Tổng hợp

Công văn 944/SGDĐT-QLT

Mục lục

Công văn 944/SGDĐT-QLT

Ngày 12/04/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành Công văn 944/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023.

Theo đó, Thành phố Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh (KVTS) được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã bao gồm:

 • KVTS 01: Ba Đình, Tây Hồ.
 • KVTS 02: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.
 • KVTS 03: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy.
 • KVTS 04: Hoàng Mai, Thanh Trì.
 • KVTS 05: Long Biên, Gia Lâm.
 • KVTS 06: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.
 • KVTS 07: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng.
 • KVTS 08: Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây.
 • KVTS 09: Thạch Thất, Quốc Oai.
 • KVTS 10: Chương Mỹ, Thanh Oai.
 • KVTS 11: Thường Tín, Phú Xuyên.
 • KVTS 12: Ứng Hòa, Mỹ Đức.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem: Công văn 944/SGDĐT-QLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 944/SGDĐT-QLT
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
– Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
– Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; Thông tư số 02/2021/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Quy chế thi); Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX); Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV 19/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm GDNN-GDTX; Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 về việc thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới; Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018; Công văn số 2216/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2019 về việc quy định đối tượng tuyển thẳng học sinh vào THPT;

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố: Công văn số 715/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 về việc phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023; Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường: THPT chuyên, THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập (sau đây gọi chung là các trường THPT), các trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể; cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác thi và tuyển sinh.

B. LỊCH THI

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

18/6/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00

15 giờ 00

19/6/2022

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

20/6/2022

(Thi các môn chuyên)

Sáng

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

8 giờ 00

10 giờ 30

Tiếng Pháp, Tiếng Đức

Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế)

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

14 giờ 00

16 giờ 30

Hoá học, Tiếng Anh

120 phút

14 giờ 00

16 giờ 00

C. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI VÀ TUYỂN SINH

1. Để đảm bảo tính thống nhất trên toàn Thành phố, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đúng Lịch công tác kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 quy định tại Phụ lục I.

2. Hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 quy định tại Phụ lục II.

3. Nguyện vọng dự tuyển và Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 quy định tại Phụ lục III.

4. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 quy định tại Phụ lục IV.

5. Công nhận trúng tuyển và thủ tục nhập học, chuyển trường quy định tại Phụ lục V.

6. Điều kiện đăng ký học ngoại ngữ ở cấp THPT quy định tại Phụ lục VI.

7. Quy định về ngoại ngữ thi, ngoại ngữ chuyên ngữ, ngoại ngữ thay thế chuyên ngữ đối với học sinh có dự thi các môn chuyên ngoại ngữ quy định tại Phụ lục VII.

8. Danh sách các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cho học sinh cấp THCS và cấp THPT quy định tại Phụ lục VIII.

9. Bảng quy định viết tắt trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 quy định tại Phụ lục IX.

10. Danh mục mã số các trường THPT công lập quy định tại Phụ lục X.

11. Các biểu mẫu phục vụ đăng ký dự tuyển quy định tại Phụ lục XI.

12. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính xác nhận thông tin về cư trú quy định tại Phụ lục XII.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Tổ chức hướng dẫn Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cho toàn thể cán bộ công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX.

2. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông và lớp 10 chương trình GDTX.

4. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn Thành phố.

5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

6. Ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX; phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của từng trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết đào tạo văn hóa; tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng tuyển sinh, Điểm Coi thi, Ban Chấm thi.

7. Tổ chức, chỉ đạo công tác quản lý và tính điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển (đối với học sinh thi vào các lớp chuyên); thanh tra, kiểm tra việc tính điểm và quản lý điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển; giải quyết khiếu nại của học sinh.

8. Nhận dữ liệu đăng ký tuyển sinh từ các phòng Giáo dục và Đào tạo; lập dữ liệu tuyển sinh theo Điểm thi, phòng thi; cấp dữ liệu tuyển sinh cho các phòng Giáo dục và Đào tạo để in “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023”; cấp thông tin tuyển sinh cho các trường THPT để chuẩn bị nơi đặt Điểm thi, cơ sở vật chất Điểm thi; in “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023”; cấp dữ liệu làm căn cứ xây dựng phổ điểm, dự kiến điểm chuẩn và xét duyệt học sinh trúng tuyển.

9. Tổ chức chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023:

a) Thành lập Hội đồng thi, Hội đồng Ra đề và in sao đề thi, Điểm thi, các ban: Ban Coi thi, Ban Thư ký, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo…;

b) Tổ chức chỉ đạo và điều hành công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ quy trình thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

c) Tổ chức chấm thi phúc khảo cho học sinh;

d) Tổng hợp và công bố kết quả thi.

10. Ban hành Hướng dẫn các nội dung và định mức chi của kỳ thi cho các cơ sở giáo dục. Lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

11. Cung cấp phổ điểm, dự kiến Điểm chuẩn và duyệt Điểm chuẩn của các trường THPT công lập. Thông báo số lượng học sinh xác nhận nhập học ở từng trường THPT.

12. Duyệt Danh sách học sinh trúng tuyển các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy văn hóa.

13. Giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của học sinh.

14. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

15. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

1. Chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện xét tốt nghiệp THCS thống nhất trên hệ thống phần mềm quy định; phê duyệt kết quả xét tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn đúng quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục cấp mã học sinh (mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo) và mật khẩu cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh theo dõi, kiểm tra kết quả học tập, kết quả thi, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định.

3. Chỉ đạo công tác tính điểm, quản lý điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển, hướng dẫn và nhập dữ liệu tuyển sinh cho học sinh, thí sinh tự do trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ công tác điều hành thi tuyển sinh gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách cấp THCS, Tổ trưởng tổ THCS và một số chuyên viên.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chéo công tác tính điểm và quản lý điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển của học sinh tại các cơ sở giáo dục.

5. Tổ chức học tập Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi tốt nghiệp THPT cho cán bộ công chức phòng Giáo dục và Đào tạo; phổ biến Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh tự do; tham gia thanh tra, kiểm tra thi.

6. Chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho các Điểm thi, Ban chấm thi và trực tiếp điều động cán bộ, giáo viên làm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Nhận dữ liệu tuyển sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo, in và cấp Phiếu báo dự thi; nhận Phiếu báo kết quả thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp cho các cơ sở giáo dục để chuyển tới học sinh.

8. Trong thời gian tiến hành kỳ thi và tuyển sinh, phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí lãnh đạo, chuyên viên trực để kịp thời giải quyết công việc.

9. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

III. CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDNN-GDTX

1. Các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập, trung tâm GDNN-GDTX xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023 của đơn vị (theo mẫu M10), báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày ngày 29/4/2022.

2. Đề xuất nhân sự trình Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo đúng quy định. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

3. Tổ chức học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

4. Có trách nhiệm liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cơ sở vật chất cho các Điểm thi đảm bảo đúng quy định; đề xuất số lượng, địa điểm coi thi của trường, số phòng thi của mỗi Điểm thi và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định làm nhiệm vụ thi theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

7. Nhận phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn từ Sở Giáo dục và Đào tạo; đề xuất điểm chuẩn của trường trình Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt. Trong thời gian tuyển sinh, phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để hướng dẫn và hỗ trợ học sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học; báo cáo số lượng học sinh đã xác nhận nhập học từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022 và đề xuất điểm chuẩn bổ sung (nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu). Trong đợt tuyển sinh thứ 2, hàng ngày báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tình hình tuyển sinh của đơn vị, số lượng hồ sơ tiếp nhận, danh sách học sinh trúng tuyển theo đúng quy định, nộp Danh sách học sinh đã nhập học và dữ liệu học sinh trúng tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo theo lịch công bố.

8. Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử, tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định về thời gian, địa điểm, chỉ tiêu, đối tượng, điểm chuẩn,…

9. Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

IV. CÁC TRƯỜNG THCS, CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX CÓ LỚP 9 THCS CHƯƠNG TRÌNH GDTX

1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện xét tốt nghiệp THCS thống nhất trên hệ thống phần mềm quy định; trình phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã phê duyệt kết quả xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đúng quy định; triển khai cấp mã học sinh (mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo) và mật khẩu cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh theo dõi, kiểm tra kết quả học tập, kết quả thi, kết quả tuyển sinh của học sinh theo quy định; bảo mật mã học sinh và mật khẩu, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh.

3. Thông báo kịp thời và đầy đủ thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; tổ chức học tập Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; phổ biến cho học sinh và cha mẹ học sinh văn bản “Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023” giúp học sinh chọn trường phù hợp với điều kiện và khả năng học tập của mình.

4. Hướng dẫn học sinh cách tính điểm ưu tiên và điểm sơ tuyển (đối với những học sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên); kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ của học sinh, các giấy tờ chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có); lập và in bảng Danh sách học sinh từng lớp (Mẫu M08) từ phần mềm Quản lý thi, trong đó có đầy đủ thông tin về từng học sinh (họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại học lực và hạnh kiểm trong 4 năm học cấp THCS, điểm ưu tiên, nguyện vọng dự tuyển…) đúng với Giấy khai sinh, Học bạ, sổ điểm điện tử, có chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, Thủ trưởng cơ sở giáo dục và công bố công khai cho toàn thể học sinh.

5. Tổ chức và hướng dẫn cho học sinh viết “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023” rõ ràng, đầy đủ, chính xác. Sau khi nhập dữ liệu vào phần mềm, cơ sở giáo dục phải in Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (in từ phần mềm Quản lý thi), trong đó có đầy đủ thông tin, nguyện vọng đăng ký của học sinh (giống như mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp). Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải tổ chức và hướng dẫn cho học sinh tự kiểm tra toàn bộ dữ liệu đã đăng ký thi và tuyển sinh. Sau khi kiểm tra, học sinh và giáo viên chủ nhiệm phải ký xác nhận dữ liệu nhập vào phần mềm đúng như Phiếu đăng ký dự tuyển của học sinh; Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký và đóng dấu để lưu tại trường và sao in thêm 01 bản cho học sinh lưu.

6. Thành lập tổ kiểm tra công tác tính điểm và quản lý điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển của học sinh trong đơn vị; tham gia kiểm tra chéo giữa các cơ sở giáo dục theo sự phân công của phòng Giáo dục và Đào tạo; giải quyết các khiếu nại về dữ liệu thi, về điểm ưu tiên của học sinh.

7. Nhận Phiếu báo dự thi và Phiếu báo kết quả thi tại phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho học sinh.

8. Sau khi hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm Thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp 01 (một) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ hệ thống sổ điểm điện tử cho học sinh (chỉ được in từ hệ thống sổ điểm điện tử) để nộp cùng hồ sơ nhập học tại trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh trúng tuyển.

9. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ thi; tổ chức kiểm tra, bổ sung cơ sở vật chất của nhà trường, có trách nhiệm phối hợp với trường THPT có học sinh dự thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho Điểm thi đảm bảo an toàn và đúng quy định.

10. Nghiêm túc thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-SGDĐT ngày 19/8/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; các trường THCS, THPT và các trung tâm GDNN-GDTX nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng hướng dẫn, đồng thời có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho học sinh, cha mẹ học sinh biết để thực hiện. Kèm theo hướng dẫn có các Phụ lục hướng dẫn chi tiết công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, các phòng Giáo dục và Đào tạo sao gửi Hướng dẫn kèm theo các Phụ lục cho các trung tâm GDNN-GDTX và các trường THCS thuộc địa bàn phụ trách. Trường hợp các đơn vị thực hiện không đúng các quy định về công tác thi, tuyển sinh, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 22/01/2021, Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục: Email: [email protected]; điện thoại: 024.39387312; 0243.936.8762; 0243.936.3240; 0243.825.3743) để kịp thời xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ GDĐT;
– UBND Thành phố;
– UBND quận, huyện, thị xã;
– Đ/c Giám đốc Sở;
– Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
– Các phòng thuộc Sở GDĐT;
– Cổng thông tin điện tử của Ngành;
– Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐC
Nguyễn Quang Tuấn

PHỤ LỤC I

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời dự các Hội nghị, các cuộc họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu trưởng trường THCS có trách nhiệm thông báo đ các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này. Nếu có thay đi lịch, Sở GDĐT sẽ thông báo sau.

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Thời gian

Đơn vị

Nội dung

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

19/02/2022 đến trước 01/4/2022

Sở GDĐT

– Xây dựng thuật toán Tuyển sinh 10 THPT theo phương thức mới.

– Xây dựng công cụ quản lý dữ liệu thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022-2023 phù hợp với sự thay đổi phương thức thi mới.

– Xây dựng công cụ quản lý dữ liệu thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

– Xây dựng công cụ phân tích phổ điểm, dự kiến điểm chuẩn dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên năm học 2022-2023.

19/02/2022 đến 10/03/2022

Sở GDĐT

– Xây dựng kế hoạch thời gian chi tiết triển khai công tác Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

– Thiết kế các mẫu phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cho các Phòng GDĐT: Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 THPT (M01); Đơn xin chuyển đổi Khu vực tuyển sinh (M02); Đơn xin học sớm tuổi (M04); Mẫu thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi không chuyên, số lượng đăng ký thi chuyên từng bộ môn (M05); Các mẫu báo cáo sai sót thông tin thí sinh; sai sót NV thường, NV chuyên (M06a, M06b, M07a, M07b); Mẫu thống kê số lượng thí sinh phúc khảo (M03a, M03b)…

– Thiết kế các mẫu Báo cáo 01; Báo cáo 02;… cho các trường THPT phục vụ Báo cáo số lượng và địa điểm đặt Điểm thi; Nhân sự tham gia làm thi; Cơ sở vật chất, điều kiện đặt Điểm thi…

11/03/2022- 10/4/2022

Sở GDĐT

– Xây dựng văn bản Hướng dẫn; Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;

– Dự thảo Quyết định Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố; Kế hoạch của Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố.

– Thiết kế các mẫu Market chuẩn bị công tác coi thi, làm phách, chấm thi như: Giấy thi, Giấy nháp, Phiếu TLTN, Túi đựng đề, bài thi, Túi thu bài, Túi Phách…

15/3/2022- 15/4/2022

Sở GDĐT

Thử nghiệm các công cụ, chức năng hỗ trợ tổ chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 bằng việc: tập huấn cho các Phòng GDĐT, sử dụng Mẫu M01 làm mẫu thử để thử nghiệm Nhập phiếu đăng ký dự thi cho khoảng 2.000 mẫu.

11/4- 25/4/2022

Sở GDĐT

– Thu và thống kê báo cáo số lượng học sinh đang học lớp 9, làm cơ sở xây dựng dự toán cho kỳ thi, chuẩn bị mẫu các loại: Phiếu ĐKDT, Giấy thi, giấy nháp và các loại VPP khác.

– Chuẩn bị Dự thảo hướng dẫn tập huấn công cụ nhập Phiếu ĐKDT.

21/4/2022

Sở GDĐT

HỘI NGHỊ

Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

Hướng dẫn tuyn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023

– Thời gian: 8 giờ 00.

– Thành phần:

+ Lãnh đạo Sở; đại diện lãnh đạo các phòng của Sở;

+ Phòng GDĐT: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp THCS;

+ Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;

+ Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Sở;

– Địa điểm: Hội trường THPT Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phòng GDĐT

Từ 13 giờ 30: Nhận “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023” tại Trường BDCBGD – 36 Mạc Thái Tổ, Hà Nội.

26/4/2022

Sở GDĐT

Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh

– Thời gian: 8 giờ 30.

– Thành phần: Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã (01 lãnh đạo phòng GDĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dữ liệu tuyển sinh).

– Địa điểm: Hội trường 23 Quang Trung.

Trường THPT; TT GDNN- GDTX

Báo cáo Sở (hình thức online): Danh sách các thành viên của Hội đồng tuyển sinh trường để Lãnh đạo Sở ra Quyết định thành lập

Trước 29/4/2022

THPT CLTCTC; NCL; TT GDNN-GDTX

Nộp Sở: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (bản chụp có dấu nộp về hòm thư điện tử tuyensinh10@hanoiedu.vn; 02 bản in có đóng du).

10/5/2022

THPT CLTCTC; NCL; TT GDNN-GDTX

Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Sở GDĐT (qua phòng QLT)

12/5/2022

Sở GDĐT

Công bố phương án tuyển sinh các trường THPT công lập TCTC và THPT ngoài công lập trên cổng điện tử của Sở (hanoi.edu.vn).

13/5/2022

Cơ sở giáo dục (CSGD)

Thu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm 2022-2023” của học sinh; Thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng của học sinh.

Hoàn thành việc cấp mã học sinh (mã định danh trên CSDL ngành GDĐT), mật khẩu cho học sinh lớp 9

16/5/2022

CSGD

Nộp Phiếu ĐKDT của học sinh; Hồ sơ và danh sách học sinh đăng ký xét tuyển thẳng về phòng GDĐT.

16/5- 22/5/2022

Phòng GDĐT

– Nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về CSGD, kiểm tra, sửa chữa dữ liệu.

– Thông tin về điểm ưu tiên của học sinh cho các CSGD. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển, khu vực tuyển sinh (KVTS) của học sinh.

23/5- 26/5/2022

CSGD

Học sinh xem danh sách dự tuyển tại các CSGD (thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem tại phòng GDĐT nơi nộp Phiếu ĐKDT). Học sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên… Nếu có sai sót đề nghị CSGD sửa chữa kịp thời.

27/5/2022

Phòng GDĐT

Nộp Sở: Phiếu ĐKDT; Hồ sơ (bản sao) và danh sách học sinh đủ điều kiện dự xét tuyển thẳng; Dữ liệu ĐKDT

+ Sáng 27/5 thu của các KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.

+ Chiều 27/5 thu của các KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nộp Sở: báo cáo tổng hợp về điểm ưu tiên và giải quyết khiếu nại (theo mẫu) bằng văn bản và các file dữ liệu.

31/5/2022

Sở GDĐT

– Công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GDĐT, Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.

– Gửi các trường THPT file mẫu (BC01) nhập đăng ký các Điểm thi.

01/6/2022

Trường THPT

Báo cáo danh sách các Điểm thi, số phòng thi theo từng Điểm thi (dự kiến) qua hòm thư điện tử qlt-kdc[email protected]hanoiedu.vntuyensinh10@hanoiedu.vn

Sở GDĐT

Tập huấn quy trình Xét tuyển vào lớp 10 THPT (trực tuyến)

– Thời gian: 8 giờ 30.

– Địa điểm dự kiến: Điểm cầu tại Sở GDĐT (Phòng Hội trường-Sở GDĐT, số 23 Quang Trung) và các điểm cầu tại các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp.

– Nội dung:

+ Quy trình Xét tuyển vào lớp 10 THPT;

+ Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Xác nhận nhập học trực tuyến

– Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách dữ liệu, trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp.

01/6- 10/6/2022

Phòng GDĐT; Sở GDĐT

Sở GDĐT: Kiểm tra việc tính điểm ưu tiên, điểm sơ tuyển, KVTS của học sinh tại các CSGD (do Thanh tra Sở thực hiện).

06/6- 11/6/2022

Sở GDĐT

Kiểm tra CSVC các Điểm thi.

03/6/2022

Sở GDĐT

– Giao chỉ tiêu điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh cho các phòng GDĐT, trường THPT, TT GDNN-GDTX.

– Gửi mẫu nhập (hình thức online) danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi cho các trường THPT, các Phòng GDĐT, các TT GDNN-GDTX.

08/6/2022

Phòng GDĐT; Trường THPT; TT GDNN-GDTX

Báo cáo về Sở (hình thức online): danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi

09/6- 13/6/2022

Phòng GDĐT

– Nhận dữ liệu học sinh ĐKDT để in Phiếu báo thi.

– Nhận kết quả xét tuyển thẳng (tại phòng QLT-KĐCLGD).

– In và giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.

13/6/2022

CSGD

Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023” cho học sinh.

15/6/2022

Sở GDĐT

Hội nghị Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

– Thời gian: 8 giờ 00.

– Thành phần:

+ Lãnh đạo phòng GDĐT;

+ Hiệu trưởng các trường THPT công lập;

+ Trưởng Điểm thi (theo đề xuất của trường trong Danh sách nộp ngày 08/6/2022);

+ Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất của Điểm thi.

– Địa điểm: Hội trường Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy.

– Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi; Quyết định Hội đồng tuyển sinh trường THPT công lập.

Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

– Thời gian: 14 giờ 00;

– Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm Thanh tra coi thi.

– Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy.

15/6/2022

Trường THPT; Phòng GDĐT

– Công bố QĐ điều động CB, GV tham gia kỳ thi.

– Trường THPT: Nhận và thông báo Danh sách học sinh dự thi.

II. COI THI

16/6/2022

Điểm thi

– 8 giờ 30: Họp Ban lãnh đạo Điểm thi.

– Kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiện đảm bảo an toàn của Điểm thi.

– Nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp,…

17/6/2022

Điểm thi

– 7 giờ 30: Họp toàn thể Điểm thi, tổ chức học Quy chế thi cho toàn thể Lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ của Điểm thi.

– 9 giờ 00: Tổ chức học Quy chế thi cho thí sinh, thông báo Bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho Điểm thi.

Sở GDĐT

10 giờ 30: Họp Trưởng Ban phách. Địa điểm: Phòng QLT-KĐCLGD.

18/6/2022

Sáng

Điểm thi

– 7 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.

– 7 giờ 30: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngữ văn

– 7 giờ 55: Phát đề thi môn Ngữ văn cho thí sinh.

– 8 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút)

– 10 giờ 00: Thu bài môn Ngữ văn

Chiều

Điểm thi

– 13 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.

– 13 giờ 30: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngoại ngữ

– 13 giờ 50: Phát đề thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh.

– 14 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngoại ngữ (Thời gian làm bài: 60 phút)

– 15 giờ 00: Thu bài môn Ngoại ngữ

19/6/2022

Sáng

Điểm thi

– 7 giờ 15: Tập trung thí sinh. Gọi thí sinh vào phòng thi.

– 7 giờ 30: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn Toán

– 7 giờ 55: Phát đề thi môn Toán cho thí sinh.

– 8 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán (Thời gian làm bài: 120 phút)

– 10 giờ 00: Thu bài môn Toán

– 10 giờ 45: Họp tổng kết Điểm thi.

– Chậm nhất 11 giờ 30: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định.

Ban phách

Tại trường Bồi dưỡng CBGD Hà Nội (Từ 11 gi 00)

Ban Phách nhận:

1. Bài thi các môn: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ.

2. Hồ sơ của Điểm thi (Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các bì đề thi chưa sử dụng, các đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong theo quy định.

20/6/2022

Sáng

Điểm thi Các môn chuyên

– 7 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.

– 7 giờ 30: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn (môn thi thay thế).

– 7 giờ 55: Phát đề thi cho thí sinh.

– 8 giờ 00: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học: 150 phút; môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn: 120 phút).

Chiều

Điểm thi Các môn chuyên

– 13 giờ 15: Tập trung thí sinh. Gọi thí sinh vào phòng thi.

– 13 giờ 30: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn chuyên: Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.

– 13 giờ 55: Phát đề thi cho thí sinh.

– 14 giờ 00: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Vật lý, Lịch sử, Địa lí : 150 phút; môn Hóa học, Tiếng Anh: 120 phút).

– 17 giờ 00: Họp tổng kết Điểm thi

– 17 giờ 30: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).

– Nội dung nộp cho Ban Phách:

+ Bài thi môn chuyên (gói riêng bài theo từng môn chuyên, theo từng môn Ngoại ngữ dự thi).

+ Hồ sơ của Điểm thi (Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các đề thi chưa sử dụng, đ thừa): Phải niêm phong đúng quy định.

III- CHẤM THI

19/6- 28/6/2022

Ban phách

– 19/6: Tại trường BDCBGD – 36 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy.

+ 10 giờ 00: Họp Ban phách, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

+ 11 giờ 00-15 giờ 00: Nhận bài thi và hồ sơ thi.

– 20/6: + 8 giờ 30: Trưởng Ban phách nhận mã phách;

+ 12 giờ 00: Nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường BDCBGD

– 21/6: 17 giờ 30 nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường BDCBGD.

– 22/6: 10 giờ 30 giao bài cho Ban chấm thi – đợt 1.

– 23/6: 10 giờ 30 giao bài cho Ban chấm thi – đợt 2.

– 25/6: 10 giờ 30 giao bài cho Ban chấm thi – đợt 3.

– 27/6: 8 giờ 00 giao bài cho Ban chấm thi – đợt 4.

19/6/2022

Ban chấm thi TNKQ

14 giờ 30: Chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm, … tại trường BDCBGD.

20/6-03/7

Ban chấm thi TNKQ

Chấm bài TNKQ tại trường BDCBGD.

22/6- 03/7/2022

Sở GDĐT

Ngày 22/6:

– 8 giờ 00: Họp lãnh đạo Ban chấm thi (Trưởng ban, phó Trưởng ban phụ trách CSVC, thư ký); chuyên viên phụ phách chấm bộ môn; Tổ trưởng thanh tra chấm thi (Hội trường 23 Quang Trung).

– 9 giờ 30: Thư ký Ban chấm thi tiếp nhận Hướng dẫn chấm thi, Phiếu chấm,… tại phòng QLT, Sở GDĐT-số 23 Quang Trung

– 10 giờ 00: Họp Phó TB nhập điểm, Tổ trưởng nhập điểm (Hội trường 23 Quang Trung).

Ban chấm thi làm việc

(Môn Ngữ văn tại trường THPT Chu Văn An

———-

Môn Toán tại trường THPT Phan Đình Phùng – Ba Đình;

———-

Các môn chuyên tại trường THPT Việt Đức)

———-

Bài thi TNKQ (môn NN- tại Trường BDCB)

– 22/6: + 10h30: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi bộ môn, lãnh đạo Thanh tra chấm, Ủy viên chỉ đạo chấm bộ môn

+ 11 giờ 00: Nhận bài thi (lần 1).

+ 11 giờ 00: Phổ biến hướng dẫn chấm gồm Trưởng ban chấm thi bộ môn, Phó trưởng ban, Tổ trưởng, Thanh tra chấm thi, Ủy viên chỉ đạo chấm bộ môn.

+ 14 giờ 00: Toàn thể Ban chấm thi bộ môn học tập quy chế, hướng dẫn chấm thi.

+ 14 giờ 30: Học tập biểu điểm, thống nhất đáp án, chấm thử.

– 23/6 : + Phó TB nhập điểm và Tổ trưởng nhập điểm kiểm tra cơ sở vật chất, cài đặt phần mềm nhập điểm, phân công các thành viên trong tổ.

+ Hướng dẫn quy trình và thông báo thời gian làm việc.

+ Trước 11 giờ 30: Ban Chấm thi nhận bài thi (ln 2).

– 25/6: + Trước 11 giờ 30: Ban Chấm thi nhận bài thi (lần 3).

– 25/6 (15 giờ 30): Họp giao ban chấm thi lần 1 (Trưởng ban, T trưởng thanh tra chm, Ủy viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.

– 27/6: Trước 11 giờ 30: Ban Chấm thi nhận bài thi (lần 4).

– 28/6 (8 giờ 30): Họp giao ban chấm thi lần 2 (Trưởng ban, Tổ trưởng thanh tra chấm, Ủy viên chỉ đạo chm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.

– 02/7: Khớp phách ngẫu nhiên 20%;

– 03/7: Sơ kết chấm ở tổ và toàn Ban. Bàn giao cho Sở toàn bộ hồ sơ của Ban.

Chú ý: Trong thời gian chấm thi, Trưởng Ban chấm phải báo cáo kết quả chấm thi về Sở (qua Phòng QLT-KĐCLGD) vào 17 giờ 00 hàng ngày.

IV- XÉT TUYỂN

20/4- 25/6/2021

Trường THPT NCL; TT GDNN-GDTX

Nhận hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển.

04/7- 09/7/2022

Sở GDĐT

– Ghép Điểm xét tuyển cho từng thí sinh.

– In Phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh.

– Cấp Phiếu báo kết quả thi cho Phòng GDĐT

Chậm nhất 09/7/2022

Sở GDĐT

Công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080.

09/7/2022

Sở GDĐT

Họp xét duyệt Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

– Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT CL.

– Địa điểm: Hội trường tầng 1, 23 Quang Trung.

– Thời gian:

+ 8 giờ 00: Duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên.

+ 13 giờ 00: Duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên các trường THPT như sau:

▪ 13 giờ 00 – 14 giờ 00: KVTS 9, 10, 11, 12;

▪ 14 giờ 15 – 15 giờ 15: KVTS 5, 6, 7, 8;

▪ 15 giờ 30 – 16 giờ 30: KVTS 1, 2, 3, 4.

Chậm nhất 09/7/2022

Phòng GDĐT

Nhận Phiếu báo kết quả thi; bàn giao Phiếu báo kết quả thi cho các CSGD để phát cho học sinh.

09/7/2022

Sở GDĐT

– Công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập.

– Bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ Xác nhận nhập học trực tuyến.

– Bàn giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT CL

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *