Tổng hợp

Chi phí cố định bình quân là gì?

Mục lục

Chi phí cố định bình quân là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chi phí cố định bình quân (average fixed cost) là gì?

Chi phí cố định bình quân là gì?

Bạn đang xem: Chi phí cố định bình quân là gì?

Chi phí cố định bình quân (average fixed cost) là chi phí cố định của một đơn vị sản lượng.

Chi phí cố định bình quân (average fixed cost) là chi phí cố định của một đơn vị sản lượng. Trong ngắn hạn, một số chi phí không thay đổi cho dù sản lượng là bao nhiêu và chúng được gọi là chi phí cố định. Nhưng nếu tính trên một đơn vị sản lượng, thì loại chi phí này lại giảm khi sản lượng tăng. Do đó, chi phí cố định bình quân (AFC) có thể tính bằng công thức:

Trong đó TFC là tổng chi phí cố định và Q là sản lương. Vì tổng chi phí cố định là đại lượng không đổi và Q là đại lượng biến đổi, nên đồ thị của AFC là một đường hypécbôn (xem hình b).

Hình. (a) chi phí cố định. Đường nằm ngang biểu thị các khoản tiền trả cho việc sử dụng đầu vào cố định (nhà máy, thiết bị). Số tiền này phải trả cho dù sản lượng cao hay thấp. (b) chi phí cố định bình quân. Đường dốc xuống biểu thị sự giảm dần của chi phí cố định bình quân (APC), vì khi sản lượng tăng, chi phí cố định được phân bổ cho số đơn vị sản lượng ngày càng nhiều.

Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường sản phẩm nếu trong dài hạn nó không kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp cả tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi. Song trong thời hạn ngắn, nó chưa rời bỏ thị trường khi còn kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi và một phần tổng chi phí cố định. Mặc dù vẫn phải chịu lỗ, nhưng trong trường hợp này doanh nghiệp cho rằng sự thua lỗ chỉ mang tính chất tạm thời.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *