Tổng hợp

Công văn 8319/BTC-TCT

Công văn 8319/BTC-TCT

Công văn 8319/BTC-TCT năm 2013 tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 8319/BTC-TCT

Số: 8319/BTC-TCT
V/v tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW.

Để phòng chống hành vi gian lận thương mại, khấu trừ, khai tăng, khai khống, khai sai đối với hàng hóa xuất khẩu về giá trị, số lượng, chủng loại, chất lượng….để thực hiện hành vi sai về hoàn thuế, khấu trừ GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đưa các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, tiêu dùng… xuất khẩu có dấu hiệu rủi ro: là doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu không phải doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có thời gian hoạt động ít hơn 03 năm; có vốn chủ sở hữu ít hơn quy mô kinh doanh trên 03 lần; có cơ sở vật chất (trụ sở, hệ thống kế toán, phương tiện vận tải) có lực lượng lao động không tương xứng với quy mô kinh doanh; cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu không mua hàng hóa trực tiếp từ cơ sở sản xuất kinh doanh mà mua qua các khâu trung gian; doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ (căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý của ngành thuế); doanh nghiệp đã có vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong vòng 24 tháng…. vào danh mục các doanh nghiệp có rủi ro cao để thực hiện kiểm tra, kiểm soát hải quan.

2. Các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan phải tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro; kiểm tra đảm bảo tính đầy đủ, tính thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật, (số, ngày của hợp đồng xuất khẩu; hóa đơn mua bán hàng hóa; số, ngày chứng từ vận tải…). Thực hiện và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa khi thực hiện việc xác nhận “thực xuất” trong tờ khai hải quan làm căn cứ cho cơ quan Thuế xem xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

3. Tăng cường công tác thanh tra hải quan và điều tra chống buôn lậu đối với các doanh nghiệp có độ rủi ro cao về xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các nước có chung biên giới đường bộ. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có vi phạm về khai Hải quan liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế thì chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để có biện pháp xử lý kịp thời, nếu có dấu hiệu tội phạm cần chuyển ngay cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

4. Tổng cục Hải quan cần quán triệt nội dung Công văn này tới các Cục, Chi cục và công chức Hải quan để việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để biết và phối hợp thực hiện);
– Vụ CST, PC BTC;
– Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *