Tổng hợp

Công văn 600/NCC-LTHS

Công văn 600/NCC-LTHS

Công văn 600/NCC-LTHS về lấy mẫu sinh phẩm giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Cục Người có công ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BIINH VÀ XÃ HỘI
CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG

——————-
Số: 600/NCC-LTHS
V/v lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 600/NCC-LTHS

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 về việc thí điểm giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2012, Cục Người có công hướng dẫn cụ thể về việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để thực hiện giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như sau:

I. Phạm vi áp dụng để giám định ADN

1. Hài cốt liệt sĩ mới được cơ quan có thẩm quyền qui tập nhưng chưa đầy đủ thông tin.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi tiếp nhận hài cốt) chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm hài cốt do đơn vị qui tập hài cốt bàn giao để an táng, lập biên bản ghi rõ nơi quy tập, đơn vị qui tập, tình trạng hài cốt, ghi ký hiệu mẫu sinh phẩm và hài cốt được an táng tại số mộ, lô mộ, hàng mộ trong nghĩa trang liệt sĩ để thực hiện việc tách chiết, lưu giữ tại ngân hàng gene phục vụ cho việc đối chiếu, so sách xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

2. Mộ đã được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin, nay nghĩa trang liệt sĩ di chuyển hoặc tôn tạo lại có liên quan đến việc di chuyển phần mộ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Cục Người có công để cử cán bộ của Cục và đề nghị Trung tâm giám định gene phối hợp lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

3. Mộ trong nghĩa trang liệt sĩ có nhiều gia đình liệt sĩ cùng nhận (mộ có tranh chấp).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi quản lý mộ) phối hợp với Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ và đại diện các gia đình liệt sĩ có tranh chấp thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, lập biên bản ghi rõ tình trạng hài cốt, ký hiệu đối với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm của các thân nhân liệt sĩ để thực hiện giám định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

4. Mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nay có thân nhân liệt sĩ nhận và đề nghị giám định ADN.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (địa phương có mộ) căn cứ đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ kèm theo giấy giới thiệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc chính quyền địa phương nơi thân nhân liệt sĩ đang cư trú và một trong các giấy tờ có thông tin liên quan về nơi liệt sĩ hy sinh hoặc nơi an táng liệt sĩ như: giấy báo tử, giấy báo tử trận, sơ đồ mộ chí, giấy xác nhận của cơ quan quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận nơi liệt sĩ hy sinh; giấy xác nhận của đồng đội liệt sĩ có chứng nhận của chính quyền địa phương và các thông tin trong hồ sơ liệt sĩ, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, lập biên bản ghi rõ tình trạng hài cốt, tiếp nhận và ghi ký hiệu mẫu sinh phẩm để gửi giám định ADN.

II. Phương pháp lấy mẫu sinh phẩm

1. Cách lấy mẫu sinh phẩm

a) Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ: Chỉ lấy mẫu sinh phẩm đối với những hài cốt liệt sĩ còn cốt (xương) và lấy mẫu theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Răng: Lấy từ 1 – 2 răng còn nguyên vẹn của bộ hài cốt (ưu tiên các răng từ lớn đến nhỏ).

– Xương: Lấy 01 mẫu xương với kích thước tối thiểu 2 x 2cm theo thứ tự ưu tiên: xương dài, xương ngắn, xương khó định hình, xương dẹt, xương vừng. Lựa chọn các mẫu xương còn chắc nhất, nguyên vẹn nhất.

Trong trường hợp hài cốt đã mủn nát, không thể thu thập được răng hoặc các mảnh xương nguyên vẹn thì cố gắng chọn lựa các mẩu xương tốt nhất còn sót lại.

Mẫu hài cốt sau khi lấy phải được bảo quản trong túi nilon có niêm phong xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi quản lý mộ), ngoài bì ghi rõ xác định danh tính đối với liệt sĩ (họ và tên, nguyên quán, ngày tháng năm hy sinh), thời gian, địa điểm, thông tin liên quan, tình trạng chung, tình trạng mẫu, vị trí của mẫu trong hài cốt và ký hiệu mẫu sinh phẩm.

Ký hiệu mẫu sinh phẩm được viết bằng chữ in hoa bao gồm: Ký hiệu tên địa phương đang quản lý mộ (sử dụng ký hiệu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Thông tư hướng dẫn số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), gạch chéo rồi ghi tiếp tên nghĩa trang liệt sĩ nơi lấy mẫu (ghi rõ khu, lô, hàng, mộ) hoặc địa chỉ nơi lấy mẫu, gạch chéo rồi ghi tiếp ngày tháng năm lấy mẫu.

Ví dụ: Tỉnh Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khu B, Lô II, hàng 6, mộ số 49, ngày tháng năm lấy mẫu.

Ghi ký hiệu tắt là: QT/TS-B-II-6-49/7-8-2011.

b) Mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ: Chỉ thực hiện nếu lấy được mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

* Đối tượng lấy mẫu sinh phẩm: Ít nhất lấy mẫu của 2 trong số những người thân có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ của liệt sĩ, cụ thể như sau:

– Mẹ liệt sĩ; bà ngoại của liệt sĩ.

– Anh chị em cùng mẹ với liệt sĩ.

– Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ;

Khi không có thân nhân là những đối tượng nêu trên, có thể lấy của những người có quan hệ họ hàng xa hơn nhưng vẫn có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với liệt sĩ như:

– Anh em còn dì, con già với liệt sĩ.

– Con của chị gái, em gái của liệt sĩ.

* Mẫu sinh phẩm:

– Mẫu tóc: Lấy từ 10 đến 20 sợi tóc có cả chân tóc.

– Mẫu móng tay hoặc móng chân. Cắt từ 5 – 10 mẫu móng tay hoặc móng chân sau khi đã rửa sạch móng nơi cắt bằng xà phòng và bàn chải.

Mẫu sinh phẩm của thân nhân phải được gói trong giấy sạch, cho vào túi nilon có nắp kín, bảo quản ở nhiệt độ phòng. Đặt mẫu sinh phẩm của mỗi thân nhân trong một bì thư, ngoài bì ghi rõ họ tên người được lấy mẫu, tuổi, nguyên quán, trú quán và quan hệ với liệt sĩ, điện thoại liên hệ.

2. Gửi mẫu sinh phẩm

Sau khi tiến hành lấy đủ mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trong thời gian không quá 5 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đang cư trú có trách nhiệm gửi ngay bộ mẫu sinh phẩm kèm công văn và các giấy tờ liên quan đến Cục Người có công để chuyển mẫu đến Trung tâm giám định thực hiện việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu sinh phẩm đến Cục Người có công thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giới thiệu.

3. Trả kết quả giám định

– Các đơn vị giám định sẽ chuyển kết quả giám định đến Cục Người có công.

– Căn cứ kết quả giám định, Cục Người có công có công văn thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đại diện thân nhân liệt sĩ biết.

– Những trường hợp sau khi đã giám định ADN xác định được hài cốt liệt sĩ đúng cùng huyết thống với thân nhân liệt sĩ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi có mộ) chỉ đạo việc gắn bia ghi tên liệt sĩ và thực hiện chính sách theo quy định.

Trường hợp sau khi đã giám định ADN cho kết quả hài cốt liệt sĩ không cùng huyết thống với thân nhân liệt sĩ thì trên bia mộ liệt sĩ vẫn giữ nguyên những thông tin như ban đầu đã có.

– Những hài cốt liệt sĩ đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định xác định danh tính, Sở lập danh sách theo dõi và thực hiện quản lý thông tin liên quan đến việc lấy mẫu sinh phẩm giám định lưu trong hồ sơ mộ chí.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ do ngân sách Nhà nước đảm bảo từ kinh phí mộ, nghĩa trang liệt sĩ trong kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công được giao trong dự toán hàng năm của Cục người có công để thực hiện đặt hàng đối với cơ quan giám định.

Chỉ thực hiện việc giám định ADN và hỗ trợ kinh phí một lần đối với mỗi liệt sĩ cần xác định danh tính.

Trường hợp có vướng mắc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có ý kiến gửi về Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) để hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Hồng Sơn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *