Tổng hợp

Công ty bảo hiểm là gì? Phân loại công ty bảo hiểm

Mục lục

Công ty bảo hiểm là gì? Phân loại công ty bảo hiểm

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Công ty bảo hiểm (insurance company) là gì? Phân loại công ty bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm là gì? Phân loại công ty bảo hiểm

Bạn đang xem: Công ty bảo hiểm là gì? Phân loại công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm (insurance company) là định chế tài chính cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau để bảo vệ cá nhân và doanh nghiệp, chống lại những rủi ro về tổn thất tài chính bằng cách tập hợp rủi ro của rất nhiều người đóng bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm là gì?

Công ty bảo hiểm (insurance company) là định chế tài chính cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau để bảo vệ cá nhân và doanh nghiệp, chống lại những rủi ro về tổn thất tài chính bằng cách tập hợp rủi ro của rất nhiều người đóng bảo hiểm. Nhờ số liệu thu thập được trong quá khứ, chuyên viên bảo hiểm có thể tính toán xác suất xuất hiện của một biến cố nhất định, chẳng hạn xác suất bị hỏa hoạn của các hộ gia định trong một khu vực nhất định, và tính mức thiệt hại do mỗi biến cố gây ra. Dựa vào những thông tin này, chuyên viên bảo hiểm ước tính mức phí bảo hiểm cần thiết và thu phí bảo hiểm để đáp ứng yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm và đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân loại công ty bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm có thể được phân thành hai nhóm:

– Các công ty bảo hiểm nhân thọ, bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, niên kim và các sản phẩm lương hưu.

– Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoặc tài sản / thương vong, bán các loại bảo hiểm khác.

– Các công ty bảo hiểm nói chung có thể được chia thành các loại này.

Ở hầu hết các quốc gia, các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ phải tuân thủ các chế độ quản lý khác nhau và các quy tắc về thuế và kế toán khác nhau. Lý do chính cho sự khác biệt giữa hai loại công ty là bảo hiểm nhân thọ, niên kim, và bảo hiểm hưu trí là rất dài hạn do tự nhiên – bảo hiểm nhân thọ hoặc lương hưu có thể bao gồm các rủi ro trong nhiều thập kỷ. Ngược lại, bảo hiểm phi nhân thọ thường bao gồm một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như một năm.

Các công ty bảo hiểm thường được phân loại là các công ty thuộc sở hữu lẫn nhau hoặc độc quyền. Các công ty lẫn nhau được sở hữu bởi các chủ hợp đồng, trong khi các cổ đông (có thể hoặc không thể sở hữu chính sách) sở hữu các công ty bảo hiểm độc quyền.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *