Tổng hợp

Công văn 315/SXD-KTXD

Mục lục

Công văn 315/SXD-KTXD

Công văn 315/SXD-KTXD về đính chính giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng phổ biến do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bạn đang xem: Công văn 315/SXD-KTXD

Số: 315/SXD-KTXD

Đà Lạt, ngày 25 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ
ĐÍNH CHÍNH GIÁ NHÂN CÔNG, GIÁ CA MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1894/UBND-KH ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

Sau khi thống nhất cùng các Sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 2013, Sở Xây dựng công bố đính chính giá nhân công xây dựng, giá ca máy thiết bị thi công phổ biến đã được Sở Xây dựng Lâm Đồng công bố tại các văn bản số 841/SXD-KTXD, số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010, như sau:

1. Đính chính giá nhân công xây dựng đã được công bố tại văn bản số 841/SXD-KTXD ngày 14/10/2010: phụ lục 01 kèm theo.

2. Đính chính bảng giá ca máy, thiết bị thi công phổ biến đã được công bố tại văn bản số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010: phụ lục 02 kèm theo.

Các căn cứ để xác định thành phần chi phí trong giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng:

a) Giá nhân công lái máy được xác định trên cơ sở:

– Lương tối thiểu: 730.000 đồng.

– Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong công ty nhà nước.

– Phụ cấp lưu động: 40% trên lương tối thiểu.

– Phụ cấp khác: 26% trên lương cơ bản.

– Định mức thành phần cấp bậc thợ lái máy: phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

b) Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 8/2010 (xăng A92: 15.200 đ/lít; dầu diezel: 13.627 đ/lít; dầu mazut: 10.031 đ/lít; điện: 1.058 đ/kwh). Định mức nhiên liệu tính theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

c) Các khoản chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, nguyên giá được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và phụ lục kèm theo.

Nơi nhận:
– UBND tỉnh (thay báo cáo);
– Các phòng QLĐT, KTHT của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
– Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
– Lưu: KTXD, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Dũng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *