LỚP:……………………………… TRƯỜNG:…………………………………

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:………………………………………………….

Điểm đánh giá:………………………………………………………………….

3: Tốt hơn các thành viên trong nhóm

2: Trung bình

1: Không tốt bằng các thành viên trong nhóm

0: Không giúp gì cho nhóm

STT

Họ và tên HS

Nhiệt tình trách nhiệm

Tinh thần hợp tác, tôn trọng, lắng nghe

Tham gia tổ chức, quản lý nhóm

Đưa ra ý kiến co giá trị

Đóng góp trong việc hoàn thành sản phẩm

Hiệu quả công việc

Tổng điểm

1

2

…., ngày …tháng…năm…

(Họ tên, chữ ký các thành viên)

——————————————-

MẪU 3: SỔ THEO DÕI DỰ ÁN

TÊN NHÓM:…………………………………….

LỚP :……………………………… TRƯỜNG:…………………………………

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:……………………………………………………

TÊN DỰ ÁN:……………………………………………………………………….

THỜI GIAN THỰC HIỆN:……………………………………………………..

I. Phân công nhiệm vụ trong nhóm

STT

Họ tên HS

Phương tiện thực hiện

Thời han hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

2

II. Biên bản hoạt động nhóm

Ngày

Nội dung

Kết quả

1

2

Thư ký

……, ngày….tháng…năm…..

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *