Tổng hợp

Công văn 3221/TCHQ-TXNK

Công văn 3221/TCHQ-TXNK

Công văn 3221/TCHQ-TXNK về thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 3221/TCHQ-TXNK

Số: 3221/TCHQ-TXNK
V/v thông báo triển khai phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương;
– Các Ngân hàng TMCP: BIDV, Vietinbank, MBbank, Vietcombank, Agribank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank và VPBank.

Thực hiện Thông báo số 140/TB-BTC của Bộ Tài chính, định hướng cải cách thủ tục hành chính và điện tử hóa đối với ngành Hải quan đến 2020, Tổng cục Hải quan triển khai Dự án Phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại. Đến hết tháng 5/2013 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với 10 ngân hàng: gồm: BIDV, Vietinbank, MBbank, Vietcombank, Agribank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank và VPBank và đã triển khai tại 09 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai và Quảng Ngãi.

Để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định tại Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN Tổng cục Hải quan đã ký với các Ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

– Phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn (Chi nhánh ngân hàng và các Cục Hải quan trên địa bàn không phải ký lại các Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Cục Hải quan và Chi nhánh), thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại.

(Tổng cục Hải quan gửi kèm văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với ngân hàng VP bank. Nội dung về trách nhiệm, quyền hạn mỗi bên và các quy trình thanh toán, đối chiếu của Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan đã ký với các ngân hàng thương mại thực hiện tương tự như của Tổng cục Hải quan đã ký với VPbank).

– Cục Hải quan 9 tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hải quan tại địa bàn thuộc và trực thuộc khai thác có hiệu quả các thông tin về thanh toán nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử trên Cổng thanh toán điện tử đã được tích hợp và khai thác trên hệ thống KTT559, làm cơ sở xem xét thực hiện thông quan hàng hóa và thời hạn thuế (nếu có) bằng chứng từ điện tử nhận từ Ngân hàng thương mại.

– Yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác các phiên bản nâng cấp Cổng thanh toán điện tử, kế toán thuế KTT559 vào hệ thống, tránh các trường hợp không khai thác được dữ liệu do chưa cập nhật đầy đủ, đúng các phiên bản theo yêu cầu. Trường hợp có vướng mắc về cài đặt hệ thống, thông tin do ngân hàng chuyển đến không khai thác được hoặc khai thác không chính xác, đầy đủ, đề nghị liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và TKHQ, Cục Thuế XNK để cùng phối hợp giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các Ngân hàng TMCP nêu trên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ (để t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *