Tổng hợp

Chi tiêu bằng trái phiếu là gì? Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam

Mục lục

Chi tiêu bằng trái phiếu là gì? Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chi tiêu bằng trái phiếu (bond-financed spending) là gì? Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam.

Chi tiêu bằng trái phiếu là gì? Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam

Bạn đang xem: Chi tiêu bằng trái phiếu là gì? Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam

Chi tiêu bằng trái phiếu (bond-financed spending) là phần chi tiêu được trang trải bằng cách phát hàng trái phiếu hay tài trợ bằng cách vay nợ.

Chi tiêu bằng trái phiếu là gì?

Chi tiêu bằng trái phiếu (bond-financed spending) là phần chi tiêu được trang trải bằng cách phát hàng trái phiếu hay tài trợ bằng cách vay nợ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại hình trái phiếu phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam

Fixed rate bond: trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.

Floating rate bond: trái phiếu mà lợi tức trả trong các kỳ khác nhau và được tính theo một lãi suất tham chiếu (LIBOR, Euribor).

Zero-coupon bond: trái phiếu không trả lãi, thường được phát hành với giá chiết khấu rất sâu so với mệnh giá. Khoản tiền có giá trị bằng mệnh giá được trả khi đáo hạn.

High-yield bond (trái phiếu rác – junk bond): trái phiếu có mức độ uy tín thấp hơn các tiêu chuẩn thông thường. Các trái phiếu này thường tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ và thường chào bán với YTM cao.

Convertible bond: trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu công ty theo một tỉ lệ công bố trước và vào một khoảng thời gian xác định trước.

Assets-backed securities (ABS): là trái phiếu được phát hành trên cơ sở có sự đảm bảo bằng một tài sản hoặc một dòng tiền nào đó từ một nhóm tài sản gốc của người phát hành.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *