Tổng hợp

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi là gì? Ứng xử thị trường là gì?

Mục lục

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi là gì? Ứng xử thị trường là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chính sách chống độc quyền không tùy nghi (nondiscretionary or rule – based monoply policy ) là gì? Ứng xử thị trường là gì?

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi là gì? Ứng xử thị trường là gì?

Bạn đang xem: Chính sách chống độc quyền không tùy nghi là gì? Ứng xử thị trường là gì?

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi hay chính sách chống độc quyền theo luật (nondiscretionary or rule – based monoply policy ) là chính sách kiểm soát độc quyền có liên quan đến việc định ra các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được cấu trúc thị trường và cách ứng xử thị trường, cũng như cấm bất kỳ sự vi phạm nào đối với những tiêu chuẩn này.

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi là gì?

Chính sách chống độc quyền không tùy nghi hay chính sách chống độc quyền theo luật (nondiscretionary or rule – based monoply policy ) là chính sách kiểm soát độc quyền có liên quan đến việc định ra các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được cấu trúc thị trường và cách ứng xử thị trường, cũng như cấm bất kỳ sự vi phạm nào đối với những tiêu chuẩn này.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ứng xử thị trường là gì?

Ứng xử thị trường là các đặc điểm hành vi của các nhà cung cấp và người mua hoạt động trong một  thị trường / ngành công nghiệp. Nó có thể bao gồm:

a. Mục tiêu kinh doanh của nhà cung cấp (ví dụ như mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận) và yêu cầu sản phẩm của người mua (ví dụ: giá thấp, hiệu suất sản phẩm và sự tinh tế);

b. Các công cụ và chiến lược tiếp thị có sẵn cho các công ty có thể được sử dụng để thiết lập lợi thế cạnh tranh so với các nhà cung cấp đối thủ. Chúng bao gồm các chiến lược giá cả khác nhau (giá thâm nhập thị trường, chính sách giá hớt váng, vv) và kết hợp tiếp thị như quảng cáo và khuyến mại, biến thể chất lượng, bao bì và thiết kế, vv. Sự lựa chọn chiến lược marketing thích hợp tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm và trên sự hiểu biết về các thuộc tính sản phẩm của người tiêu dùng.

c. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các nhà cung cấp nhằm hạn chế quyền tự do hành động cá nhân và thường dẫn đến (đặc biệt là ở các thị trường có đặc điểm tập trung người bán cao) sự phối hợp các đường lối hành vi ví dụ như nhà lãnh đạo giá và cấu kết.

d. Mối quan hệ giữa nhà cung cấp và người mua, đặc biệt là tác động của chính sách mua hàng theo lô lớn.

Tóm lại, hầu hết các thị trường đều thể hiện cả xu hướng cạnh tranh và hợp tác, và các doanh nghiệp phải chú ý đến những lực lượng này đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *