Tổng hợp

Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV về hưởng ứng và triển khai cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 3490/BGDĐT-CTHSSV

Số: 3490/BGDĐT-CTHSSV
V/v hưởng ứng và triển khai các cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến”

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐNT-HLHPNVN-HKHVN về việc phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2012 – 2013” ngày 31 tháng 8 năm 2012 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2011 ban hành “Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên” giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 25 tháng 3 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến – Egame phát động cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến” dành cho các em học sinh trên toàn quốc nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trên internet, phát triển tư duy sáng tạo, đóng góp ý tưởng xây dựng những trò chơi có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến các em học sinh, gia đình và toàn xã hội.

Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội đồng đội các tỉnh, thành phố hưởng ứng, hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo và phát động rộng rãi cuộc thi tới các đơn vị trong phạm vi mình quản lý.

– Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website:

www.Chinhphucvumon.vn

– Địa chỉ liên hệ với đơn vị tổ chức:

Hội đồng Đội Trung ương, số 64 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: Anh Trần Văn Tuấn – 0904377772

Anh Đỗ Đức Duẩn – 0986193388

– Email: [email protected]

– Giải đáp thắc mắc: Anh Phạm Ngọc Thập – 0988008000

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close