Tổng hợp

Chi phí nhân tố là gì?

Mục lục

Chi phí nhân tố là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu chi phí nhân tố (factor cost) là gì?

Chi phí nhân tố là gì?

Bạn đang xem: Chi phí nhân tố là gì?

Chi phí nhân tố (factor cost) là giá trị của hàng hoá và dịch vụ tính bằng chi phí trả cho các đầu vào nhân tố (lao động, nguyên liệu v.v…) được sử dụng để sản xuất ra chúng

Chi phí nhân tố là gì?

Chi phí nhân tố (factor cost) là giá trị của hàng hoá và dịch vụ tính bằng chi phí trả cho các đầu vào nhân tố (lao động, nguyên liệu v.v…) được sử dụng để sản xuất ra chúng.

Chi phí nhân tố không bao gồm các khoản thuế gián thu đánh vào hàng hoá hay trợ cấp cho sản xuất. Chẳng hạn, một sản phẩm có chi phí sản xuất bằng 100 nghìn đồng, chi phí này bao gồm cả lợi nhuận bình thường, vì đây là khoản chi phí trả cho năng lực kinh doanh với tư cách nhân tố sản xuất làm nhiệm vụ kết hợp các nhân tố sản xuất khác để sản xuất ra hàng hoá, nhưng không bao gồm thuế gián thu. Nếu thuế gián thu là 10 nghìn đồng (hay 10%), thì giá thị trường của hàng hoá bằng 110 nghìn đồng, nhưng chi phí nhân tố hay giá thành chỉ bằng 100 nghìn đồng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các định nghĩa khác

Ngoài ra, chi phí nhân tố (factor cost) còn có những ý nghĩa khác được sử dụng trong kinh tế.

Chi phí nhân tố là thước đo thu nhập hoặc sản lượng quốc gia dựa trên chi phí của các yếu tố sản xuất, thay vì giá thị trường. Thước đo này loại bỏ tác động của các khoản trợ cấp hoặc thuế gián thu.

Chi phí nhân tố  là thu nhập nhận được của các chủ sở hữu của sản xuất (các hộ gia đình) để cung cấp dịch vụ của họ cho các nhà sản xuất. Tương ứng với việc các hộ gia đình cung cấp dịch vụ đến người sản xuất dòng tiền từ các nhà sản xuất cho các hộ gia đình có thể dưới các hình thức tiền thuê nhà, lãi suất, lợi nhuận và tiền lương. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *