Tổng hợp

Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Mục lục

Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Biến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là gì?

Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Bạn đang xem: Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Biến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là đại lượng tính cho một khoảng thời gian nhất định.

Biến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là đại lượng tính cho một khoảng thời gian nhất định,chẳng hạn sản lượng trong một tháng, khác với đại lượng tính cho một thời điểm như hàng tồn kho vào ngày 31 tháng 12 năm 1999. Trong các phân tích kinh tế thông thường, chúng ta gọi chúng là luồng, dòng, nhưng trong thống kê, chúng được gọi tắt là biến kỳ (thay cho khái niệm đầy đủ là biến số tính cho một thời kỳ nhất định).

Biến kỳ là một hàm của thời gian: thời gian càng dài, biến kỳ càng lớn và ngược lại. Ví dụ sản lượng của một năm lớn hơn sản lượng một tháng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *