Tổng hợp

Chi tiêu cho đầu tư là gì? Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu

Mục lục

Chi tiêu cho đầu tư là gì? Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chi tiêu cho đầu tư (capital expenditure) là gì? Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu.

Chi tiêu cho đầu tư là gì? Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu

Bạn đang xem: Chi tiêu cho đầu tư là gì? Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu

Chi tiêu cho đầu tư (capital expenditure) là chi tiêu để mua hàng đầu tư và chi tiêu để mua nhà ở mới.

Chi tiêu cho đầu tư là gì?

Chi tiêu cho đầu tư (capital expenditure)chi tiêu để mua hàng đầu tư của khu vực doanh nghiệp (đầu tư vào kinh doanh) và chi tiêu để mua nhà ở mới của khu vực hộ gia đình (đầu tư vào nhà ở). Mục tiêu của các khoản chi tiêu này là thay thế khối lượng tư bản bị hao mòn hoặc tạo ra tư bản, nhà ở mới. Chi tiêu cho đầu tư (I) là một trong bốn thành tố của tổng cầu (AD).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu về hàm tổng chi tiêu

Trong phân tích về dòng luân chuyển, ta có hàm tổng chi tiêu như sau:

Y = C +I +G +EX -IM.

Tiêu dùng (C) là thành phần lớn nhất trong tổng chi tiêu – trung bình nó thường chiếm đến 55.7% của tổng chi tiêu, và mức tăng của nó thường dao động khoảng -2.7% đến +5.2%

Đầu tư (I) đóng góp vào ít hơn, khoảng 21.5% GDP thực tế. Tuy nhiên mức tăng trưởng của nó lại rất biến động, từ -18% đến +12.2%.

Chi tiêu của chính phủ (G) tương đương với đầu tư, trung bình khoảng 22.4% tổng chi tiêu, với mức tăng trưởng dao động khoảng -1.7% đến +4.1%.

Xuất khẩu chiếm một phần khá cao trong tổng chi tiêu, từ năm 1981 là 18.8% đã tăng lên 33.8% năm 1995 (chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của NAFTA: Khu vực Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ), với mức tăng trưởng khoảng -2.1% đến +17.7%.

Nhập khẩu cũng chiếm khá cao trong tổng chi tiêu, năm 1981 là 18.7% đã lên đến 30.9% năm 1995, với mức tăng trưởng dao động từ -15.2% đến 17.1%.

Rõ ràng tiêu dùng đóng góp nhiều nhất trong tổng chi tiêu, nhưng lại tương đối ổn định. Đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu chiếm một phần nhỏ hơn, nhưng kém ổn định hơn, nhiều biến động hơn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *