Tổng hợp

Chi phí thiệt hại là gì?

Mục lục

Chi phí thiệt hại là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chi phí thiệt hại (damage cost) là gì?

Chi phí thiệt hại là gì?

Bạn đang xem: Chi phí thiệt hại là gì?

Chi phí thiệt hại (damage cost) là thiệt hại tính bằng tiền do người nào đó gây ra. Thông thường khái niệm này chỉ giới hạn ở những thiệt hại phát sinh từ ô nhiễm môi trường.

Chi phí thiệt hại (damage cost) là thiệt hại tính bằng tiền do người nào đó gây ra. Thông thường khái niệm này chỉ giới hạn ở những thiệt hại phát sinh từ ô nhiễm môi trường. Trong kinh tế học, ô nhiễm môi trường nhìn chung được coi là một dạng ảnh hưởng ngoại hiện. Việc xác định giá trị bằng tiền đối với những ảnh hưởng ngoại hiện là nhiệm vụ phức tạp và thường không có phương pháp chính xác.

Ví dụ, người ta không thể xác định chính xác giá trị bằng tiền của việc làm hỏng cảnh quan hay tác hại đối với động vật hoang dã.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta có thể xác định chính xác giá trị tổn thất, chẳng hạn giá trị cá thương phẩm bị mất đi do tình trạng ô nhiễm dầu mỏ gây ra này chỉ giới hạn ở những thiệt hại phát sinh từ ô nhiễm môi trường.

Trong kinh tế học, ô nhiễm môi trường nhìn chung được coi là một dạng ảnh hưởng ngoại hiện. Việc xác định giá trị bằng tiền đối với những ảnh hưởng ngoại hiện là nhiệm vụ phức tạp và thường không có phương pháp chính xác. Ví dụ, người ta không thể xác định chính xác giá trị bằng tiền của việc làm hỏng cảnh quan hay tác hại đối với động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta có thể xác định chính xác giá trị tổn thất, chẳng hạn giá trị cá thương phẩm bị mất đi do tình trạng ô nhiễm dầu mỏ gây ra.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *