Tổng hợp

Công văn 5015/BYT-MT

Công văn 5015/BYT-MT

Trước diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch.

Theo đó, yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ Y TẾ
——-

Bạn đang xem: Công văn 5015/BYT-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5015/BYT-MT
V/v cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện biện pháp kiểm soát người về từ các địa bàn có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng theo đúng các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ.

2. Thực hiện cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2).

3. Thực hiện theo dõi sức khỏe và yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày đối với những người từng đến các địa điểm có người mắc COVID-19 ở, lưu trú, khu vực phong tỏa (cách ly vùng) do có trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian theo thông báo của UBND cấp tỉnh. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

4. Đối với những người không thuộc đối tượng nêu tại mục 2, mục 3 của Công văn này, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh chung theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị UBND cấp tỉnh phối hợp thực hiện và thường xuyên rà soát, cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ COVID-19 theo Quyết định số 2686/QĐ- BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– VPB; Vụ TTTĐKT; Cục: YTDP, KCB;
– Các Viện: VSDT, Pasteur, SKNN, YTCC;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, TP;
– CDC/TTYTDP các tỉnh, TP;
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *