Tổng hợp

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

Mục lục

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu chương trình xóa đói giảm nghèo (anti-poverty program) là gì?

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

Bạn đang xem: Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

Chương trình xóa đói giảm nghèo (anti-poverty program) là các biện pháp giảm bớt tình trạng nghèo khổ.

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

Chương trình xóa đói giảm nghèo (anti-poverty program) là các biện pháp giảm bớt tình trạng nghèo khổ.

Chương trình xóa đói giảm nghèo thường được thực hiện dưới dạng cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ thu nhập hay các dự án phát triển nguồn nhân lực dành cho người nghèo, đặc biệt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Gần đây Chính phủ ta rất chú trọng thực hiện những chương trình như vậy.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 5 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo”. Đây là chiến lược đầy đủ, chi tiết phù hợp với mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên Hợp Quốc công bố. Trong quá trình xây dựng chiến lược có sự tham gia của chuyên gia các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như IMF, UNDP, WB,.. tổng hợp thành các mục tiêu phát triển Việt Nam.

Vấn đề là cụ thể hoá chiến lược bằng các chương trình, dự án được triển khai, được giám sát và đánh giá thường xuyên. Các nghiên cứu đã lập được bản đồ phân bố đói nghèo đến từng xã, từng hộ.

Việt Nam đã ký vào Tuyên bố Thiên niên kỷ với 8 mục tiêu:

Xóa bỏ tình trạng cùng cực và thiếu đói.

Đạt phổ cập giáo dục tiểu học.

Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ.

Giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

Tăng cường sức khỏe bà mẹ.

Phòng chống bệnh HIV/AISD, sốt rét và các bệnh khác.

Đảm bảo bền vững môi trường.

Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *