Tổng hợp

Công văn 1380/TCHQ-TXNK

Công văn 1380/TCHQ-TXNK

Công văn 1380/TCHQ-TXNK về một số vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh bột nhựa PVC do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 1380/TCHQ-TXNK

Số: 1380/TCHQ-TXNK
V/v: Trả lời một phần kiến nghị của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA
(Khu công nghiệp Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7396/TPCV ngày 01/03/2013 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA về một số vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh bột nhựa PVC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến về kiến nghị đầu tiên tại công văn của Công ty như sau:

Về đề nghị sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa: Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam năm 2012 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Danh mục HS 2012 và Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN 2012 (AHTN 2012) đã được thống nhất giữa các nước ASEAN. Do vậy, Việt Nam không thể tự sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa vào Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Về đề nghị xem xét và thống nhất cách phân biệt đối với hai loại bột nhựa PVC-E và bột nhựa PVC-S nêu trên: bằng mắt thường thì rất khó để có thể phân biệt được hai loại bột nhựa PVC sản xuất theo công nghệ nhũ tương (PVC-E) và bột nhựa PVC sản xuất theo công nghệ huyền phù (PVC-S). Cũng vì lý do này nên từ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 đến Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng này về cùng một mức là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *