Tổng hợp

Chính sách kinh tế là gì?

Mục lục

Chính sách kinh tế là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu chính sách kinh tế (economic policy) là gì?

Chính sách kinh tế là gì?

Bạn đang xem: Chính sách kinh tế là gì?

Chính sách kinh tế (economic policy) là hành động của chính phủ để đạt được một hay nhiều mục tiêu kinh tế.

Chính sách kinh tế là gì?

Chính sách kinh tế (economic policy) là hành động của chính phủ để đạt được một hay nhiều mục tiêu kinh tế.

Trong xã hội dân chủ, các đảng phái (hoặc chính khách) thường nêu ra mục tiêu kinh tế trong cương lĩnh tranh cử, ví dụ mục tiêu chống lạm phát, chống thất nghiệp, cải thiện phúc lợi xã hội cho người về hưu, v.v… Vì vậy, việc cử tri bỏ phiếu để chọn ra đảng thắng cử đồng nghĩa với việc xã hội chấp nhận mục tiêu kinh tế nêu ra trong cương lĩnh tranh cử của đảng đó.  Mục tiêu kinh tế mà chính phủ của đảng thắng cử nêu ra có thể khác đôi chút so với mục tiêu trong cương lĩnh tranh cử.

Tuy nhiên, do gắn với các quan niệm về chính trị và đạo đức, nên chính sách kinh tế luôn luôn đồng hành cùng quan niệm về hình thức phân phối thích hợp nhất cho xã hội. Nghĩa là, ở đây có sự đánh giá giá trị của các giai tầng xã hội khác nhau về những ảnh hưởng của chính sách và nguyện vọng trợ giúp một số giai tầng nhất định bằng cái giá mà các giai tầng khác phải trả. Vì vậy, mục tiêu kinh tế thường là chủ đề trong các cuộc tranh luận giữa các đảng phái chính trị. Ngay cả khi các chính đảng có những mục tiêu kinh tế giống nhau, chẳng hạn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cắt giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát và thặng dư cán cân thanh toán, thì tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể cũng không giống nhau, tùy thuộc vào chỗ chính phủ nào cầm quyền và thời điểm nào quyết định chính sách được đưa ra.

Phúc lợi kinh tế thường hay gắn với việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ nhưng không phải là tất cả. Ảnh hưởng tâm lý vì bị thất nghiệp hoặc tình trạng ô nhiễm do một đơn vị kinh tế nào đó gây ra có thể làm giảm phúc lợi. Đây là những điều mà chính phủ phải tính đến ở mức độ nào đó khi hoạch định chính sách kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại chính sách kinh tế

Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, cố gắng giữ nguồn cung tiền tăng trưởng với tốc độ không dẫn đến lạm phát quá mức và nỗ lực làm mịn chu kỳ kinh doanh.

Chính sách thương mại, trong đó đề cập đến thuế quan, hiệp định thương mại và các tổ chức quốc tế chi phối chúng.

Các chính sách được thiết kế để tạo ra tăng trưởng kinh tế

Chính sách liên quan đến phát triển kinh tế

Các chính sách đối phó với việc phân phối lại thu nhập, tài sản và / hoặc sự giàu có

Cũng như: chính sách pháp lý, chính sách chống tin tưởng, chính sách công nghiệp và chính sách phát triển kinh tế dựa trên công nghệ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *