Tổng hợp

Chứng khoán là gì?

Mục lục

Chứng khoán là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu chứng khoán (financial security) là gì?

Chứng khoán là gì?

Bạn đang xem: Chứng khoán là gì?

Chứng khoán (financial security) là công cụ tài chính do các công ty, định chế tài chính và chính phủ phát hành

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán (financial security) là công cụ tài chính do các công ty, định chế tài chính và chính phủ phát hành. Chứng khoán tài chính bao gồm những tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu công ty, trái khoán, hối phiếu, tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ v.v…

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân loại chứng khoán

Chứng khoán vốn (equity securities

Đại diện cho chứng khoán vốn là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cổ phiếu là công cụ tài chính có thời hạn thanh toán vô hạn.  Khi sở hữu cổ phiếu, các nhà đầu tư trở thành các cổ đông của công ty cổ phần (CTCP).

Cổ đông có thể tiến hành mua bán, chuyển nhượng các cổ phiếu trên thị trường thứ cấp theo quy định của pháp luật.

Chứng khoán nợ (debt securities)

Điển hình của chứng khoán nợ là trái phiếu, tín phiếu quy định nghĩa vụ của người phát hành (người đi vay) phải trả cho người đứng tên sở hữu chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền nhất định bao gồm cả gốc và lãi trong những khoảng thời gian cụ thể.  

Những đặc trưng cơ bản của trái phiếu là mệnh giá, lãi suất cuống phiếu và thời gian đáo hạn

Chứng khoán phái sinh (derivative securities)

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có nguồn gốc từ chứng khoán và có quan hệ chặt chẽ với các chứng khoán gốc.

Các chứng khoán phái sinh được hình thành do nhu cầu giao dịch của người mua và người bán và phát triển phụ thuộc vào mức độ phát triển của  thị trường chứng khoán.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *