Tổng hợp

Công văn 149/TXNK-CST

Công văn 149/TXNK-CST

Công văn 149/TXNK-CST về vướng mắc việc xác định cơ quan thu thuế bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu không bán trực tiếp mà đưa vào sản xuất, chế biến ra sản phẩm xăng, dầu, mỡ nhờn sau đó mới xuất bán do Tổng cục Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 149/TXNK-CST

Số: 149/TXNK-CST

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 630/HQĐNa-TXNK ngày 1/4/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc xác định cơ quan thu thuế bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu không bán trực tiếp mà đưa vào sản xuất, chế biến ra sản phẩm xăng, dầu, mỡ nhờn sau đó mới xuất bán. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Tổng cục, Quý Vụ như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2.2, mục 2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 thì các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các tổ chức, cá nhân khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng, dầu thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT tại cơ quan thuế địa phương nơi nộp thuế GTGT khi xuất bán xăng, dầu.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 thì: “Trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải để bán; dầu nhờn; mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc, thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan”.

2. Thực tế phát sinh các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, mỡ nhờn theo đúng ngành nghề trong giấy phép (các doanh nghiệp này không phải là Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối hay các đơn vị trực thuộc Công ty đầu mối) sau đó xuất bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) thì trường hợp này cơ quan hải quan thu thuế BVMT hay cơ quan thuế nội địa thu.

3. Căn cứ quy định tại điểm 2.2, mục 2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC thì có hai cách hiểu về cơ quan thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn do các Công ty không phải là các Công ty đầu mối và các đơn vị thành viên như sau:

Cách 1: (xác định cơ quan nộp thuế theo đơn vị nhập khẩu)

+ Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối nhập khẩu để bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) sẽ kê khai, nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa.

+ Đối với các trường hợp nhập khẩu xăng, dầu, mỡ nhờn không do các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối nhập khẩu để bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) sẽ kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, không phân biệt mục đích sử dụng.

Cách 2: (xác định cơ quan nộp thuế theo mục đích nhập khẩu xăng dầu).

Các Công ty kinh doanh xăng, dầu đầu mối, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối và các tổ chức khác nhập khẩu xăng, dầu, mỡ nhờn để bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) thì kê khai, nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa, không phân biệt mục đích nhập khẩu.

Theo TCHQ vì thực tế rất khó quản lý mục đích nhập khẩu xăng, dầu, mỡ nhờn của doanh nghiệp về để bán hay không để bán làm cơ sở xác định cơ quan thu thuế BVMT. Do đó để tránh trường hợp thất thu cho ngân sách nhà nước, TCHQ đề xuất thực hiện theo cách 1; Đồng thời, để quản lý thu thuế BVMT chặt chẽ, Tổng cục thuế sẽ thông báo Danh sách các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mỡ nhờn sẽ phải nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa. Căn cứ vào danh sách Tổng cục Thuế thông báo, các đơn vị hải quan sẽ thu thuế BVMT đối với các đơn vị nhập khẩu ngoài danh sách nêu trên.

Do vấn đề vướng mắc nêu trên là vướng mắc về mặt chính sách, để thực hiện thống nhất trong việc thu thuế BVMT đúng đối tượng, tránh chồng chéo trong nhiệm vụ thu đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, TCHQ xin chuyển công văn số 630/HQĐNa-TXNK của Cục Hải quan Đồng Nai để Vụ Chính sách thuế hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *