Tổng hợp

Công văn 2632/TCHQ-GSQL

Công văn 2632/TCHQ-GSQL

Công văn 2632/TCHQ-GSQL về chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 2632/TCHQ-GSQL

Số: 2632/TCHQ-GSQL
V/v chuyển xe ô tô của viên chức Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội
(Đ/c: 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số Han 59/13 ngày 07/04/2013 của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn việc chuyển nhượng 01 chiếc xe ôtô hiệu Nissan Patrol, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2002, số khung JN1TESY61U0106022, số máy ZD30-106371A của ông MARTINUS A.BEEK – Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội; chiếc xe được tạm nhập khẩu miễn thuế theo giấy phép số 69/TN-CNNG do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp ngày 20/3/2009 như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1218/VPCP-QHQT ngày 26/02/2009; trên cơ sở ý kiến của Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) tại công văn số 310/LT-ƯĐMT ngày 08/5/2013, đề nghị ông MARTINUS A.BEEK thực hiện thủ tục tái xuất chiếc xe ô tô nêu trên sau khi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *