Tổng hợp

Cầu tiền dự phòng là gì?

Mục lục

Cầu tiền dự phòng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Nhu cầu về tiền để dự phòng hay cầu tiền dự phòng (precautionary demand for money) là gì?

Cầu tiền dự phòng là gì?

Bạn đang xem: Cầu tiền dự phòng là gì?

Nhu cầu về tiền để dự phòng hay cầu tiền dự phòng (precautionary demand for money) là trong phân tích của Keynes, đây là nhu cầu về số dư tiền tệ của các cá nhân và doanh nghiệp nhằm đối phó với tính bất định của các giao dịch kinh tế, tức những tình huống bất trắc, không thể dự đoán được trong tương lai.

Nhu cầu về tiền để dự phòng hay cầu tiền dự phòng (precautionary demand for money) là trong phân tích của Keynes, đây là nhu cầu về số dư tiền tệ của các cá nhân và doanh nghiệp nhằm đối phó với tính bất định của các giao dịch kinh tế, tức những tình huống bất trắc, không thể dự đoán được trong tương lai. Cầu tiền dự phòng phụ thuộc vào quy mô giao dịch (hay thu nhập) và tính bất định của các giao dịch tương lai. Trong quá trình xây dựng hàm cầu tiền, nhu cầu dự phòng và các nhu cầu giao dịch thường được khảo sát cùng với nhau vì cả hai đều là một hàm tăng thu nhập.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhu cầu về tiền để dự phòng phụ thuộc vào quy mô thu nhập, tính sẵn có của các loại tín dụng và lãi suất. Với thu nhập nhiều hơn, nhu cầu về tiền để dự phòng sẽ tăng lên vì có nhiều khả năng là sẽ trong thời gian tới sẽ có một khoản tiêu dùng bất ngờ về cả mặt thời gian và số lượng như mua những tài sản có giá trị cao hoặc tiêu dùng những dịch vụ xa xỉ hơn. Mặt khác, tín dụng càng sẵn sàng (ví dụ: hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng trở nên cao hơn), thì càng ít cần phải giữ số dư tiền để đề phòng. Lãi suất cao hơn thể hiện chi phí cơ hội giữ tiền cao hơn vì bất kỳ lý do gì, kể cả lý do để dự phòng, và do đó dẫn đến việc nắm giữ tiền để phòng ngừa thấp hơn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *