Tổng hợp

Chi tiêu cho tiêu dùng là gì? Tìm hiểu về hàm tiêu dùng

Mục lục

Chi tiêu cho tiêu dùng là gì? Tìm hiểu về hàm tiêu dùng

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chi tiêu cho tiêu dùng (consumption expenditure) là gì? Tìm hiểu thêm về hàm tiêu dùng.

Chi tiêu cho tiêu dùng là gì? Tìm hiểu về hàm tiêu dùng

Bạn đang xem: Chi tiêu cho tiêu dùng là gì? Tìm hiểu về hàm tiêu dùng

Chi tiêu cho tiêu dùng là tổng mức chi tiêu để mua hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu hiện tại của khu vực hộ gia đình trong nền kinh tế.

Chi tiêu cho tiêu dùng là gì?

Chi tiêu cho tiêu dùng (consumption expenditure)tổng mức chi tiêu để mua hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu hiện tại của khu vực hộ gia đình trong nền kinh tế, trừ chi tiêu cho nhà ở – một khoản theo truyền thống được tính vào chi tiêu cho đầu tư. Chi tiêu cho tiêu dùng (C) là thành tố lớn nhất của tổng cầu (AD).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiều về hàm tiêu dùng

Hàm tiêu dùng có công thứ là C = a + b.Y (Trong đó là Y là thu nhập; C là chi tiêu; a là tiêu dùng tự định, b là chi tiêu cận biên).

Ví dụ:

Gia đình bạn có tiêu dùng tự định là a=5 triệu đồng. Đây là số tiền bạn chi ra cho dù bạn có thu nhập bao nhiêu đi chăng nữa. Các tiền dạng này như tiền học, tiền điện nước, chi tiêu cá nhân,…

b là chi tiêu cận biên, là số tiền bạn tiêu thêm trên mỗi đồng thu nhập thêm. Nếu b =0,5 có nghĩa là nếu như bạn được tăng lương thêm 1tr đồng thì bạn sẽ tiêu dùng thêm 500K và tiết kiệm 500K. (1-b) là tiết kiệm cận biên, số tiền tiết kiệm trên mỗi đồng thu nhập tăng thêm.

Tiêu dùng cá nhân có thể phản ánh toàn diện về GDP và do đó, số liệu này được xem như là một chỉ báo cho xu hướng kinh tế. Chi tiêu cũng có tác động trực tiếp đến lạm phát. Số liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tích cực có nghĩa rằng người tiêu dùng đang chịu chi tiền để mua hàng hoá và dịch vụ, thúc đẩy nền kinh tế và gia tăng sản lượng sản xuất. Số liệu này đặc biệt có giá trị cho việc dự báo lạm phát. Nếu số liệu vượt quá mức cao trong tiêu dùng và sản xuất thì có thể dẫn đến sự gia tăng tổng thể về giá cả. Thật vậy, Fed thường dùng số liệu Chi tiêu cá nhân (PCE) như là thước đo chính của lạm phát.

Mặt khác, chi tiêu cá nhân thấp liên tục có thể dẫn đến giảm mức sản lượng và kinh tế bị suy thoái.

Do thu nhập hoặc được chi tiêu hoặc tiết kiệm, nên Chi tiêu cá nhân (khi tính bằng tỷ lệ phần trăm trên thu nhập chứ không phải là sự thay đổi phần trăm) có một mối quan hệ nghịch đảo với tiết kiệm cá nhân. Các nhà kinh tế theo dõi sự gia tăng của Chi tiêu cá nhân trong mối quan hệ với thu nhập và tiết kiệm để xác định xem người tiêu dùng có đang chi tiêu vượt quá khả năng kinh tế của, vốn sẽ ảnh hưởng đến mức độ vay mượn và tiêu dùng trong tương lai.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *