Tổng hợp

Cấp số nhân là gì?

Mục lục

Cấp số nhân là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu cấp số nhân (geometric progression) là gì?

Cấp số nhân là gì?

Bạn đang xem: Cấp số nhân là gì?

Cấp số nhân (geometric progression) là một dãy các giá trị rời rạc biểu thị đường lối tăng trưởng

Cấp số nhân là gì?

Cấp số nhân (geometric progression) là một dãy các giá trị rời rạc biểu thị đường lối tăng trưởng dưới dạng a + ar + ar2 + ar3 +…..+ arn. Trong đó a là giá trị ban đầu và r là giá trị tăng thêm sau mỗi thời kỳ (công bội).

Cấp số này chỉ ra xu thế tăng trưởng ngày càng nhanh theo thời gian. Nó được sử dụng để nghiên cứu nhiều vấn đề của kinh tế học như lãi kép, tốc độ tăng trưởng kép, giá trị hiện tại, nhân tử và gia tốc.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tính chất của cấp số nhân

Sự thay đổi của cấp số nhân tuỳ theo giá trị của công bội.

Công bội  >0 thì các số hạng luôn có dấu cố định.

Công bội  <0 thì các số hạng là đan dấu giữa âm và dương

Công bội  = 0, mọi số hạng bằng 0.

Công bội  > 1, các số hạng tăng theo hàm mũ tới vô cực dương hoặc âm.

Công bội  < 1 dãy số là một dãy không đổi.

-1< Công bội < 1 (khác 0) dãy số giảm theo hàm mũ về 0.

Công bội  = −1, là một dãy đan dấu.

Công bội <−1, dãy số tăng theo hàm mũ về vô cực (dương và âm).

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *