Tổng hợp

Công văn 803/BGDĐT-GDTrH

Mục lục

Công văn 803/BGDĐT-GDTrH

Chính thức vào ngày 13/03/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hànhCông văn 803/BGDĐT-GDTrH về việc điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 (Lần 2). Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được bắt đầu từ ngày được ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của công văn này.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Bạn đang xem: Công văn 803/BGDĐT-GDTrH

Số: 803/BGDĐT-GDTrH

V/v Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Công văn 803/BGDĐT-GDTrH

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:

– Kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

– Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Ban Chỉ đạo quốc gia (để báo cáo);
– Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
– Các thành viên BCĐ Bộ GDĐT (để thực hiện);
– Các sở GDĐT (để thực hiện);
– Lưu: VT, GDTrH.

B TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *