Tổng hợp

Công văn 3259/VPCP-KTN

Công văn 3259/VPCP-KTN

Công văn 3259/VPCP-KTN đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–
Số: 3259/VPCP-KTN
V/v đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 3259/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

– Các Bộ: Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;
– Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (CV số 1356 ngày 03/5/2012) về việc tai nạn lao động chết người trong khai thác than tại Ninh Bình và Tổng Công ty Thép Việt Nam (CV số 422/BC-VNS ngày 24/4/2012) về việc báo cáo kết quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở tại Bãi thải 3 Mỏ than Phấn Mễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác than thực hiện nghiêm các quy định về an toàn khai thác mỏ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thiết kế khai thác mỏ, công tác bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác than rà soát lại tất cả các khu vực bãi thải từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, quy trình thực hiện đổ thải nhằm tránh trượt lở bãi thải tương tự như vự việc đã xảy ra tại mỏ than Phấn Mễ Thái Nguyên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, Các PTTg CP;
– Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
– UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình;
– VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, ĐP, NC, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Văn Trọng Lý

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *