Tổng hợp

Công văn 3589/BCT-CNNg

Công văn 3589/BCT-CNNg

Công văn 3589/BCT-CNNg về đăng ký sản xuất lắp ráp xe gắn máy, xe máy điện do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 3589/BCT-CNNg

Số: 3589/BCT-CNNg
V/v đăng ký sản xuất lắp ráp xe gắn máy, xe máy điện

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái

Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 15/CV-13 ngày 12 tháng 3 năm 2013 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái về việc đăng ký sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh và xe máy điện tại Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Về việc này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0600691052 ngày 10 tháng 5 năm 2010 và đăng ký điều chỉnh ngày 11 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, sản xuất, lắp ráp xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy hai bánh, xe máy điện và gia công kim loại và sản xuất các sản phẩm bằng kim loại khác.

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái đầu tư dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh, xe máy điện tại địa điểm Lô C5-1, C5-2 Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm xe gắn máy hai bánh và xe máy điện không phải là các sản phẩm đầu tư có điều kiện. Do vậy việc Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái đầu tư sản xuất, lắp ráp các sản phẩm xe gắn máy hai bánh và xe máy điện là không trái với các quy định hiện hành.

Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương đầu tư này của Công ty.

2. Tại Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương, thủ tục kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh theo các quy định của Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp đã được hủy bỏ. Do vậy trong quá trình đầu tư để sản xuất lắp ráp các sản phẩm nói trên, Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái tự chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định trong Quyết định số 24/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp. Các loại xe gắn máy và xe máy điện do Công ty sản xuất, lắp ráp phải được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và đăng kiểm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ Công nghiệp nặng thông báo các ý kiến nêu trên của Lãnh đạo Bộ Công Thương để Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục ĐKVN;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Văn Trụ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *