Tổng hợp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 05A-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ: ……………………
——–

Bạn đang xem: Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/……

V/v giải quyết trợ cấp
TNLĐ (BNN) đối với ông/bà …….

…., ngày …. tháng …. năm .….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………

1. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):

………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………..

2. Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

– Họ tên ……………………………………………. Số sổ BHXH: ………….

Số CMND ………………….. do ………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm ………..

– Nghề nghiệp: …………………………….. Đơn vị (hoặc nơi làm việc) ………………………….

– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………………………………………………..

– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)

3. Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động…): …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..

(3) …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– …………….;

– ……………..

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

– (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

– (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………………….. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………….”;

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *